Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Vannskrekk

Ilitsersuisoq: Vigdis Nielsen

Ukioq manna saqqummertut: 2020

Ukununnga qujanaq: NoJSe

Suliassat

 • 1Gemensamt

  (om eleverna är från Norge kan denna del hoppas över)

  • Filmen utspelar sig i Norge. vad vet ni om Norge? Brainstorma och skriv upp på tavlan.
  • Hur var det att se en film på norska? Var det något särskilt med språket som ni la märke till?
  • Finns det likheter mellan norska och ert språk?

 • 2Par eller grupp

  1. Beskriv filmens landskap – t.ex. en brant äng, djup fjord. Hur bidrar landskapet till berättelsen?
  2. Hurdan relation har Vilja med sin ”bestefar” (farfar/morfar)?
  3. Varför ger ”bestefar” snus till Vilja?
  4. Varför är de andra tjejerna elaka mot Vilja?
  5. Vad säger tjejerna att Vilja måste göra för att de inte ska kasta hennes kläder i vattnet?
  6. Varför går Vilja med på det tjejerna föreslår?
  7. Vad tror ni tjejerna känner när Vilja försvinner under vattnet?
  8. Vad känner tjejerna och ”bestefar” när Vilja vaknar upp igen?
  9. Beskriv filmens vändpunkter.
  10. Hur tror ni berättelsen fortsätter?
  11. Varför heter filmen ”Vannskrekk”?

   

 • 3Gemensamt

  • I den norska ungdomsserien SKAM får vi höra uttrycket ”Vi människor behöver människor”. Det handlar om att alla behöver vänner och medmänniskor. Har du själv känt dig ensam någon gång? – Hur kändes det?
  • I filmen står Vilja utanför tjejgruppens gemenskap. Betyder det att Vilja är den svagaste av tjejerna?
  • Visar tjejgruppen styrka eller svaghet i sina handlingar?
  • Vad kan vi göra för att ingen skall känna sig utanför eller ensam?
  • Kan man tänka sig att tjejgruppen egentligen också behöver Vilja?
  • Vad är filmens budskap?

 • 4Aktivitetsförslag

  • Rita din favoritscen ur filmen (använd din landskapsbeskrivning från fråga 1 som hjälp).
  • Hur många norska ord kan ni? Testa ”Brainstorma på grannspråk” och se vem som är mästare på norska.