Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

07-11-2017

Toiseen asteen koulut pääsevät nauttimaan ilmaisesta opetusmateriaalista ’Uudempi pohjoismainen realismi’ ja ’Arktis ja Tanskan kuningaskunta’

Toiseen asteen koulut pääsevät nauttimaan ilmaisesta opetusmateriaalista ’Uudempi pohjoismainen realismi’ ja ’Arktis ja Tanskan kuningaskunta’

Oppimisportaali Norden i Skolen julkaisee, Norden-yhdistysten liiton ja Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa, useita ilmaisia opetusmateriaaleja toisen asteen koulujen opetukseen, jotka käsittelevät pohjoismaista kieltä, kulttuuria, historiaa ja yhteiskuntasuhteita. 'Uudempi pohjoismainen realismi' ja 'Arktis ja Tanskan kuningaskunta’ ovat teemoja ensimmäisille materiaaleille, joka on 6.11.2017 alkaen saatavilla nordeniskolen.org-sivustolla.

Materiaalin päämääränä on antaa oppilaille kaikkialla Pohjoismaissa kokonaisvaltaisempi kuva pohjoismaisesta kulttuurista, kielestä, historiasta ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Kaksi ensimmäistä teemaa sopivat opettajille, jotka opettavat tanskaa, yhteiskuntatieteitä, maantietoa ja historiaa teemoille `uudempi pohjoismainen realismi` ja `Arktis ja Tanskan kuningaskunta`, joka käsittää Tanskan, Färsaaret ja Grönlannin Pohjois-Atlantilla.

Tutustu uuteen materiaaliin täällä ja täällä.

 

Nordeniskolen.org toivottaa tervetulleeksi toisen asteen opiskelijat

Materiaali on saatavilla nordeniskolen.org-oppimisportaalista, joka on vuodesta 2013 tarjonnut ilmaista opetusmateriaalia peruskoulujen opettajille kaikkialla Pohjoismaissa. Nykyisin 10.000 opettajaa käyttää portaalia, ja Norden i Skolen laajentaa materiaalia toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

Ohjelmajohtaja Thomas Henriksen kertoo:

"Me toivomme vahvistavamme opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja annamme oppilaille enemmän tietoa kielestä, kulttuurista, historiasta ja ajankohtaisista sosiaalisista ongelmista Pohjoismaissa. Pohjoismaisen näkökulman painottaminen opetuksessa vahvistaa normaalia opetusohjelmaa ja samalla autat nuoria kielellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä ja heille tarjotaan samalla monia mahdollisuuksia ja etuja, joita Pohjoismaiden välinen yhteistyö tuo tullessaan.”

Lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattu materiaali ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyön syventäminen eri Pohjoismaiden välillä on ollut suunnitteilla jo pitkään, joten nyt ensi kertaa nordeniskolen.org tarjoaa aineistoa opettajille ja oppilaille toisen asteen oppilaitoksissa.

 

Arktis ja Tanskan kuningaskunta: Ajankohtaista materiaalia muuttuvassa maailmassa

Materiaali Arktiksesta ja Tanskan kuningaskunnasta, Tanskan, Färsaarten ja Grönlannin välillä tarjoaa opettajille ja oppilaille kiinnostavia kehityskulkuja, jotka keskittyvät suhteisiin ja vallan käyttöön Arktiksella. Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen vuoksi Arktis on nykykielellä ns. ”kuuma”. Uudet strategiset vesireitit laivoille luovat odotuksia uusista voitonmahdollisuuksista, jotka tuovat esiin kuningaskuntaa ja sen suhteita Tanskan, Färsaarten ja Grönlannin välillä.

Tanskalaisten Martin Breumin ja Jakob Gottschauin vuonna 2016 tuottama dokumenttisarja "Tanskan kuningaskunnan historia " on uuden opetusmateriaalin ydin, johon kuuluu myös valittuja akateemisia tekstejä, analyyseja, virallisia asiakirjoja, sanomalehtiartikkeleita, mielipidekirjoituksia jne. Yleiset käsitteet, kuten pehmeä ja kova valta sekä kolonialismi, tekevät aineistosta merkityksellistä kaikkien Pohjoismaiden oppilaille.

Materiaalia on ollut tuottamassa koulutuskonsultti ja yliopiston professori Niels Vinther, joka selittää tarkemmin:

"Kurssia Arktisen alueen ja Tanskan kuningaskunnan suhteesta Tanskaan, Färsaariin ja Grönlantiin voidaan käyttää sekä yhteiskuntaopissa, maantieteessä että historiassa: Se antaa hyvän käsityksen kuningaskunnan osapuolten keskinäisestä riippuvuudesta ja lisää ymmärrystä suhteista, jotka koskevat itsenäisiä valtioita ja itsehallintoalueita. Teema keskittyy myös muihin arktisen alueen kysymyksiin, kuten kilpailuun pohjoisnavasta Tanskan kuningaskunnan välillä ja muiden rannikkovaltioiden kesken, ja joka tule esille erityisesti siinä vaiheessa, kun Pohjoinen jäämeri sulaa.

 

Uudempi pohjoismainen realismi: Uusia näkökulmia todellisuuteen

Uudempi pohjoismainen realismi on oppimateriaali, joka on suunnattu tanskan opetukseen ja esittelee oppilaille pohjoismaista kirjallisuutta vuodesta 2000 lähtien. Painopisteinä ovat ongelmat, kuten yhteiskunnallinen perintö, seksuaalisuus, päihteiden käyttö, kuolema ja lapsuuden traumat, ajankohtaisia kysymyksiä, joita Georg Brandesin materiaali käsittelee siihen liittyvien tehtävien ja luovien kirjoitusharjoitusten avulla. Materiaalia voidaan käyttää itsenäisesti tai esimerkiksi osana realismia tai naturalismia tai osana tekstinluku- ja tekstianalyysiä.

Pedagoginen opettajakonsultti ja tanskankielen opettaja lukiossa Michael Friis Møller, joka on auttanut kehittämään materiaalia, sanoo:

"Kurssi uusimmasta pohjoismaisesta realismista voi tuoda esiin erilaisia kokemuksia todellisuudesta ympäri Pohjoismaita – kokemuksia, jotka avaavat mielenkiintoisia pohdintoja ja näkökulmia jokapäiväiseen elämään ja yhteiskuntiin eri Pohjoismaissa. Tämä antaa oppilaille mahdollisuuden tutustua naapurimaiden lasten ja nuorten elämään ja päästää heidät tutkimaan yhteisiä pohjoismaisia suuntauksia."

Teema Arktiksesta on Nordregion rahoittama, mutta teema uudemmasta pohjoismaisesta realismista on saanut tukea Nordplus Kieli ja Kulttuuri -ohjelmasta.

Tutustu uuteen materiaaliin täällä ja täällä.