Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Näin yhteistyö ystäväluokan kanssa onnistuu – 10 hyvää neuvoa

man-couple-people-woman.jpg

1. Panosta kestävään opettajasuhteeseen

Poissa silmistä, poissa mielestä - yhteistyö ystäväluokan kanssa pääsee sopimuksista huolimatta helposti unohtumaan hektisen kouluarjen keskellä muun muassa fyysisen etäisyyden, aikaerojen tai toisistaan poikkeavien koulurutiinien takia. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että opettajat tulevat alkuvaiheessa tietoisiksi toisistaan. Ystäväluokan opettajaan tutustuminen on todennäköisesti mukavaa, mielenkiintoista ja opettavaista, ja siihen sijoitettu aika maksaa itsensä takaisin, kun yhteistyötä kaikkine haasteineen testataan käytännössä oppilaiden kanssa.

 

Mitä opettaja voi tehdä?

  • Sovi toisen opettajan kanssa FaceTime- tai Skype-tapaaminen, jonka aikana voitte suunnitella yhteistyötä ja vaihtaa ajatuksia kahvikupposen ääressä.
  • Lisätkää toisenne kavereiksi Facebookissa. Toisen päivitysten näkeminen uutisvirrassa pohjustaa ja helpottaa toiseen tutustumista.
  • Pidä yhteyttä toiseen opettajaan jo ennen kuin aloitatte luokkien välisen yhteistyön.

 

2. Varaa lisäaikaa valmistautumiseen

Kansainvälinen luokkayhteistyö vaatii hyvää koordinointikykyä, järjestelmällisyyttä sekä opettajien välistä yhteisymmärrystä yhteistyön odotuksista. Fyysinen etäisyys, kielelliset haasteet sekä toisistaan poikkeavat koulurutiinit vaikeuttavat jokapäiväistä yksityiskohtien koordinointia, ja tämän takia yhteistyön ajankohdat, ajankäytön arviointi, opetuksen oleellisimmat alueet ja tavoitteet ym. on hyvä luonnostella ja suunnitella perinpohjaisesti alusta lähtien. Tekemällä totuttua tarkempia suunnitelmia jo alkuvaiheessa voit välttää turhautumisen tulevaisuudessa.

 

3. Valmistaudu epäonnistumisiin

Ystävyysluokkien välisessä yhteistyössä syntyy erittäin todennäköisesti tilanteita, joissa kaikki menee pieleen ja opettajaa turhauttaa. Valmistaudu tällaisiin tilanteisiin suunnittelemalla varotoimenpiteet valmiiksi. Varmista, että sinulla on pohjoismaisen kollegasi puhelinnumero, ja että voit akuutissa tilanteessa soittaa ulkomaille tekemättä kohtuuttoman suurta puhelinlaskua.

Keskustelkaa myös oppilaiden kanssa siitä, mitä odotatte yhteistyöltä. Tee heille selväksi, että kansainvälinen yhteistyö tuo todennäköisesti mukanaan haasteita hyvästä valmistautumisesta huolimatta – ja että se on ihan normaalia. Tällä tavoin oppilaat osaavat varautua pitkiin odotusaikoihin, teknisiin ongelmiin ja muihin haasteisiin ja yhteistyö sujuu kitkattomammin.

 

4. Valitse toimiva kommunikointialusta

Fyysinen etäisyys kahden pohjoismaisen kollegan välillä vaikeuttaa yksityiskohtien koordinointia, suunnitelmien luonnostelua ja arkipäiväistä jutustelua. Tämän takia kansainvälinen yhteistyö vaatii erilaisten kommunikaatioalustojen kokeilua ja niiden käyttöön liittyviä teknisiä taitoja.

Mieti, miten voitte kommunikoida keskenänne samanaikaisesti. Onko paras tapa esimerkiksi kännykkäpuhelu, Skype, FaceTime tai sähköposti?

Mieti, miten tiedostojen ja muun materiaalin saman- tai eriaikainen jakaminen onnistuu parhaiten. Onko paras alusta esimerkiksi Google Docs, yhteinen Dropbox-kansio, Facebook-ryhmä, Padlet tai sähköposti? Kannattaako alustoja yhdistellä?

 

5. Mieti ryhmäjakoa

Käytännössä yhteistyö ystäväluokan kanssa tapahtuu siten, että oppilaat jaetaan pienempiin sekaryhmiin. Ryhmäjako kahden luokan välillä voi olla hankalaa, sillä jakoa joudutaan usein muuttamaan viime hetkellä sairastapausten tms. vuoksi

Mieti seuraavia asioita:

  • Miten ryhmäjakoa muutetaan viime hetkellä?
  • Kuinka muutoksista viestitään opettajien ja luokkien välillä?
  • Kuinka vastapuoli voi vahvistaa, että viesti muutoksesta on tullut perille?

 

Mieti, mitä työkaluja ryhmäjaon hallinnointiin kannattaa käyttää. Toimisiko esimerkiksi yhteinen Google Docs -dokumentti, Facebook-ryhmä tai padlet? Luokkien välille voidaan myös muodostaa jatkuva videopuheluyhteys esimerkiksi opettajan pöydälle asetetun tietokoneen avulla.

 

6. Yleiskuvaus verkkoaktiviteeteista auttaa säilyttämään oikean suunnan

Valtioiden rajat ylittävä yhteistyö virtuaalisessa oppimisympäristössä edellyttää, että ohjeet siitä, mitä milloinkin tehdään – ja mihin tekemisellä pyritään – ovat erityisen selkeät. Toisin sanoen oppilailla tulisi olla selkeä käsitys siitä, missä vaiheessa prosessia milloinkin ollaan ja miksi.

Tässä auttaa hyvä, yhteinen yleiskuva siitä, mitä oppimisaktiviteetteja (tai Gilly Salmonin mukaan ”e-tiviteetteja” eli verkkoaktiviteetteja) milloinkin on luvassa. Tämän suunnitelman tulee olla oppilaiden saatavilla koko yhteistyöjakson ajan joko digitaalisena tai painettuna versiona. Yleiskuvauksesta tulee käydä ilmi mitä, milloin, miksi, miten ja kenen kanssa mitäkin tehtäviä tehdään.

Huolellisesti valmistellut verkkoaktiviteetit auttavat ohjaamaan yhteistyöjaksoa haluttuun suuntaan. Tällä tavoin opettajalle jää aikaa myös muuhun.

 

7. Älä monimutkaista turhaan

Kansainvälinen yhteistyöjakso entuudestaan tuntemattomien ihmisten kanssa digitaalisesti ja kahdella naapurikielellä on jo itsessään haastavaa. Opetusta suunnitellessa onkin fiksua aloittaa yksinkertaistamalla asioita:

- suunnittele muutama aktiviteetti (ja varaudu siihen, että niiden toteuttamisessa kestää odotettua pidempään)

- opettajan puheiden tulee olla lyhyitä ja motivoivia

- valitse ennemmin lyhyt kuin pitkä teksti/elokuva

- videotuotannon, esseenkirjoituksen ja podcastin tuottamisen ei tarvitse tapahtua samanaikaisesti!

 

 8. Anna oppilaiden tutustua toisiinsa

Toisesta maasta kotoisin olevien oppilaiden kanssa yhteistyön tekeminen ilahduttaa takuulla luokkasi oppilaita. Lapset ja nuoret ovat usein motivoituneita ja innostuneita yhteistyöjaksoista ystäväluokan kanssa.

Huolehdi siitä, että opetuksesi antaa oppilaille tilaisuuden tutustua hieman toisiinsa ennen yhteistyön opetukselliseen osuuteen siirtymistä – se kiinnostaa heitä aivan varmasti. Anna heille mahdollisuus videochattailla keskenään. Oppilaat osaavat heittäytyä ja piilottelevat harvoin tekstichatin takana, ja kokemustemme mukaan he alkavat pian ehdotella ystäväluokan luona vierailua.

Kansainvälisen yhteistyön oppimispotentiaali on yhtä suuri, kuin oppilaiden innostus sitä kohtaan. ”Muiden” tapaaminen antaa omaan ammatinharjoittamiseen uutta perspektiiviä ja oppilaat pääsevät naapurikieliä kohdatessaan pohtimaan sitä, mistä heidän kielensä rakentuu. Tämä sopii hyvin kielellisen tietoisuuden oppimistavoitteisiin.

 

9. Mieti, millaisia oppimistavoitteita voit asettaa ystävyysluokkayhteistyölle

Ystävyysluokkajakso kansainvälisellä opetusalustalla ei välttämättä tarkoita lisäopetusta tai lisätehtäviä. Tämän sijaan voit miettiä, millaisia opetussuunnitelmaan kuuluvia tavoitteita jakso sisältää. Toisen kielen, kulttuurin ja toisenlaisten ajatusten kohtaaminen ovat kuin suuri peili, josta sinä ja luokkasi voitte nähdä itsenne, oman kielenne, norminne ynnä muuta aivan uudella tavalla.

 

10. Opettajasuhde voi olla pitkän tähtäimen sijoitus

Onnistunut yhteistyö ystäväluokan kanssa voi johtaa moniin hyviin kokemuksiin luokkahuoneessa. Ajattele uutta kansainvälistä kollegaasi pitkällä tähtäimellä ja pidä suhteesta kiinni. Optimoikaa yhteistyöjaksot yhdessä ja oppikaa toistenne kokemuksista kerta toisensa jälkeen. Yhteistyötä voi ehkä myös laajentaa muihin oppiaineisiin – toimisiko poikkitieteellinen yhteistyö muiden aineenopettajien kanssa?

Kuvat

Erasmus+ logo.png