Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Seuraava kouluchat

'Ilmasto'-teemachat

Klimadag

lmoita luokkasi mukaan TÄSTÄ LINKISTÄ. Oppilaille tarkoitetut kirjautumistiedot löytyvät ’käyttäjätili’ -sivulta. Kaikki oppilaat voivat käyttää samaa tunnusta.

 

YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman alatavoitteessa 4.7 sanotaan, että hyvä koulutus on yksi kestävän kehityksen perusteista. Norden i skolan haluaa tukea tavoitetta järjestämällä Pohjoismainen ilmastochat -tapahtuman yhteistyössä Tanskan ulkoiluneuvoston (Friluftsrådet) kanssa. Chatin konsepti perustuu YK:n kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisii.

Pohjoismainen ilmastochat 

11.11.2021 klo. 13-14 (CET) 
Tavoite 13 + 12 + 7 (Pohjoismainen ilmastopäivä) 

 

Miksi Pohjoismainen ilmastochat?

Ilmasto- ja ympäristökysymykset ulottuvat valtioiden rajojen ulkopuolelle, ja niiden ratkaiseminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja kommunikointia. Ilmastoasiat on sen vuoksi nostettu tärkeysjärjestyksen kärkeen myös pohjoismaisen yhteistyön suunnittelussa. Yhteistyötä tekemällä Pohjoismailla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa maailmanlaajuisella tasolla sekä oppia toinen toisiltaan.

Yhteistyöhön, yhteisiin haasteisiin ja ratkaisuihin keskittyvä pohjoismainen ulottuvuus tuo lisäarvoa ilmasto- ja ympäristötiedon opetukseen sekä antaa nuorille mahdollisuuden osallistua ilmastokeskusteluihin nyt ja tulevaisuudessa. Nuoret ovat muutoksen avain, joten on tärkeää, että he saavat äänensä kuuluviin ja eväitä vaikuttamiseen.


Kohderyhmä ja materiaalit

Ilmastochat on suunnattu luokka-asteille 7-10 Suomessa, Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Tanskassa, Färsaarilla ja Grönlannissa sekä vastaaville luokka-asteille 8-10 Norjassa ja Islannissa. Kaikki Pohjoismaiden koululaiset ovat tervetulleita mukaan, mutta kommunikointi tapahtuu pääosin ruotsin, norjan ja tanskan kielillä.

Pohjoismaisen ilmastochatin keskeisiä aiheita ovat sekä skandinaavisten naapurikielten ymmärtäminen että kestävä kehitys. Konsepti sopii hyvin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joissa yhdistyvät luonnontieteet, yhteiskuntaoppi sekä ruotsin kieli.
 

Kysymyksiä
Mikäli haluatte valmistautua chattiin erityisen hyvin, voitte tutustua luokan kanssa etukäteen seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä ongelmia ilmaston lämpenemisestä seuraa?
 2. Ketkä kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista eniten?
 3. Kenen vastuulla on ilmaston lämpenemisen hidastaminen?
 4. Huolestuttaako sinua ilmastonmuutos? Mitkä asiat herättävät erityistä huolta?
 5. Miksi useiden erilaisten eläinten, hyönteisten ja kasvien olemassaolo (luonnon monimuotoisuus) on tärkeää?
 6. Kummat ovat enemmän vastuussa kasvihuonekaasupäästöistä: rikkaat vai köyhät maat?
 7. Millaiselta haluat maailman näyttävän vuonna 2050?
 8. Millaista matkustaminen mielestäsi tulee olemaan vuoteen 2050 saakka?
 9. Tulevatko ruokailutottumuksemme muuttumaan vuoteen 2050 mennessä? Miten?
 10. Miksi fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen ja öljyn, käyttäminen pitää lopettaa?
 11. Mitä energianlähteitä kotimaassasi käytetään eniten vuonna 2050? Miksi juuri niitä?
 12. Miksi ilmastonmuutosta on tärkeää rajoittaa niin paljon kuin mahdollista?
 13. Mitä poliitikkojen pitäisi tehdä ilmaston lämpenemisen jarruttamiseksi?
 14. Keksikää yhdessä kolme hyvää asiaa planeetan tulevaisuuden kannalta.
 15. Keksikää yhdessä kolme huonoa asiaa planeetan tulevaisuuden kannalta.