Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Pohjois­mainen kulttuuripiste - Volt

Volt on lasten ja nuorten kulttuuri- ja kieliohjelma, joka pyrkii saamaan nuoria kiinnostumaan muiden maiden taiteesta, kulttuurista ja kielistä.

Kohderyhmänä ovat enintään 25-vuotiaat henkilöt Pohjoismaissa.

 

 

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea hankkeisiin, jotka on suunnattu lapsille ja enintään 25-vuotiaille nuorille ja joissa painotetaan lasten ja nuorten omaa luovaa tekemistä ja osallisuutta kulttuuriin ja taiteeseen. Tukea myönnetään kaikille kulttuurin ja taiteen aloille, kuten elokuville, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle, kuvataiteelle, kulttuuriperinnölle ym., mikäli kaikki muut ehdot täyttyvät.

Esimerkkejä hyväksyttävistä hankkeista:

  • teos, hanke tai muu aloite, joka tuotetaan luovan prosessin avulla
  • suunnitelmat, jotka mahdollistavat kulttuurivaihtoa ja pitkäkestoista yhteistyötä hankkeen kohderyhmän (enintään 25-vuotiaiden henkilöiden) keskuudessa
  • toiminta, joka synnyttää keskustelua ja vuoropuhelua pohjoismaisista kielistä, taiteesta ja kulttuurista lasten ja nuorten näkökulmasta.

 

 

Kuka voi hakea tukea?

Kaikki kulttuuri- ja opetusalan toimijat voivat hakea tukea, jos hanke täyttää ohjelman vaatimukset. Hyväksytyt hakijat:

  • yksityishenkilöt
  • ryhmät
  • järjestöt, ryhmät, instituutiot ja yhdistykset.

 

Volt-tukea saadakseen hankkeen tulee perustua vähintään kolmen Pohjoismaan (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) väliseen yhteistyöhön. Lisäksi hanke on toteutettava vähintään yhdessä näistä maista.

 

Hakijan ei tarvitse olla itse nuori, mutta hänellä tulee olla kokemusta kohderyhmän kanssa työskentelystä.

 

Hakijan tulee asua Pohjoismaissa, mutta Pohjoismaiden kansalaisuutta ei edellytetä.

 

Hankkeeseen voi mielellään osallistua myös Pohjoismaiden ulkopuolisia tahoja, mutta ohjelmassa ei myönnetä varoja tällaisiin tahoihin liittyvien kustannusten kattamiseksi.

 

 

LISÄTIEDOT JA HAKUOHJEET:

www.nordiskkulturkontakt.org

Kuvittaja/Kuva: Adrianna Calvo

Kuvat

logo_sv.png umbrella.jpg