Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Lilla Nord (lärarhandledning)

Luokka-aste: 1.-3. luokka Aine: Suomi Teema: Pieni Pohjola Tyyppi: Opettajan ohje

INTRODUKTION

Temat Lille Nord är en samling kända tecknade filmer och visor för de yngsta eleverna i skolan. Filmerna går just att visa och uppgifterna är enkla och kan lätt användas i klassen. Eleverna kommer bland annat uppleva de danska klassikerna Vitello och Aben Osvald, den svenska klassikern Alfons Åberg, samt den norska national låtens författare, Bjørnstjerne Bjørnson.

 

SYFTE

Syftet med temat Lilla Nord är att eleverna i de yngsta klasserna ska lära känna grannspråken danska, norska och svenska på ett enkelt och relevant sätt. Eleverna får möjlighet att se, lyssna på och sjunga med på grannspråken. Temat kan till fördel användas i samarbete med musikläraren.

 

 

TEMATS UPPBYGGNAD

Lilla Nord består av korta tecknade filmer, barnvisor och en dikt med arbetsuppgifter till. Man kan, om det ger mening för elevgruppen, använda undertexterna som finns på de nio nordiska språken. Man behöver inte arbeta med allt material inom temat. Norden i Skolan föreslår två olika förlopp: Nordiska klassiker och Nordisk lyrik. Som lärare kan du välja ett av förloppen eller välja fritt mellan materialen i temat beroende på vad som är mest relevant för din klass.

 

Förlopp 1: 'Nordiska klassiker'

  • Välj den svenska tecknade filmen 'Alfons Åberg', den danska tecknade filmen 'Vitello graver et hul' och den norska tecknade filmen 'Olavs første skitur'. Alla figurer har samma naiva och nyfikna tillgång till världen omkring dem. Med dessa tre filmer kommer eleverna runt i hela Skandinavien på kort tid, och får ämne till ett vidare samtal om skillnader och likheter mellan länderna.

 

Förlopp 2: 'Nordisk lyrik'

  • Välj den norska dikten 'Treet', den svenska visan 'Vem kan segla förutan vind' och den danska visan 'Sørøversangen'. Dikter och visor är ett bra utgångspunkt för en lekande och enkel tillgång till de olika språken, och utifrån dem kan man ta ett samtal i klassen om skillnader och likheter mellan språken. Känner man andra nordiska barnvisor, är det en bra idé att även använda dem i detta förlopp. Hitta eventuellt ytterligare inspiration under temat "Norden sjunger".

 

ARBETSUPPGIFTER OCH LJUDORDBOK

Alla enkelmaterial har en tillhörande uppgiftstyp, som både uppmanar till självständigt arbete och grupparbete. Arbetsuppgifterna fokuserar på språk, kultur och traditionella analysuppgifter.

 

I texterna finns det en integrerad ljudordbok som eleverna kan välja om de vill använda sig av. Genom att trycka på orden som är orangea öppnas en box där man kan höra orden och se översättningen på bokmål, danska, nynorska och svenska.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Kustantaja: Norden i Skolen

Opetuskonsultti : Stefan Åge Hardonk Nielsen

Julkaistu: 2018