Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Norden i Skolenista

ILMAINEN OPPIMISALUSTA KOKO POHJOLALLE

Norden i Skolen on ilmainen oppimisalusta, joka antaa opettajille ja oppilaille kaikissa Pohjoismaissa ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä seuraavien aiheiden parissa: ’Kieli ja kulttuuri’, ’Historia ja yhteiskunta’ ja ’Ilmasto ja luonto’, ja käsitellä aiheita pohjoismaisesta näkökulmasta. Oppimisalusta on tehty peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille ja se voitti vuonna 2011 pohjoismaisten yhteistyöministerien palkinnon, koska sen avulla on luotu konsepti, joka vahvistaa naapurikielien tanskan, norjan ja ruotsin ymmärtämistä kaikkialla Pohjolassa. Hanke on voittoa tavoittelematon ja sitä tukevat mm. Pohjoismainen kielikoordinaatio ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

 

Kaikki portaalin aihealueet käsittävät ison valikoiman jännittäviä opetusmateriaaleja (kirjallisuuden tekstejä, lyhytelokuvia, musiikkia yms.), joihin kuuluvat tehtävät, jotka tukevat aiheita pohjoisisissa opetussuunnitelmissa. Pääset tutustumaan opetusmateriaaliin TÄÄLTÄ. Lue alta lisätietoa aihealueista ’Kieli ja kulttuuri’, ’Historia ja yhteiskunta’ sekä ’Ilmasto ja luonto’. Täältä löydät myös lisätietoa mahdollisuuksista löytää ja saada yhteyden ystäväluokkaan toisesta Pohjoismaasta.

 

 

KIELI JA KULTTUURI

Ensisijainen aihealue: kielet (peruskoulu ja toisen asteen oppilaitokset)

 

‘Kieli ja kulttuuri’ –osion alla oleva materiaali lähtee siitä käsityksestä, että naapurikielien opetus on erilaista kuin perinteinen äidinkielen opetus. Tehtävät ja sisällöt on kehitetty osioihin sellaisiksi, että niissä korostuu naapurikielien didaktiikka ja ne nostavat keskiöön puhutun kielen ja kuullunymmärtämisen. Ja jotta kieltä opittaisiin, on sitä myös harjoiteltava ja käytettävä opintojen ohella! Norden i Skolen antaa tähän mahdollisuuden mm. työkaluilla kuten chatti, videochatti ja viestiseinä, joissa on mahdollisuus käyttää naapurikieliä aidossa yhteydessä ystäväluokkien kanssa.

 

Valitut kirjallisuuden teokset ja lyhytelokuvat kaikkialta Pohjoismaista antavat jännittävän kulttuurisen kehyksen opetukselle, jossa oppilaat näkevät asiat eri näkökulmasta ja lisäksi vielä eri kielellä – samalla heidän tietoisuus omasta kielestään ja kulttuuristaan lisääntyy.


Löydät materiaalin ‘Kieli ja kulttuuri’ TÄÄLTÄ.

 

 

HISTORIA JA YHTEISKUNTA

Ensisijainen aihealue: historia ja yhteiskuntaoppi (ensisijaisesti toisen asteen oppilaitoksille)

 

‘Historia ja yhteiskunta’ -osion materiaali tarjoaa opetuskokonaisuuden, joka tarjoaa vahvempaa ymmärrystä oikeista ja ajankohtaisista pohjoismaisista historia- ja yhteiskunta-aiheista. Norden i Skolen keskittyy aluksi Arktikseen ja yhteyteen Tanskan, Färsaarten ja Grönlannin välillä. Mitä tarkoittaa, kun esimerkiksi jää sulaa Arktiksella? Miksi se tuo ajankohtaiseksi ymmärtää sitä sisäistä dynamiikkaa, joka on pelissä Tanskan kuningaskunnassa? Ja mitä eroa on pehmeällä ja kovalla vallalla?

Materiaali Arktiksesta ja Tanskan kuningaskunnasta on tarkoitettu lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille. Norden i Skolen haluaa kehittää myös historia- ja yhteiskuntaopin opetusmateriaaleja peruskouluille.

Löydät materiaalin ’Historia ja yhteiskunta’ TÄÄLTÄ.

 

 

ILMASTO JA LUONTO

Ensisijainen aihealua: luonto- ja yhteiskuntaoppi (suunnattu ensisijaisesti peruskoulun 7.-10. luokille)

 

Opetusmateriaali osion ‘Ilmasto & luonto’ alla keskittyy ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kestävä kehitys, energiankäyttö ja meren muovisaaste. Oppilaat saavat oppia yhteistyömuodoista muiden oppilaiden kanssa muista Pohjoismaista, jotta he löytäisivät keinoja toimia kestävästi jokapäiväisessä elämässään aina Grönlannista Suomeen saakka. Aineston kanssa työskentely antaa oppilaille valmiuksia ymmärtää suhdettaan globaaliin ilmastonmuutokseen ja keinoihin käsitellä ongelmia paikallisella tasolla. Tehtävissä selvitetään mm. ympäristöystävällisiä tapoja toimia koulussa, kotona ja paikallisyhteisössä. Oppilaille annetaan myös mahdollisuus tutkia mistä energia tulee tulevaisuudessa ja tutkia ongelmia, joita nykyinen moderni elämäntyyli tuottaa suhteessa resurssien käyttöön.

 

Löydät materiaalin ’Ilmasto ja luonto’ TÄÄLTÄ.

 

 

YSTÄVÄLUOKAT

Norden i Skolenin kautta löydät ja ylläpidät yhteistyötä pohjoismaisten ystäväluokkien kanssa. Yhteistyö muiden pohjoismaisten ikätovereiden kanssa tuo jännittävän ulottuvuuden opetukseen. Sen lisäksi, että ystäväluokkaominaisuus on inspiroiva ja merkityksiä tuottava ominaisuus oppilaille, tuo se opetukseen kehyksen, jossa oppilaat aktiivisesti ottavat osaa omaan oppimisprosessiinsa.

  

Lue lisää asiasta ja löydä oma ystäväluokka TÄÄLTÄ.

 

Lue TÄÄLTÄ lisää siitä, mitä taloudellisen tuen mahdollisuuksia on mahdollista hakea ystäväluokka-toiminnan tueksi.

Kuvat

platformb-2.jpg