1Euvfo8Q2G4
video

Norden i Skolen sunaava?

Akissut 2:24 minutsimi takuguk - uani videokkut ilisaritsinnerput takuguk

4

Spillit nuannersut

417

Allatat

51

Filmi

2058

Suliassat

9

Oqaatsit

37749

Norden i Skolen-imut maanna ilanngupputit