Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

SKAM 1: Dine meninger betydde liksom mer enn mine egne

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Ilitsersuisoq: Julie Andem

Ingerlatitsisoq: NRK

Ukioq manna saqqummertut: 2015-17

Ukununnga qujanaq: Henrik Ibsens skrifter

Perorsaanermut tunngassutininnut ilitsersuisoq: Trine Ferdinand og Dorte Haraldsted

Suliassat

 • 1Mål

  I kan her lære at

  • læse og oversætte en norsk dialog fra SKAM
  • undersøge det norske fænomen russebuss
  • sammenligne Eva med Nora fra Et dukkehjem (1879)
  • forklare hvordan og hvorfor Eva udvikler sig til et selvstændigt individ
 • 2Før

  I første klip taler Eva og Isak om begrebet russebuss. Det er et særligt norsk fænomen, hvor gymnasieelever i 3.g fejrer deres kommende studentereksamen ved at feste mange dage i en bus.

  • Find ud af mere om russebuss på nettet. Findes der nogle tilsvarende traditioner i jeres land? Hvad er ligheder og forskelle? Og hvad er deres fordele og ulemper?
 • 3Under

  Opgaver til 1. klip

  I skal finde ud af, hvilke problemer Eva tumler med. I det 1. klip benytter instruktøren Julie Andem sig af showing. Det er, når instruktøren ikke fortæller, hvordan personen er, men viser det indirekte gennem personens handlinger og udsagn. I skal altså udlede, hvordan Eva føler det, og hvilke problemer hun har, ud fra det, I ser og hører.

  • Hvordan er Evas relation til pigegruppen? Hvordan kommer det til udtryk? Hvad fortæller det om Eva?
  • Hvordan er Evas relation til Jonas? Hvordan kommer det til udtryk? Hvad fortæller det om Eva?
  • Hvad fortæller det om Eva, at hun lyver om sin karakter?
  • Hvad fortæller det om Eva, at hun ikke er med i nogen russebuss-gruppe?

  Opgaver til 2. klip

  I modsætning til i første klip sætter Eva nu ord på sine følelser. I første klip benytter instruktøren sig som nævnt af showing, hvor vi kun kan iagttage, hvordan Eva har det. I sidste klip benytter instruktøren sig af telling, hvor Eva fortæller, hvordan hun har det.

  • Læs og oversæt den norske dialog til jeres eget sprog (se dialogen under video-afspilleren til venstre).
  • Eva elsker stadig Jonas, men hun slår alligevel op med ham. Hvorfor er hun nødt til at forlade ham?
  • Forstår I Eva?
 • 4Efter

  Kender I karakterer fra andre film eller bøger, hvor hovedpersonen træffer et lignende valg? 

  Nora i skuespillet Et dukkehjem (1879) af Henrik Ibsen tager en lignende beslutning. Den uselvstændig dukkehustru Nora indser også, at hun må forlade sin mand Helmer for at blive et selvstændigt menneske.

  • Læs og/eller se sidste del af skuespillet Et dukkehjem (s. 85-93) og find ligheder og forskelle i Eva og Noras begrundelser for at gå. Et dukkehjem på originalsproget dansk: Et dukkehjem (pdf)


  Henrik Ibsen satte med Et dukkehjem kvindernes rolle til debat under den litteraturhistoriske periode Det moderne gennembrud (1870-1890). Dengang var kvindernes rettigheder væsentligt ringere. De havde på dette tidspunkt mange steder hverken stemmeret, ejendomsret, muligheder for uddannelse eller myndighed over deres børn. Et dukkehjem satte kvindens rolle og status i ægteskabet til debat og var en helt afgørende tekst i forhold til at begynde at se kvinder og mænd som ligeværdige individer. Et dukkehjem er stadig kendt i hele verden som en ikonisk nordisk tekst om kvinders frigørelse.

  • Er Evas indre kamp for at blive et selvstændigt individ med egne holdninger og troen på eget værd relevant for unge i dit land i dag? Kender I det fra jeres liv? Er det lige så relevant for drenge som for piger? Er det lige så relevant for unge i andre verdensdele?

  • Er Noras kamp i Et dukkehjem for ikke at blive behandlet som en pæn dukke af sin mand og sin far stadig relevant for unge i dag? 


  I de to klip får vi ikke noget at vide om, hvorfor Eva har udviklet sig og til sidst kan sætte ord på det, hun føler. I skal nu komme med bud på, hvad der kan være årsagen til, at hun har udviklet sig.

  • Lav fælles brainstorm over, hvorfor Eva har udviklet sig til et selvstændigt individ.

  • Dramatiser en enkelt scene, som I mener har været afgørende for, at Eva har udviklet sig og fået styrket sit selvværd. Nogen af jer har måske set hele sæsonen og kan huske en scene herfra, andre finder selv på en scene. Vis dem for hinanden i klassen, og begrund jeres valg.