Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Pohjoismainen tuulivoima

Luokka-aste 7.-10. luokka Aine Luonnontiede Oppimisen tavoite Luonto ja ympäristö Teema Energiankäyttö Aihe Sähkö Kemia Ilmasto Tyyppi Teksti
Vindeventyr.JPG

 

Pohjoismaista Tanska on ollut tuulivoiman kehittämisen edelläkävijämaa. Tanskalla ei ole muista Pohjoismaista poiketen mitään luonnollisia energialähteitä, kuten vesivoimaa tai maalämpöä, ja energiasektorin rakentaminen Tanskassa eroaa muista Pohjoismaista siinä, että se on ollut ensisijaisesti riippuvainen hiilestä voimaloiden energiantuotannossa.


Tanskan tuulienergiaan keskittymisen taustalla on se, että vuoden 1973 energiakriisi, joka nosti öljyn hinnat räjähdysmäisesti, iski paljon pahemmin Tanskaan kuin muihin Pohjoismaihin. Tanskassa alettiin heti kriisin alussa tehdä suunnitelmia vastaavan tilanteen välttämiseksi tulevaisuudessa.


Päälinjat


Tuulivoimateollisuuden kehitys on useimmissa suhteissa menestystarina. Vuoden 1973 öljykriisi siis käynnisti pitkäaikaiset poliittiset ponnistelut, joiden tarkoitus oli tulla riippumattomaksi tuontiöljystä, ja siksi suuri määrä tukikruunuja annettiin tutkimukseen ja tuulivoimaloiden kehittämiseen vuosina 1976 ja 1978.


Ponnistelut tuottivat hedelmää eikä vähiten siksi, että vain harva muu maa niin varauksetta panosti tuulivoiman kehittämiseen. Ensimmäinen virstanpylväs saavutettiin vuonna 1983, jolloin onnistuttiin viemään tietoja ja teknologiaa Kaliforniaan. Samalla taloudellinen tuki jatkui, ja maanomistajille, kuten maanviljelijöille, annettiin erityisen hyvät ehdot, jos he halusivat pystyttää tuulivoimaloita maalleen. Koko teollisuus hyötyi siitä, että monet olivat varhain halukkaita sijoittamaan ja että maanviljelijöillä oli mahdollisuus ansaita rahaa pystyttämällä tuulivoimaloita niille mailleen, jotka eivät ehkä olleet niin tuottavia viljelymaita.


 Vuonna 1985 Tanskan valtio päätti myös asettaa energiayhtiöille vaatimuksen tuulivoimaloiden pystyttämisestä niin, että ne sisältyisivät energian kokonaistuotantoon. Energiayhtiöt joutuivat tällä tavalla mukaan, ja niistä tuli tärkeä osa tehokkaan tuulivoimasektorin vakiinnuttamista. Vuonna 1987 ilmestyi Brundtland-raportti, joka ratkaisevasti nosti esiin tarpeen muuntaa energiatuotanto vihreämmäksi. Tähän aikaan Tanska oli jo pitkäaikaisen keskittymisensä takia pitkällä tehokkaiden tuulivoimaloiden kehittämisessä, ja monet maat suuntasivat katseensa Tanskaan etsiessään vihreitä energiaratkaisuja.


Tilanne nyt


Tällä hetkellä Tanskassa on yli 5 000 tuulivoimalaa. Myös muut Pohjoismaat ovat hyvin mukana. Ruotsiin on rakennettu yli 2 600 tuulivoimalaa, mutta ne ovat tehokkaampia kuin tanskalaiset ja tuottavat jo lähes yhtä paljon energiaa kuin yli 5 000 tanskalaista tuulivoimalaa. Näyttää siltä, että Ruotsi ohittaa Tanskan jo vuonna 2014 Pohjoismaana, joka tuottaa eniten sähköä tuulivoimasta. Norja on vasta äskettäin alkanut kiinnostua tuulivoimaloista, joita sillä on 350, mutta Suomi ja Islanti eivät käytä tuulivoimaa juuri lainkaan.


Tanskassa tuulivoimalat kattavat yli 20 % sähkönkulutuksesta – ja vuonna 2013 luku oli yli 30 %. Jos kaiken sähkön olisi tultava tuulivoimaloista, määrä pitäisi nostaa 5 000 tuulivoimalasta 25 000 nykyisen kokoiseen tuulivoimalaan. Ruotsissa tuulivoimalat kattavat vain 1 prosentin kulutuksesta, vaikka siellä tuotetaan lähes yhtä paljon tuulivoimaa kuin Tanskassa. Tämä liittyy siihen, että sähkönkulutus Ruotsissa on paljon suurempi kuin Tanskassa. Ei vain siksi, että siellä asuu enemmän ihmisiä, mutta ensisijaisesti siksi, että siellä on enemmän tehtaita, jotka käyttävät energiaa kuluttavia laitteita ja tekniikoita.


Vienti muihin maihin


Tuuliturbiinien siivet eivät pyöri vain Tanskassa ja muissa Pohjoismaissa. Tuulivoimaloista on vähitellen tullut tärkeä liiketoiminta Tanskalle, joka myy niitä koko maailmaan, kuten Sveitsiin, Israeliin, Yhdysvaltoihin, Meksikoon, Uuteen-Seelantiin, Intiaan ja Kiinaan. Samalla Tanskaan on myös tullut suuria ulkomaisia tuulivoimaloita, kuten Siemensin tuuliturbiineja.


Tanska valmistaa tuulivoimaloita eniten maailmassa. Maailman 10 suurimman tuulivoimalatuottajan luettelossa on kaksi Tanskassa olevaa tehdasta. Toinen niistä on 1. sijalla. Se on Vestas Wind Systems A/S. Toinen taas on 4. sijalla, Siemens Wind Energy. Siemens tuottaa yli kolme neljäsosaa maailman tuulivoimaloista.


Tuulivoimalat kehittyvät koko ajan suuresti. Suurimmat tuulivoimalat tuottivat 20 vuotta sitten 50 kW sähköä. Tällä hetkellä suurimmat tuulivoimalat tuottavat 150 kertaa niin paljon – 8 MW sähköä. Epäilemättä tulevaisuuden tuulivoimalat kehittyvät vielä paremmiksi.


Vain 5 vuodessa voidaan varmasti rakentaa tuulivoimaloita, jotka tuottavat 15–20 MW. Tanskan energiapolitiikassa panostetaan myös jatkossa tuulivoimaan. Siinä halutaan muun muassa varmistaa, että käytettävissä on paikkoja, jonne voidaan rakentaa uusia tuulivoimaloita ja joissa voidaan testata uuden tyyppisiä tuulivoimaloita. Uudet suuret tuulivoimalat vaativat uutta suunnittelua. Esimerkiksi uusissa jättiläismäisissä tuulivoimaloissa, joita on rakennettu testialueelle Østerild Klitplantageen Pohjois-Jyllannissa, roottorin halkaisija on jopa 200–250 metriä ja yksittäisen siiven pituus 125 metriä.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Kerro tuulimyllyjen ja tuuliturbiinien historia ja havainnollista kuvilla. Mihin tuulimyllyjä käytettiin vanhaan aikaan, ja mitä on saanut aikaan sen, että nyt keskitytään tuulivoimaan? Mitä haasteita voi olla sähkön tuottamisessa tuuliturbiineilla?

  • 2Teematehtävät

    

   Miten tuuliturbiini toimii? Etsi netistä kuva ja kuvita, miten tuuliturbiinilla voidaan tuottaa sähköä.

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Ottakaa kuva koulunne läheisyydestä paikasta, jossa mielestänne voisi seistä tuuliturbiini. Käyttäkää piirustusohjelmaa ja lisätkää tuuliturbiini kuvaan. Ehkä läheisyydessä on jo tuuliturbiini. Jos sellainen on, ottakaa kuva siitä ja kertokaa, mihin se on sijoitettu kouluunne nähden. Lähettäkää kuvat ja kuvaukset ystävyysluokallenne ja keskustelkaa siitä, pitäisikö mielestänne tuuliturbiineja pystyttää useampiin paikkoihin esimerkiksi koulujen läheisyyteen.