Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Nordjobb

undefined  

Mikä on Nordjobb

Nordjobb tähtää työvoiman liikkuvuuden parantamiseen, sekä pohjoismaisten kielien osaamisen ja kulttuurien tuntemuksen lisääntymiseen Pohjolassa. Perustamisensa jälkeen Nordjobb on ehtinyt hankkia kesätyön yli 21 000 pohjoismaiselle nuorelle. 

Nordjobb on vuodesta 1985 lähtien tarjonnut 18 - 28-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kokea toinen Pohjoismaa kesäkuukausien ajan. Ohjelma tarjoaa nuorelle työpaikan, välittää asunnon ja järjestää kulttuuriaktiviteetteja. Nordjobb antaa sekä työntekijälle että työnantajalle mahdollisuuden osallistua joustavien ja yhtenäisten pohjoismaisten työmarkkinoiden luomiseen.

Tausta

Nordjobb aloitti toimintansa vuonna 1985 "Pohjoismaisen taloudellisen yhteistyöryhmän" aloitteesta. Ryhmän tehtävänä oli käydä läpi Pohjoismaiden välistä taloudellista yhteistyötä, ehdottaa erilaisia toimenpiteitä talouden kasvuun ja edistää investointeja yli rajojen.

Ensimmäisenä Nordjobbin kokoonpanossa oli mukana tukholmalainen konsulttitoimija, AB Samhällsrådet. Yhteistyössä Norden-yhdistyksen kanssa järjestettiin vapaa-ajan aktiviteetteja mm. Tukholmassa, Helsingissä ja Göteborgissa. Yhteensä noin 1000 nuorta osallistui projektiin ensimmäisenä vuonna. Projekti arvioitiin syksyllä 1985 ja tämän yhteydessä keskusteltiin, miten projekti tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan. Tehtiin päätös, että Norden-yhdistys yhdessä Pohjoismaisen teollisuuskehityksen säätiön kanssa perustaisivat säätiön, jossa Pohjoismainen ministerineuvosto toimisi tarkkailijana hallituksessa. Joulukuun ensimmäisenä päivänä 1985 otti Nordjobb-säätiö vastuun projektista kansallisten Norden-yhdistysten toimiessa hallinnoijana.

Vuodesta 2002 Nordjobbin keskusjärjestö on koostunut pohjoismaisesta sihteeristöstä, joka tänä päivänä sijaitsee Kööpenhaminassa. Tämän lisäksi Nordjobbin parissa työskentelee kansalliset projektivastaavat ja -assistentit, missä se koetaan tarpeelliseksi. Syksyllä 2011 Nordjobb muutti nimensä projektista ohjelmaksi.

Kuinka Nordjobbia rahoitetaan  

Aluksi Nordobbia rahoitettiin elinkeinoelämän varoilla, erityisesti niiden yritysten varoilla, jotka olivat mukana yhteistyöryhmässä. Projektin saadessa pysyvämmän ilmeen kasvoi Pohjoismaisen ministerineuvoston tuki ja Nordjobb-säätiö lakkautettiin. Ministerineuvosto takasi projektin perusrahoituksen ja projektinjohdon vastuu siirtyi Norden-yhdistysten liitolle. Myös jatkossa Nordjobb sai rahoitusta elinkeinoelämältä, kahdenvälisiltä rahastoilta ja kansallisilta viranomaisilta.

Lisää tietoa Nordjobbista kotisivuilla: 

www.nordjobb.org/ 

 

Kuvat

Nordjobb malin_barkelid.jpg rosanne_ha_kansson.jpg jon_petter_vorren.jpg