Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Stiftelsen Clara Lachmanns fond

cl-logo-900px.png

 

Vem kan delta?

Evenemanget bör äga rum i ett av de skandinaviska länderna nämligen Sverige, Norge, Island, Danmark, innefattande Grönland och Färöarna. Finland anses enligt Clara Lachmanns stadgar inte som ett skandinaviskt land. 

 

Vad kan man göra?

Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.

Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.
Spridande av upplysning och förståelse för de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning t. ex. genom publikationer och kulturell verksamhet. 
Övrigt som kan befrämja den skandinaviska samkänslan.

 

For nærmere information og ansøgningsskema:

 

www.claralachmann.org