Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

10-02-2017

Uusi saamelainen opetusmateriaali vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä

Uusi saamelainen opetusmateriaali vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä

Nyt saamelaiset oppilaat ja opettajat saavat pääsyn ilmaiseen opetusmateriaaliin pohjoismaisesta kulttuurista omalla kielellään: 10 helmikuuta 2017 otetaan käyttöön uusi saamelaisversio suuresta opetusportaalista Norden i Skolen (www.nordeniskolen.org), joka on käytössä jo 8.000 opettajalla pitkin pohjoismaita.

 

- Norden i Skolenin päämääränä on laajentaa pohjoismaisten kielten ja kulttuurien tunnettuutta ja samalla antaa nuorille ja lapsille kaikkialla Pohjoismaissa mahdollisuuden kommunikoida toistensa kanssa yli rajojen, kertoo Norden i Skolenin ohjelmajohtaja Thomas Henriksen, Norden-yhdistysten liitosta. 

Thomas Henriksen on iloinen voidessaan esitellä pohjoissaamelaisen version opetusportaalista Tråante 2017 -juhlaviikoilla, tarkemmin sanottuna Scandic Lerkendalissa, perjantaina 10. helmikuuta klo 16.-16.30

Norden i Skolen tarjoaa toisaalta opetusmateriaalia pohjoismaisista naapurikielistä, kulttuurista ja ajankohtaisista aiheista kuten ympäristö ja kestävä kehitys, joita opettajat voivat kaikissa Pohjoismaissa käyttää omassa opetustyössään – ja toisaalta oppilaiden omaa toimintaa, kuten monikansallisia kouluchatteja, ystävyysluokkia ja ympäristökilpailuja, joissa oppilaat kommunikoivat muiden Pohjoismaiden lasten ja koululaisten kanssa. 

Uusi saami-osio antaa kaikille pohjoismaisille koululaisille mahdollisuuden oppia tuntea enemmän saamelaista kulttuuria, alleviivaa Espen Stedje, Norjan Pohjola-Nordenin pääsihteeri: 
- Saamelaiset ja heidän kulttuurinsa on tärkeä osa pohjoismaista yhteistyötä. Sen vuoksi on tärkeää pitää huolta, että kaikkien pohjoismaiden lapset tuntevat sen osan kulttuuriperinnöstämme. 

Saamelaisneuvoston presidentti Áile Jávo sanoo: 
- Olen hyvin iloinen, että Norden i Skolen on nyt käännetty myös saameksi. Saamenkielisestä oppimateriaalista ja muusta kouluaineistosta on iso pula ja siksi on todella tärkeää, että sellaiset asiat on käännetty saameksi. Lisäksi minua ilostuttaa, että muut pohjoismaiset lapset voivat sivujen kautta saada lisää tietoa saamesta ja saamelaisesta kulttuurista, sillä tiedämme, että valtaväestöllä on puutteita näiden asioiden tiedoissa. Minun toiveeni on, että näin uusi sukupolvi saadaan ymmärtämään paremmin saamelaisten olevan oleellinen ja tärkeä osa Pohjoismaita. 

Lisätietoa Norden i Skolen -hankkeesta antaa: 
Thomas Henriksen, Ohjelmapäällikkö Norden-yhdistysten liitossa, puh. +45 26116267, thomas@fnfnorden.org  - www.nordeniskolen.org


Lisätietoa Pohjola-Nordenin Norjan osastosta: 
Heidi Lønne Grønseth, opetuksen ja kielen neuvonantaja, puh.: +47 98676212, heidi@norden.no - www.norden.no 

Lehdistökuvat Norden i Skolen –sivuston saami-osiosta voi ladata täältä. 

TIETOA NORDEN I SKOLEN OPETUSPORTAALISTA: 

* Norden i Skolen perustettiin 2011 Norden-yhdistysten liiton taholta ja se tarjoaa nyt opetusmateriaalia ja yhteisiä tehtäviä kaikille pohjoismaisille koululaisille yhdeksällä eri kielellä: tanska, suomi, fääri, grönlanti, islanti, pohjoissaame, nykynorja ja kirjanorja sekä ruotsi. 

* Pohjola-Norden on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteistyöorganisaatio, jonka pääpainopiste on tukea ja kehittää pohjoismaisten kansalaisten yhteistoimintaa. 

* Norden i Skolen –portaalissa on oppimateriaalia jokaisen pohjoismaan peruskoululle. Portaalia rahoittaa Norden-yhdistysten liitto, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Pohjoismaisen kieliyhteistyön koordinointiyksikkö sekä Nordplus pohjoismaiset kielet ja muut pohjoismaiset rahastot. 

* Norden i Skolen tavoittaa laajan kohderyhmän ja on portaali kaikille Pohjoismaille. Saamelainen väestö ja kulttuuri käsittää ison osan yhteispohjoismaista ajattelua ja identiteettiä. 

* Norden i Skolenin saami-osio on kohdistettu kaikille opettajille ja oppilaille joiden äidinkieli tai toinen kotikieli on pohjoissaame. Samalla sivusto tukee saamelaisten oppilaiden pääsyä kattavan opetusmateriaalin pariin heidän omalla kielellään, jotta he voivat käyttää sivustoa tasavertaisesti muiden pohjoismaisten oppilaiden kanssa ja saada samat tiedot yhteispohjoismaisesta kulttuurista kuin muiden pohjoismaiden oppilaat. 

* Samalla koululaiset muista Pohjoismaista saavat lisää tietoa saamelaisesta kulttuurista näiden sivuston toimintojen kautta: ystäväluokkatoiminta, ilmastoaktiviteetit ja Pohjoismainen muovikisa -kilpailu, sekä Pohjolan kouluchatti, jossa kaikki Pohjoismaiden koululaiset keskustelevat toistensa kanssa Pohjolan päivänä 23. maaliskuuta. 

* Norden i Skolenin päämäärä on tukea kaikkien pohjoismaiden oppilaiden kykyjä hallita isoimpia naapurikieliä, jotka ovat tanska, norja ja ruotsi. 

* Saamen käännökset Norden i Skolen -sivustolla on rahoitettu Pohjoismaiden ministerineuvoston arktisen yhteistyöohjelman 2015-2017 tuella, pohjoismaisen Nordregio-tutkimustoimiston hallinnoimana.