Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Englanti on suuri kieli - myös Pohjolassa

Monet pohjoismaalaiset yritykset ovat valinneet englannin konsernikielekseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kommunikaatio tapahtuu englanniksi, usein myös pohjoismaalaisten kesken. Näin on myös yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa. Kun ekonomit, IT-teknikot, lääkärit ja professorit tapaavat, on englanti monesti luonnollinen keskustelukieli, vaikka äidinkieli olisikin sama. Opinnot saatetaan käydä lähes kokonaan englanniksi ja opiskelijoiden oletetaan kirjoittavan kirjoitelmat ja raportit englanniksi.

undefined

 

Elinkeinoelämässä englantia käytetään eri syistä. Jotta työ on mahdollisimman tehokasta, edellyttää se yhteistä kommunikointikieltä. Monella isolla yrityksellä on toimintaa ulkomailla. Hallitukset ja johtoryhmät vaativat ulkopuolista taitoa. Englanti on myös luonnollinen valinta, kun pohjoismaalaiset tapaavat, koska suomalaiset ja islantilaiset ovat huonossa asemassa keskustelun tapahtuessa skandinaaviksi. Vieraalla kielellä puhuminen on eri asia kuin äidinkielen käyttö. Englannin valitseminen on reilua, koska se on vieras kieli kaikille. Voimmeko kuitenkaan ilmaista itseämme täysin englanniksi - vai joudummeko vain tyytymään siihen mitä osaamme? Onko olemassa riski, että luovuus vähenee, jos emme voi ilmaista itseämme omalla kielellämme?

 

Kysymyksestä väitellään usein. Pohjoismaalaisten hyvät englannin taidot ovat tietysti positiivinen asia, mutta siihen liittyy myös ongelmia. Kriitikot väittävät, että pohjoismaalaisilla on turhan suuret luulot englannin taidoistaan. Pohjoismaalaiset tutkijat esimerkiksi kirjoittavat raporttejansa kuin lapset, väitetään.  Jos englannista tulee ainoa opetuskieli korkeakouluissa, on mahdollista että pohjoismaisia kieliä ei voida käyttää kaikissa yhteyksissä. Kun lääkärit, ekonomit ja IT-teknikot tapaavat, ei ole varmaa, että he voivat puhua skandinaavia, jos koulutus on ollut englanniksi.

 

undefined

 

Toinen näkökanta on demokraattinen. Suhteellisen hyviä englannintaitoja tarvitaan nyky-yhteiskunnassa selviytymiseen. Suurella osalla väestöstä ei ole koskaan ollut mahdollisuutta opetella englantia, ja joillakin on hyvin rajoittuneet taidot. Tämä koskee erityisesti vanhempia ihmisiä. Monet ihmiset suljetaan siis pois sen vuoksi, että englantia käytetään niin monessa yhteydessä.

 

Niin kuin yleensä elämässä, on asioilla enemmän kuin vain hyvä tai huono puoli. Englannin käytöllä on tietysti etunsa. Mitä enemmän englantia osaamme, sitä paremmin pärjäämme maailmassa. Pohjoismaiset kielet ovat niin pieniä, että meidän täytyy opetella muitakin kieliä. Yhä useampi yritys haluaa Eurooppaan ja maailmalle. Ihmiset matkustavat ja muuttavat. Ja kun tutkijamme julkaiset teoksiaan englanniksi, tarkoittaa se sitä, että useammalla ihmisellä on mahdollisuus nähdä päätelmät ja tulokset. Meillä on mahdollisuus olla mukana kansainvälisellä areenalla. Ehkä kielten käyttöalueiden väheneminen, demokraattiset ongelmat ja se tosiasia, että niillä ihmisillä, jotka eivät voi puhua äidinkieltään on vaikeuksia luoda kielen kaikkia eri vivahteita, on vain se hinta joka meidän on maksettava?

Kirjailija: Fredrik Harstad

Julkaistu vuonna:: 2012

Kuvittaja/Kuva: Norden i Skolen