Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Ydinvoiman edut ja haitat

Fordele og ulemper ved kernekraft

 

Näinä vuosina keskitytään paljon ydinvoimaan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että ydinvoima on tunnettua teknologiaa, jolla voidaan tuottaa nopeasti ja tehokkaasti suuria määriä energiaa. Energiaa, joka ei saastuta hiilidioksidilla niin suuressa määrin kuin fossiiliset polttoaineet. Mutta ydinvoimalla on myös paljon vastustajia – ja etenkin Japanissa vuonna 2011 tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalan onnettomuuden jälkeen ovat monet maat, kuten Saksa ja Ruotsi, päättäneet sulkea ydinvoimalat.


Puolestapuhujat


Puolestapuhujat ovat sitä mieltä, että ydinvoima kuuluu ympäristöystävällisimpiin energiamuotoihin, sillä ydinvoima ei kuormita ympäristöä hiilidioksidilla.


Toinen väite on energialähteiden varmuus, mikä on tärkeää, kun suunnitellaan yhteiskunnan energian tarjontaa. Jos energian tarjonta pettää, yhteiskunta joutuu pulaan. Ydinvoimaloissa käytetään polttoaineena uraania, millä on se etu, että sitä on monissa paikoissa maailmassa, kun taas maailman yhteenlasketut hiili-, öljy- ja maakaasuresurssit rajoittuvat suhteellisen harvoihin maihin. Lisäksi uraanin poltto on ollut käytössä useita satoja vuosia ellei kauemmin. Tällä hetkellä käytetään alle 1 prosentti uraanin polton energiasta, mutta uusilla reaktoreilla halutaan hyödyntää 90 prosenttia energiasta. Tämä vaatii kuitenkin suuria investointeja. Uusi suuri ydinvoimala maksaa 2–3 miljardia euroa, ja sen rakentaminen vie jopa 15 vuotta.


Puolestapuhujien kolmas väite ydinvoiman puolesta on, että sillä on suhteellisen halpaa tuottaa energiaa eikä tuotettava sähkö myöskään ole herkkää hintavaihteluille uraanin hinnan takia. Tämä johtuu siitä, että uraanin hinta muodostaa vain noin 5 prosenttia ydinvoimalan käyttökustannuksista. Kun käytetään öljyä, maakaasua tai hiiltä, niiden hinnat muodostavat 60–70 prosenttia käyttökustannuksista. Jos fossiiliset polttoaineet kallistuvat, tämä näkyy siksi nopeammin hinnassa. Tulevaisuudessa vedystä voi tulla tärkeä osa energiajärjestelmää. On helppoa ja halpaa valmistaa vetyä ydinvoimalan energian avulla.


Vastustajat


Vastustajat ovat puolestaan sitä mieltä, että ydinvoimalat ovat vaarallisia, sillä ne tuottavat radioaktiivista jätettä, jonka turvallinen säilytys on hankalaa. Tämä tarkoittaa erittäin radioaktiivista jätettä, joka voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Haasteena on jätteen turvallinen säilytys niin, ettei se vahingoita maan päällä nyt asuvia ihmisiä tai niitä sukupolvia, jotka tulevat jälkeemme. Tulevaisuudessa jätettä aiotaan säilyttää 500– 1 000 metrin syvyydessä maan alla esim. maanalaisissa kallioissa tai saviesiintymissä. On erittäin tärkeää, että nämä alueet ovat geologisesti vakaita eikä niissä ole esimerkiksi maanjäristyksen riskiä. On myös tärkeää, ettei voi tapahtua pohjaveden saastumista. Jätettä on säilytettävä useita tuhansia vuosia, ennen kuin se ei enää ole vaarallista. Esimerkiksi Suomessa ja Yhdysvalloissa keskustellaan tällä hetkellä siitä, onko jätettä säilytettävä turvallisesti 10 000 vai 100 000 vuotta.

 

Vastustajat ovat myös huolissaan onnettomuuksista, jotka päästävät radioaktiivista materiaalia ympäristöön. Lisäksi vastustajat pelkäävät, että maat, joilla on ydinvoimateknologiaa, voivat helposti tuottaa atomipommeja.


Erimielisyys tulevaisuudesta


Ydinvoiman käyttöä puoltava amerikkalainen NEI-organisaatio arvioi, että maailmassa oli toukokuussa 2014 käytössä 435 aktiivista ydinvoimalaa, jotka kattavat hieman yli 12 prosenttia koko maailman sähkönkulutuksesta. Energiankulutus on kasvanut räjähdysmäisesti, lähes 3 prosenttia muutaman vuoden aikana, mikä johtuu siitä, että Kiinan kaltaiset maat tuottavat suuressa määrin sähköä fossiilisten polttoaineita polttamalla. Arvioidaan, että rakenteilla on 72 voimalaa.


Useimmat voimalat ovat teollistuneissa maissa. Mutta Kiinassa ja Intiassa suunnitellaan ydinvoiman laajentamista suuresti. Myös Iran haluaa panostaa ydinvoimaan. Se on ongelmallista, sillä länsimaat eivät luota sen käyttävän ydinvoimaloita rauhanomaisiin tarkoituksiin. Pelätään, että voimaloita käytetään ydinaseiden valmistamiseen. Tämän takia tilanne on erittäin jännittynyt.


Vaikka Norjassa ja Tanskassa ei ole ydinvoimaloita, käyttävät molemmat maat silti ydinvoimaa energialähteenä. Norja ja Tanska ovat nimittäin läheisesti sidoksissa Suomeen ja Ruotsiin sähköjohdoilla. Ruotsissa 46 prosenttia sähköntuotannosta tapahtuu vesivoimalla, kun taas 45 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla ja vain 8 prosenttia kaasun, öljyn ja hiilen avulla. Viimeisen prosentin muodostavat vaihtoehtoisen energialähteet, kuten tuuli. Suomessa ydinvoiman osuus on hieman alle kolmannes – 33 prosenttia – vesivoiman osuus puolestaan 20 prosenttia, kun taas öly, kaasu ja hiili - kattavat 47 prosenttia.


Ruotsilla on suunnitelmissa sulkea kaikki ydinvoimalat pitkällä aikavälillä. Myös Saksassa ollaan sulkemassa ydinvoimaloita. Mutta joissakin muissa Euroopan maissa on alettu nostaa ydinvoima etusijalle. Tämä koskee esimerkiksi Suomea, Ranskaa ja Englantia.


Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Kuvaa ydinvoiman etuja ja haittoja. Mikä on sinun näkemyksesi? Onko tulevaisuuden energiankulutuksemme katettava ydinvoimalla fossiilisten polttoaineiden polttamisen sijaan?

  • 2Teematehtävät

    

   Iran on yksi maista, jotka toivovat, että energiantarjonta saadaan tulevaisuudessa ydinvoimasta. Iraniin halutaan siksi rakentaa useita uusia ydinvoimaloita. Tätä pelätään monissa länsimaissa. Etsi internetistä esimerkiksi ”Iranin ydinohjelma” ja tutki, miksi länsimaat pelkäävät sitä, että Iran rakentaa ydinvoimaloita.


   Kuvaa miksi ja esitä oma näkemyksesi. Mistä Iranin on saatava energiaa, jos se ei saa rakentaa ydinvoimaloita?

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Vain kaksi Pohjoismaata käyttää ydinvoimaa energiantarjontaan: Ruotsi ja Suomi. Ruotsi on päättänyt lopettaa ydinvoiman rakentamisen ja sulkea voimalat. Suomi sen sijaan on päättänyt panostaa moderniin teknologiaan ja rakentaa uusia ydinvoimaloita, jotka hyödyntävät polttoaineen energiaa paljon paremmin.


   Sopikaa ystävyysluokkanne kanssa, kumpi on vastustaja ja kumpi puolustaja sekä tehkää esitys, joka sisältää perusteluja puolesta ja vastaan. Lähettäkää esitelmä ystävyysluokallenne ja käykää läpi sen perusteluja.