Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Lögn och sanning (lärarhandledning)

INTRODUKTION

Temat Lögn och sanning fokuserar på dilemmat mellan rätt och fel - vad som är lögn och vad som är sanning. Lögn och sanning är ett motsättningspar men är lögnen alltid det motsatta av sanning? Är sanning situationsbestämt eller finns det en objektiv sanning?

 

Lögn och sanning innehåller en utvald bladning undervisningsmaterial som behandlar etiska och moraliska dilemman i gråzonen mellan det som är sant och falskt. I äventyret 'Kejsarens nya kläder' av H.C. Andersen är det endast en liten pojke som vågar ropa sanningen när alla andra har accepterat en lögn. Om tillräckligt många människor tror på något, betyder det då att det är sant?

 

Temat bildar ramen runt en reflektion om hur människor förhåller sig till sanningen.

 

 

SYFTE

Syftet med temat Lögn och sanning är att belysa gråzonen mellan lögn och sanning i våra liv. Eleverna utmanas till att reflektera över det som är rätt och det som är fel genom de många problemställningar som presenteras i materialet. Temat introducerar även eleverna för grannspråken danska, norska och svenska i tal och skrift. Alla texterna är inlästa på lokalspråk, så den lyssningsbara delen /det lokala språkmelodin kopplas till elevernas upplevelse. Eleverna blir uppmärksammade på likheterna och skillnaderna mellan grannspråken genom trafikljusmetoden i arbetsuppgifter som följer materialet. I sin helhet kommer temat bidra till att stärka elevernas förståelse av grannspråken och av vad sanning är.

 

 

TEMATS UPPBYGGNAD

Lögn och sanning består av kortfilmer, en musikvideo, utdrag från romaner, äventyr, noveller och en sakprosa. Man behöver inte arbeta med alla material inom temat. Norden i Skolan föreslår tre förlopp: 'Bedrägeri', 'Sanningen är illa hörd' och 'Ditt sanna jag' Som lärare kan du välja ett av förloppen eller fritt välja mellan materialen inom temat, beroende på vad som är mest relevant för din klass.

 

Förlopp 1: 'Bedrägeri'  

  • Välj den svenska kortfilmen ’Mini’, det danska äventyret ’Kejsarens nya kläder’ och den norska kortfilmen ’Et plagieringseventyr’, som alla fokuserar på lögn och bedrägeri. De tillhörande arbetsuppgifterna utmanar elevernas tankar om rätt och fel. Förloppet uppmanar till diskussion om huruvida vägen till succé kan gå ut över sanningen.

 

Förlopp 2: 'Sanningen är illa hörd'

  • Välj det norska romanutdraget 'Fuglen' (på bokmål), den norska novellen 'Guten og sanninga' (på nynorska) och den norska sakprosan 'Sannheter om løgn' (på bokmål). De tillhörande uppgifterna belyser bl.a. olika grader av lögn och dess konsekvenser. Förloppet är ett bra utgångspunkt för ett klassamtal om gråzonen och det etiska dilemmat som uppstår mellan lögn och sanning.

 

Förlopp 3: 'Ditt sanna jag'

  • Välj den danska musikvideon 'Dyret i spejlet', den svenska texten 'Sagan om den fule Manfred', den finska kortfilmen 'Lögnare' och den dansk-norska dikten 'Smeden og Bageren'. Förloppet fokuserar på dilemmat om hur vi förvaltar sanningen. De tillhörande arbetsuppgifterna bjuder in eleverna på en reflektion över vem de är - vad är deras sanna jag och hvem vill de vara?

 

 

UPPGIFTER OCH LJUDORDBOK

Alla enkelmaterial har fyra typer tillhörande arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis har delats skarpt upp men som kan ses som en handledande indelning: 

  • Språk och kulturförståelse (Fokus på språket och kulturen)
  • In i texten (Orienteringsdel) 
  • Ner i texten (Analysdel)
  • Ut från texten (Perspektivdel) 

I texterna ligger det en integrerad ljudordbok där eleverna kan använda sig av hjälpen. Genom att trycka på orden som är orangea öppnas en box där man kan lyssna på ordet och se översättningen på danska, svenska, bokmål och nynorska. 

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Saqqummersitsisoq: Norden i Skolen

Perorsaanermut tunngassutininnut ilitsersuisoq: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Saqqummerfia: 2018