Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Løgn og sannhet (lærerveiledning)

INTRODUKSJON

Temaet Løgn og sannhet setter fokus på dilemmaet mellom riktig og galt – hva som er løgn og hva som er sannhet. Løgn og sannhet er et motsetninger, men er løgnen alltid det motsatte av sannheten? Er sannheten situasjonsbestemt eller fins det en objektiv sannhet?

 

Løgn og sannhet inneholder en utvalgt blanding av undervisningsmateriale som omhandler etiske og moralske dilemmaer i gråsonen mellom hva som er sant og falskt. I eventyret «Kejserens nye klæder» av H.C. Andersen er det kun en liten gutt som tør å røpe sannheten når alle andre har akseptert en løgn. Hvis tilstrekkelig med mennesker tror på noe, betyr det at det er sant?

 

Temaet danner rammen om en refleksjon over hvordan mennesker forholder seg til sannheten.

 

 

FORMÅL

Formålet med temaet Løgn og sannhet er å belyse gråsonen mellom løgn og sannhet i livene våre. Elevene utfordres til å reflektere over hva som er riktig og galt gjennom problemstillingene som presenteres i materialet. I temaet møter elevene nabospråkene dansk, norsk og svensk i skrevet og talt form. Alle tekstene er lest inn på originalspråket, så den auditive delen / den lokale språktonen blir koblet til elevenes opplevelse. Elevene blir oppmerksomme på likheter og forskjeller mellom nabospråkene gjennom trafikklysmetoden i oppgaver til materialet. Temaet vil i sin helhet bidra til å styrke elevenes nabospråksforståelse og utvide forståelsen deres for hva sannheten kan være.

 

 

TEMAETS OPBYGNING

Løgn og sannhet består av kortfilmer, en musikkvideo, utdrag av romaner, eventyr, noveller og en fagtekst. Man behøver ikke å arbeide med alt materialet i temaet. Norden i Skolen foreslår tre forløp (måter å gå gjennom på): 'Bedrag', 'Sannheten er vond å svelge' og 'Ditt sanne jeg'. Du kan som lærer velge et av forløpene eller velge fritt mellom materialet i temaet, alt etter hva som er mest relevant for klassen din.

 

 

Forløp 1: 'Bedrag'

  • Velg den svenske kortfilmen «Mini», det danske eventyret «Kejserens nye klæder» og den norske kortfilmen «Et plagieringseventyr», som alle har fokus på løgn og bedrag. De tilknyttede oppgavene utfordrer elevenes tanker om riktig og galt. Forløpet legger opp til en diskusjon om hvorvidt veien til suksess kan gå utover sannheten.

 

Forløp 2: 'Sannheten er vond å svelge'

  • Velg det norske romanutdraget «Fuglen», den nynorske novellen «Guten og sanninga» og den norske fagteksten «Sannheter om løgn». De tilknyttede oppgavene belyser blant annet forskjellige grader av løgn og dets konsekvenser. Forløpet er et godt utgangspunkt for en samtale i klassen om gråsonen og det etiske dilemmaet som oppstår mellom løgn og sannhet.

 

Forløp 3: 'Ditt sanne jeg'

  • Velg den danske musikkvideoen «Dyret i speilet», den svenske teksten «Sagan om den fule Manfred», den finske kortfilmen «Lyveprinsesse» og det dansk-norske diktet «Smeden og Bageren». Forløpet fokuserer på dilemmaet om hvordan vi forvalter sannheten. De tilknyttede opgavene inviterer elevene til å reflektere over hvem de er – hva er deres sanne jeg, og hvem vil de være?

 

 

OPPGAVER OG LYDORDBOK

Alt enkeltmaterialet har fire oppgavetyper knyttet til seg, som ikke nødvendigvis er skarpt delt opp, men skal ses på som en veiledende inndeling:

 

  • Språk og kulturforståelse (Fokus på språket og kulturen)
  • Inn i teksten (Orienteringsdel)
  • Ned i teksten (Analysedel)
  • Ut av teksten (Perspektiveringsdel)

 

I tekstene ligger det en integrert lydordbok som elevene kan velge å benytte seg av. Ved å trykke på ordene, som er oransje, åpnes en boks hvor man kan høre ordene og se oversettelsen på dansk, bokmål, nynorsk og svensk.

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Saqqummersitsisoq: Norden i Skolen

Perorsaanermut tunngassutininnut ilitsersuisoq: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Saqqummerfia: 2018