Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Vänskap (lärarhandledning)

INTRODUKTION

"Att beröva livet vänskapen är som att beröva jorden solen" skrev den romerska filosofen Cicero 30 år f.Kr. Temat Vänskap sätter fokus på vilken betydelse vänskap har för människor. Vad vill det säga att vara vänner? Vad behöver man egentligen vänner för? Vad är en bra vänskap?

Vänskap innehåller undervisningsmaterial på grannspråken danska, norska och svenska som handlar temat vänskap och relationer mellan människor. Människor är sociala varelser som behöver visa och få omsorg för att trivas. Vänskap bildar ramen kring en reflektion över vänskapens roll i människors liv. 

 

 

SYFTE

Syftet med temat Vänskap är att eleverna blir introducerade till olika känslor och erfarenheter som har med vänskapsrelationer att göra. Eleverna uppmanas till att reflektera över och diskutera vilket ansvar vi människor har i förhållande till vänner och andra människor. I temat möter eleverna grannspråken danska, norska och svenska i tal och skrift. Temat kommer i sin helhet bidra till elevernas grannspråkförståelse och utvidga deras förståelse för människors betydelse för varandra.

 

 

 

TEMATS UPPBYGGNAD

Vänskap består av kortfilmer med undertexter och tillhörande nedskriven dialog samt utdrag av romaner och noveller med uppläsning. Man behöver inte arbeta med alla material inom temat. Norden i Skolan föreslår två olika förlopp; Vän eller fiende eller Vänskap och ansvar. Som lärare kan du välja ett av förloppen eller fritt välja mellan material i temat, beroende på vad som är mest relevant för din klass.

 

Fölopp 1: ’Vän eller fiende´

  • Välj den norska kortfilmen ’To mot en’, den danska novellen ’Veninder’, den svenska novellen ’Liten julnovell’ och den danska texten ’Blå øjne’. De tillhörande arbetsuppgifterna fokuserar på vänskap, mobbning och rivalitet, och hur vi alla spelar en roll i förhållande till varandra. Om det finns tid kan förlopp 2 dessutom tillkopplas. 

 

Förlopp 2: ’Vänskap och ansvar´

  • Välj den danska kortfilmen ’Akvarium’, den svenska novelle ’Miriam och jag och världen’ och utdraget från den norska romanen ’Ingen dager uten regn’. De tillhörande arbetsuppgifterna har fokus på styrkan av att umgås och hjälpa varandra. Uppgifterna öppnar upp för reflektion över ansvaret vi har till varandra som vänner och som medmänniskor. Dessutom är det relevant att se kortfilmen ’To mot en’ för ännu ett perspektiv på vänskap och ansvar.

 

 

UPPGIFTER OCH LJUDORDBOK

Alla enkelmaterial har fyra typer tillhörande arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis har delats skarpt upp men som kan ses som en handledande indelning: 

  • Språk och kulturförståelse (Fokus på språket och kulturen)
  • In i texten (Orienteringsdel) 
  • Ner i texten (Analysdel)
  • Ut från texten (Perspektivdel) 

I texterna ligger det en integrerad ljudordbok där eleverna kan använda sig av hjälpen. Genom att trycka på orden som är orangea öppnas en box där man kan lyssna på ordet och se översättningen på danska, svenska, bokmål och nynorska. 

Loginerit takusaqarnerorusullutit

: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Saqqummersitsisoq: Norden i Skolen

Saqqummerfia: 2018