Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Totta vai valetta: opettajan opas

ESITTELY

Totta vai valetta -teemassa keskitytään oikean ja väärän väliseen dilemmaan sekä siihen, mikä on totta ja mikä valetta. Totuus ja valhe ovat vastakohtia, mutta onko valhe aina totuuden vastapari? Onko objektiivista totuutta olemassa, vai riippuuko totuus tilanteesta?

Totta vai valetta -teema on valikoitu sekoitus opetusaineistoa, jossa käsitellään totuuden ja valheen väliselle harmaalle alueelle sijoittuvia eettisiä ja moraalisia dilemmoja. H.C. Andersenin sadussa ’Keisarin uudet vaatteet’ pikkupoika on ainoa, joka uskaltaa sanoa totuuden ääneen kaikkien muiden nieltyä valheen: jos tarpeeksi moni ihminen uskoo johonkin asiaan, tuleeko siitä totta?

Teema asettaa raamit ihmisten totuussuhteen pohtimiselle.

TAVOITE

Totta vai valetta -teeman tavoite on valaista totuuden ja valheen välistä harmaata aluetta. Oppilaita kannustetaan materiaalissa esiteltyjen ongelmanasettelujen kautta pohdiskelemaan sitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Tämän lisäksi oppilaat tutustuvat tanskan, norjan ja ruotsin kieliin sekä puhutussa että kirjoitetussa muodossa. Kaikki tekstit on äänitetty alkuperäiskielellä, joten kielen melodia yhdistyy oppilaiden kokemukseen tekstistä kuunneltavan version kautta. Oppilaiden huomio kiinnitetään naapurikielten välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin materiaaliin kuuluviin tehtäviin liittyvän liikennevalometodin avulla. Kokonaisuudessaan teema tukee oppilaiden kykyä ymmärtää pohjoismaisia naapurikieliä sekä sitä, mitä totuus on.

TEEMAN RAKENNE

Totta vai valetta -teema koostuu lyhytelokuvista, musiikkivideosta, romaaniteksteistä, kertomuksista, novelleista sekä yhdestä asiatyylisestä tekstistä. Kaikkea materiaalia ei tarvitse hyödyntää, ja Norden i Skolan on koonnut kolme valmista opetuskokonaisuutta: Huijaus, Totuus sattuu sekä Todellinen minä. Opettaja voi valita yhden kokonaisuuden tai yhdistellä materiaalin aiheita vapaasti luokalleen sopivimmalla tavalla.

Opetuskokonaisuus 1: ’Huijaus’

  • Valitse ruotsinkielinen lyhytelokuva ’Mini’, tanskalainen satu ’Keisarin uudet vaatteet’ sekä norjankielinen lyhytelokuva ’Et plagieringseventyr’, jotka kaikki käsittelevät valehtelua ja petosta. Kokonaisuuden tehtävät haastavat oppilaiden ajatuksia oikeasta ja väärästä. Kokonaisuus kannustaa keskustelemaan siitä, voiko menestyksen tavoittelu mennä totuuden edelle.

Opetuskokonaisuus 2: ’Totuus sattuu’

  • Valitse ote norjalaisesta, kirjanorjaksi kirjoitetusta romaanista ’Fuglen’, uusnorjaksi kirjoitettu novelli ’Guten og sanninga’ ja kirjanorjaksi kirjoitettu asiateksti 'Sannheter om løgn'. Materiaaliin liittyvät tehtävät käsittelevät mm. eritasoisia valheita ja niiden seuraamuksia. Kokonaisuus antaa hyvät lähtökohdat keskustelulle totuuden ja valheen välisestä harmaasta alueesta ja siihen liittyvistä dilemmoista.

Opetuskokonaisuus 3: Todellinen minä

  • Valitse suomalainen lyhytelokuva ’Valehtelija’  tanskalainen musiikkivideo ’Dyret i speilet’, ruotsikielinen teksti ’Sagan om den fule Manfred’ sekä tanskan- ja norjankielinen runo ’Smeden og Bageren’. Kokonaisuus käsittelee tapaamme hallita totuutta, ja siihen liittyvät tehtävät tarjoavat oppilaille mahdollisuuden pohtia sitä, keitä he ovat – millainen on heidän todellinen minänsä, ja millaisia he haluavat olla?

TEHTÄVÄT JA ÄÄNISANAKIRJA

Kaikkiin yksittäisiin materiaaleihin kuuluu neljä erilaista tehtävätyyppiä. Tehtävien jaottelu ei välttämättä ole selkeää, mutta jaottelu voidaan nähdä tehtävän suorittamista ohjaavana:

  • Kielen ja kulttuurin tuntemus (Keskittyy kieleen ja kulttuuriin)
  • Teksti (Jäsennysosa)
  • Syventyminen (Analyysiosa)
  • Tekstin perusteella (Näkökulma)

Teksteihin on upotettu äänisanakirja, jota oppilaat voivat halutessaan hyödyntää. Oransseja sanoja klikkaamalla avautuu ikkuna, joka sisältää sanan ruotsin-, tanskan-, ja norjankieliset (kirjanorja ja uusnorja) käännökset sekä äänitteen, josta sanan voi kuunnella.

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Saqqummersitsisoq: Norden i Skolen

Perorsaanermut tunngassutininnut ilitsersuisoq: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Saqqummerfia: 2018