Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Grönlannin kielestä

Kieli: grönlanti

Puhujien määrä: noin 55 000

Muihin kieliin lainattuja sanoja: anoraq, igdlu, qajaq

 undefined

 

Grönlannin kieli koostuu rakennuspalikoista

Grönlanti - tai kalaallisut, kuten grönlantilaiset itse kieltään kutsuvat - muistuttaa tuskin kauheasti mitään tuntemaasi kieltä. Sen huomaa jo esimerkkitekstiä vilkaisemalla. Kiinnitä huomiota esimerkiksi sanojen lukumäärään. Tanskankielisessä versiossa on 108 sanaa ja suomenkielisessä 90, kun taas grönlanninkielisessä versiossa sanoja on vain 72.

 

Sanoja saattaa olla vähän, mutta ne ovat erittäin pitkiä. Tämä johtuu siitä, että grönlanti on polysynteettinen kieli. Se tarkoittaa sitä, että sanoja ja taivutuksia yhdistetään ja niistä muodostetaan pitkiä sanaketjuja. Yksi esimerkki on qimmersuaqarusunngilaq, joka tarkoittaa 'Hän ei mielellään halua suurta koiraa'. Sana ei esiinny sellaisenaan sanakirjassa, mutta tarpeen vaatiessa grönlannin puhuja osaa muodostaa sen vaivatta. Sanan ymmärtäminen onnistuu sekin eri osioita tarkastelemalla. Qimmeq tarkoittaa koiraa, suaq tarkoittaa suurta, qar tarkoittaa olla, omistaa, nngi tarkoittaa kieltosanaa ja gusup tarkoittaa haluta, toivoa. Polysynteettisen kielen vastakohta on analyyttinen kieli, jossa sanojen taivutukset ja osat (morfeemit) esiintyvät erillisinä sanoina sen sijaan että ne kiinnitettäisiin yhteen pitkiksi ketjuiksi.

 

Puhtaasti synteettiset tai analyyttiset kielet ovat harvinaisia, sillä melkein kaikissa kielissä on sekä synteettisiä että analyyttisiä ominaisuuksia. Ruotsin kielessä käytetään esimerkiksi päätteitä määräisen muodon ilmaisemiseen, kun englannissa käytetään erillistä sanaa the. Englanniksi koira on määräisessä muodossa the dog, kun taas ruotsiksi sanotaan hunden ja suomeksi yksinkertaisesti koira.

 

Grönlannin lähimmät sukukielet

Grönlanti on erikoinen kieli, mutta sillä on joitakin sukukieliä. Ne kuuluvat eskimo-aleuttilaiseen kieliperheeseen, jolla on puhujia noin 100 000 - joista yli puolet siis grönlantilaisia. Puhujat ovat levittäytyneet laajalle alalle pohjoisessa, aina Siperiasta Grönlannin ja Kanadan kautta Alaskaan Pohjois-Amerikassa. Toiseksi suurin eskimo-aleuttilainen kieli on inuktitut, jota puhuu noin 20 000 ihmistä Kanadassa. 

 

Grönlantilaiset eivät aina ymmärrä toistensa kieltä. Länsi- ja itägrönlannin välillä on huomattavia eroja, mikä ei ole mikään yllätys saaren maantieteeseen nähden. Kahden miljoonan neliökilometrin kokoinen Grönlanti on kuitenkin maailman suurin saari.

Tanskan kielen paineen alla

Kun Grönlannista tuli Tanskan siirtomaa 1700-luvulla, grönlannin kieli joutui alttiiksi kilpailulle vahvan tanskan kanssa. Tämä johtui siitä, että tanskaa alettiin käyttää kaikissa virallisissa tilanteissa. Kun grönlantia ei puhuttu esimerkiksi koulussa, kirkossa, elinkeinoelämässä tai politiikassa, tärkeät sanat ja käsitteet jäivät kehittämättä. Grönlantia ei pian enää voisi käyttää kodin ja yksityiselämän ulkopuolella.

 

Muutamat siirtomaaherrat kiinnostuivat kuitenkin maan kielestä. Yksi heistä oli lähetystyöntekijä Paul Egede. Hän muutti Grönlantiin lapsena ja oli yksi niistä tanskalaisista, jotka oppivat grönlannin toisena äidinkielenään. 1700-luvun puolivälissä hän julkaisi ensimmäisen grönlannin kielen sana- ja kielioppikirjan. Sen jälkeen sanakirjoja ja kielioppiteoksia on julkaistu useita, joten grönlannin kielestä löytyy paljon kirjallista tietoa verrattuna moneen muuhun pohjoisamerikkalaiseen alkuperäiskieleen.

 

Viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana on panostettu suuresti grönlannin kielen aseman vahvistamiseen ja säilyttämiseen. Yksi tärkeä askel oli autonomia vuonna 1979, jonka myötä grönlannista tuli tanskan lisäksi maan virallinen kieli. Kun autonomia muuttui laajemmaksi itsehallinnoksi 2009, grönlannin asema vahvistui entisestään. Grönlanti on nykyisin Grönlannin ainoa virallinen kieli, joka tarkoittaa muun muassa, että koulujen opetus tapahtuu grönlanniksi. Kieltä käytetään myös Grönlannin yliopistossa Ilisimatusarfikissa sekä demokraattisesti valitussa parlamentissa, Inatsisartutissa. Sen lisäksi grönlanninkielinen kirjallisuus on rikasta, joten vaikka UNESCO laskee grönlannin uhattujen kielten joukkoon, kielen asema on vahvempi kuin koskaan.

 

 

Vertaile kieliä keskenään

Seuraava teksti on käännetty kaikille pohjoismaisille kielille. Etsi yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia klikkaamalla kielten sivuja. Tässä grönlanninkielinen versio: 

 

Svenskit, norskit qallunaallu imminnut paaseqatigiilluarsinnaapput, Islandimiulli oqaasiinik paasinninnissaq ajornartorsiutiginerusarlugu, uffa ukiut tusindit matuma siorna Skandinaviami oqaatsinut Islandimiut oqaasii assingugaluartut. Islandimiut oqaasiinut qaninnerpaat tassaapput Savalimmiormiut oqaasii, taamaakkaluartorli oqaatsit ima assigiitsiginngillat Islandimiup Savalimmiormioq ajornartorsiuteqanngitsumik paasisinnaallugu.


Finskit oqaasii Estlandimiut oqaasiinut eqqaanarnersaapput, aammali saamiit oqaasiinut assingullutik. Assersuutigalugu, finskit oqaasiini saamiillu oqaasiini oqaatsit takisuunngorsinnaapput, naanerit oqaatsip nagguianut ilannguttakkat tapiliunneqarnerini. Kisiannili oqaatsit takisuut pineqartillugit kalaallit oqaasii immikkooruteqarluinnarput, tassami oqaatsit allat oqaaseqatigiit ilivitsut atorlugit oqaatigisaat kalaallisut oqaatsimik ataatsimik oqaatigineqarsinnaammata.

Kuvat

25632681.601.png