Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Saamenkielestä

Kielet: pohjoissaame, eteläsaame, luulajansaame, inarinsaame, 
koltansaame, piitimensaame, uumajansaame, akkalansaame,  
kildininsaame, terinsaame
Kieliä puhuu: 20-30.000
Tervehtiminen saameksi: Buorre beaivi ('Hyvää päivää' pohjoissaameksi) 

USEITA SAAMENKIELIÄ

Saamelaiset ovat Pohjoiskalotin alkuperäiskansaa ja saamenkielen käyttö on levinnyt yli valtioiden rajojen Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän välillä. Nykyään on 100.000 saamelaista, joista 30 % puhuu saamea ja 10 % käyttää saamea kirjoitettuna. Saamenkieli on hyvin erilainen muista skandinaavisista kielistä, sillä se kuuluu suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen. Saamenkieli on siten sukua suomelle ja unkarille. Kuten suomenkielessä, saamenkielessä paino on sanan ensimmäisellä tavulla. Saamenkielen murteet ovat keskenään niin erilaisia, että ne on jaettu kymmeneen eri kieliryhmään. Erot saamelaiskielten välillä voivat olla yhtä suuria kuin norjan ja islannin välillä.


Pohjoissaame on saamenkielistä isoin kieli ja sitä käyttää suurin osa saamelaisista, jotka asuvat Norjassa. Kymmenen saamelaista kieliryhmää voidaan jakaa edelleen kahteen ryhmään, länsi- ja itäsaameen. Pohjoissaame, luulajansaame, etelänsaame, piitinsaame ja uumajansaami ovat länsisaamea, kun taas inarinsaame, koltansaame, akkalansaame, kildininsaame ja terinsaame ovat itäsaamea. Kildininsaame muistuttaa venäjää kyrilisin kirjaimin, mutta muilla saamenkielillä on latinalaiset kirjaimet – kuten muillakin pohjoismaisilla kielillä. Lisäksi seuraavia kirjaimia käytetään useissa eri kieliryhmissä:

• Eteläsaame: Ïï
• Luulajansaame: Áá Ŋŋ
• Pohjoissaame: Áá Čč Đđ Ŋŋ Šš Ŧŧ Žž
• Inarinsaame: Áá Ââ Ää Čč Đđ Šš Žž
• Koltansaame: Áá Ââ Čč Ʒʒ Ǯǯ Đđ Ǧǧ Ǥǥ Ǩǩ Ŋŋ Õõ Šš Žž Åå Ää

 

KATSO FILMI SAAMENKIELESTÄ: 

(Kiitokset: Galdu – Alkuperäiskansojen oikeuksien valvontavirasto, joka on nykyään osa Norjan kansallista ihmisoikeusinstituuttia)

 

 

OIKEA LUONNONKIELI

Saamelaiset ovat siis alkuperäistä kansaa ja kieli tunnustaa erityisen suhteen luontoon. Saamenkieli käsittää isolta osalta sanoja ja sanontoja, jotka kuvaavat luontoa ja eläinkuntaa. Siitä on ollut hyötyä saamelaisille kun he ovat metsästäneet villieläimiä. Saamelaisilla on esimerkiksi yli 300 sanaa lumelle ja jäälle.

Saamelaisissa kielissä ei ole kieliopillista sukupuolta tai määräistä tai epämääräistä artikkelia, mutta ne ovat hyvin verbaalisia kieliä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun verbin päätettä muuttaa, muuttuu sekä sanojen merkitys ja lisäksi sen avulla sanoja ilmoittaa mitä hän tarkalleen haluaa sanoa. Otetaan esimerkiksi sana 'njuikut', joka tarkoittaa 'hypätä'. Jos sen muuttaa muotoon 'njuiket', tarkoittaa se 'yksi hyppy'. 'Njuikkodit' toisaalta tarkoittaa 'jatkuvaa hyppäämistä'. Jos halutaan sanoa tarkemmin, että kyseessä on vain pieni yksi hyppy, käytetään sanaa 'njuikestit'. Jos hyppiminen on jatkuvaa ja se käsittää useita hyppyjä rajatun ajan sisällä, kutsutaan sitä sanalla ‘njuikkodit’.

 

KAMPPAILU KIELEN SÄILYTTÄMISESTÄ

Saamenkieli on joutunut kovaan paikkaan. Etenkin Norjassa, jossa suurin osa saamelaisista asuu, ovat viranomaiset estäneet saamenkielen kehityksen ja säilyvyyden. Saamelaisten poliittinen asema norjankielen alla on heikentänyt saamenkieltä merkittävästi. Sen takia monet saamenkielet ovat kuolleet ja ne voidaan laskea kategoriaan 'vakavasti uhanalaiset kieliryhmät'.

Isot panostukset ovat välttämättömiä, jos vähemmistökielen haluaa pärjäävän enemmistökielen rinnalla. Nykyään panostetaan aktiivisesti saamenkielen säilyttämiseen ja vahvistamiseen. On esimerkiksi laadittu täysin oma saamenkielen kielipolitiikka. Se tarkoittaa sellaisia toimia, että kuten Islannissa, saamenkielessä ei käytetä lainasanoja, vaan sen sijaan uudet sanat keksitään ja niistä tulee aidosti saamenkielisiä sanoja. Nykyään saamenkielellä on vahva asema lakien ja asetusten ansiosta, joiden tulee suojella kieltä. Sellaisissa kunnissa, jossa saamenkieli on virallinen kieli, voivat asukkaat vaatia opetusta saameksi ja odottaa, että viranomaiskontaktit hoituvat myös saameksi.

Kuvat

standard_Sami_flag.svg.png