Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Roskaa ja muovia meressä

Luokka-aste 7.-10. luokka Aine Luonnontiede Oppimisen tavoite Luonto ja ympäristö Teema Resurssit Aihe Meri Muovi Eläimet Maa Tyyppi Teksti
shutterstock_287424425.jpg

Meren merkitys ihmiselle on ollut läpi historian valtava sekä kuljetusten kannalta että ravinnon lähteenä ja urheilun sekä nautinnon tuottajana. Tämä koskee pohjolan asukkaita myös nykyään, sillä kaikilla Pohjoismailla on rannikkoa. Islannin, Färsaarten ja  Grönlannin pääelinkeino on kalastus ja suuri osa kyseisten maiden viennistä nojaa kalastukseen – Färsaarilla yli 80 % viennistä tulee kalastukesta. Tämä on yksi syy miksi merten hyvinvointi on meille tärkeää ja vaatii erityistä huolenpitoa.

 

Meren ympäristössä elävät eläimet ovat myös riippuvaisia siitä, että me pidämme huolta merestä ja sen ympäristöstä. Amerikkalaiset tutkimukset ovat tosin osoittaneet, että maailmassa heitetään noin 8 miljoonaa tonnia muoviroskaa mereen vuosittain ja määrän odotetaan nousevan tuplasti isommaksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, ellemme tee muutosta päinvastaiseen suuntaan.

 

Roskaa meressä

 

Meressä olevalle roskalle on tyypillistä, että se on maatuvaa materiaalia, jotka ihmiset ovat heittäneet ympäristöön joko maalla tai suoraan mereen. Yleisimmät roskat meressä ovat muovi, kumi, paperi, metalli, puu, lasi, vaatteet ym. Roska voi olla paljaalla silmällä näkyvää, osittain näkyvää tai täysin näkymätöntä. Jälkimmäistä kutsutaan mikromuoviksi.

 

Roskan lopullinen vaikutus ja haitta luonnolle sekä meille ihmisille riippuu siitä mistä materiaaleista ja eläinlajeista me puhumme. Esimerkiksi kilpikonnia kiinnostavat muovipussit, sillä ne pitävät korvameduusoista, ja linnut taas joutuvat kalaverkkoihin kiinni. Osa materiaaleista on haitallisempaa kuin toiset ja mm. muoviroska aiheuttaa isoja ongelmia. Jos emme nyt toimi, on meidän merissä mahdollisesti enemmän muovia kuin kaloja vuonna 2050.

 

Miten muovi päätyy mereen?

 

Jos haluamme taistella ongelmaa vastaan, on tärkeää tietää kuinka muovi päätyy mereen. Muoviroskaa löytyy joka puolelta merta; rannoilta, keskeltä merta, merenpinnalta ja merenpohjasta. Rannoilta löytyvästä muoviroskasta on tehty paljon tutkimuksia mutta muualla meressä esiintyvästä muovista on vaikeampaa tehdä tutkimuksia - ja kun aiheesta on vähemmän tutkimuksia, tiedämme vain vähän muovin määrästä ja liikkeistä meren keskellä ja merenpohjassa. Toki tiedämme, että muoviroska voi kerääntyä siihen paikkaan johon se heitetään tai se voi myös liikkua pitkiä matkoja. Muoviroskan liikkuminen meressä riippuu monesta tekijästä, kuten merivirroista, sateen määrästä, jokien virtauksista, tuulesta ja maastosta. Se riippuu myös muovin kestävyydestä.

 

Vuonna 1992 tippui Tyynellämerellä Hong Kongista matkalla ollut kontti, jossa oli 29.000 keltaista kumiankkaa. Sen jälkeen kumiankkoja on löytynyt joka puolelta maapalloa. Joku niistä on löytynyt Hawaijilta, Alaskan tai Etelä-Amerikan rannalta mutta niitä on tavattu myös jäätyneinä Etelämantereella, Skotlannissa ja Atlantissa.

 

Jäte, joka päätyy mereen, tulee pääosin väärän ja huonosti hoidetun jätehuollon seurauksena sekä jätevesien vuodoista sekä maalla, että merellä. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ympäristöohjelma (UNEP) arvioi, että 80 % merten jätteestä tulee maalta, kuten kaatopaikoilta, teollisuudesta ja matkailusta ja loput 20 % tulee mereltä, kalastuksesta, risteilyaluksilta ja öljynporauslautoilta. Kalastajat heittävät kalojen jätteitä ja verkkoja mereen. Seilaavat laivat tiputtavat lastinsa ja heittävät roskaa yli laidan. Öljynporauslautat hävittävät välineistöä ja pakkauksia mereen. Turistit heittävät roskia rannalle.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tiesitkö, että...

75% merestä löytyneestä roskasta on muovia.

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

   Tutkikaa ryhmissänne, onko maassanne lakeja ja säännöksiä ympäristön suojelemiseksi. 

   • Hakekaa internetistä tietoa laeista ja säännöistä, joiden avulla ympäristöä suojellaan ja joka estää saastumista ja luonnon roskaamista.   
   • Miten merta voidaan suojella saastumiselta ja jätteiltä? 
   • Tehkää ehdotus laeista ja säännöistä, jotka ryhmänne mielestä auttavat merta voimaan paremmin.
   • Esittäkää ehdotuksenne toiselle ryhmälle.
  • 2Teematehtävät

   Mitä meri merkitsee sinulle?  

   • Kirjoita ja/tai piirrä miellekartta (mindmap), jossa on mainittuna kaikki ne asiat, jotka yhdistät mereen.
   • Onko merelle jokin erityinen merkitys sinulle?  
   • Ripustakaa mindmap luokkanne seinälle, ja näette mitä asioita luokkatoverinne yhdistävät mereen.
 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

   Minkälainen merkitys merellä on sinun kotimaallesi?  

   • Tutki, mitä vaikutuksia saasteilla ja jätteillä on merelle sinun kotimaassasi.  
   • Laadi yhteenveto siitä, mitä meri tarkoittaa maallesi ja mitä vaikutuksia meren saastuminen voi aiheuttaa maallesi.  
   • Jaa yhteenveto luokkatoveriesi kanssa.
   • Vertailkaa ja keskustelkaa, mikä merkitys merellä on kullekin maalle.