Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Nordiske fortellinger (lærerveiledning)

Luokka-aste: 4.-6. luokka Aine: Suomi Teema: Pohjoismaisia tarinoita Tyyppi: Opettajan ohje

INTRODUKSJON

Temaet Nordiske fortellinger setter fokus på de nordiske folkeeventyrene – fortalt fra generasjon til generation. Den muntlig overleverte fortellingen ble spesielt på 1800-tallet samlet inn og skrevet ned i forskjellig grad i hele Norden. Eksempler på store innsamlere av folkeeventyr er i Danmark Evald Tang Kristensen, i Norge Asbjørnsen og Moe og i Finland Elias Lönnrot. Du kjenner kanskje til folkeeventyr som «Askeladden som kappåt med trollet» eller «Kalevala»? I temaet Nordiske fortellinger kan man lese, lytte og se eksempler på spenndende nordiske eventyr.

 

 

FORMÅL

Formålet med temaet Nordiske fortellinger er å bevisstgjøre og levendegjøre den nordiske fortellertradisjonen og øke elevenes forståelse for fortellerkunst. Temaet har hovedsaklig fokus på folkeeventyr fra Danmark, Sverige og Norge. Kulturelt ligger eventyrene tett opp mot hverandre, hvilket gjør det interessant å fundere over hvordan Norden så ut i folkeeventyrenes storhetstid. I temaet møter elevene nabospråkene både i skrevet og talt form. Alle tekstene er opplest på originalspråket med supplerende tekst på dansk, svensk, bokmål og grønlandsk. Temaet vil i sin helhet bidra til å styrke elevenes nabospråksforståelse og utvide den nordiske kulturforståelsen deres.

 

 

TEMAETS OPPBYGNING

Nordiske fortellinger inneholder åtte folkeeventyr og en samisk animasjonsfilm. Man behøver ikke å arbeide med alt materialet i temaet. Norden i Skolen foreslår tre forskellige forløp: Fire forskjellige fortellingerAsbjørnsen og Moe og Pølsen på nesen. Du kan som lærer velge ett av forløpene eller velge fritt blant materialet i temaet, alt etter hva som er mest relevant for din klasse.

 

 

Forløp 1: 'Fire forskjellige fortellinger'

  • Velg det svenske eventyret «Kung Lindorm och kung Trana», det danske eventyret «Padden» og det norske eventyret «Lurvehette», samt den samiske animasjonsfilmen «Den magiske tid». Forløpet har fokus på fortellinger fra fire forskjellige områder, som gjør det lett å lete etter fellestrekk i fortelletradisjon og innhold.

 

Forløp 2: 'Asbjørnsen og Moe'

  • Velg de norske eventyrene «Den syvende far i huset», «Lurvehette» og «Herremannsbruden». Alle eventyrene er samlet inn av Asbjørnsen og Moe, som har hatt stor innflytelse på utviklingen av det norske språket. De hadde fokus på et enkelt spåk, men bevarte den opprinnelige fortellerstilen. Asbjørnsen og Moe er ikoniske for Norge, og man lærer om den norske kulturen ved å jobbe med dem som personer. 

 

Forløp 3: 'Pølsen på nesen'

  • Velg Charles Perraults eventyr «Pølsen på nesen eller de tre ønsker». Eventyret fins i fire versioner. En primær-versjon med dansk tekst og opplesning, samt tre videoklipp med gjenfortelling på dansk, norsk og svensk av tre unge fra de tre skandinaviske landene. Der ligger ikke oppgaver til disse fire, men de kan med fordel brukes til å lytte til språklige variasjoner og få en auditiv nabospråksopplevelse.

 

 

OPGAVER OG LYDORDBOG

Alle enkeltmaterialer har én opgavetype tilknyttet, som både lægger op til selvstændigt arbejde og gruppearbejde. I opgaverne er der fokus på både sprog, kultur og traditionelle analyseopgaver.

 

I teksterne ligger der en integreret lydordbog, hvor eleverne kan vælge at benytte hjælpen. Ved at trykke på ordene, som er orange, åbnes en boks, hvor man kan høre ordene og se oversættelsen på bokmål, dansk, nynorsk og svensk.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Kustantaja: Norden i Skolen

Opetuskonsultti : Stefan Åge Hardonk Nielsen

Julkaistu: 2018