Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

UAGUT TASSA NUNAT AVANNARLIIT KILLERMIUT

ILISARITITSINEQ SIUNERTARLU 

Suliniut ´Uagut tassa Nunat Avannarliit Killermiut´ Savalimmiuni, Islandimi Kalaallillu Nunaanni meeqqanut inuusuttunullu 7.-10. klassinut saaffiginnippoq, Nunat Avannarliit Killermiut kinaassusaannik qitiutitsilluni. Nunani Avannarlerni Killerninngaanneersuuneq qanoq oqaatigisariaqarpa? Nunat Avannarliit Killermiut ataatsimut kinaassuseqarpat Nunanit Avannarliit ilaannit kinaassusaannit allaanerunerusumik? Nunat Avannarliit Killermiut kinaassusaat inuiattullu kinaassusaat assigiippat? Inuttummi nammineq kinaassuseq – inissaqartinneqarpa?


Ingerlanermi atuartut kinaassusermut assigiinngitsunik isiginnittariaatsimut isummallu imarisaanik suliaqassapput. Nunat Avannarliit Killermiut suliaannik toqqartukkanik (immikkoortoq 1) atuartut Nunat Avannarliit Killermiut aamma kulturikkut ataatsimoornermi peqataasutut suliaqassapput eqqarsaatersuuteqarlutillu. Suliap tamassuma atuartut namminneq videoliaminnik suliaqarnissaannut aallariartissavai (immikkoortoq 2), Nunat Avannarliit killermiut ataatsimoorfiannut ikkunneqassaaq siaruarterneqarlunilu, killeqarfeqaraluartoq atuartut videoliaminnik takusinnaalissapput. Nunat Avannarliit Killiit Ulluanni ulloq 23. Septembari savalimmiuni, islandimi aamma kalaallit klassiini Nunani Avannarlerni Atuarfinni Oqaloqatigiinneq (immikkoortoq 3), pissanganartumik periarfissiisoq Nunat Avannarliit killeqarfii qaangerlugit immikkuullarissoq naammassineqassaaq.


´Uagut tassa Nunat Avannarliit Killermiut´-ni atuartut savalimmiormiutut, islandimiutut aamma kalaallisut/qallunaatut allannerit oqalunnerillu sammissavaat. Suliaqarneq Nunat Avannarliit Killermiut oqaasiinik ilisimasaqarnerannut nukittorsaataassaaq aamma (killermiut) nunani avannarlermiut kulturikkut paasinnittaasiannik atuartut ilisimasaannut nukittorsaaqataassallutik.

 

 

INGERLANERUP ILUSAA 

Immikkoortoq 1: Nunat Avannarliit Killermiut suliaannik suliaqarneq (5 atuartitsiviit miss.)

 

Nunat Avannarliit Killermiut kinaassusaat, assigiissusaat assigiinngissusaallu pillugit kingusinnerusukkut eqqartuinissaq eqqarsaatigalugu Nunat Avannarliit Killermiunit suliat tulliuttut toqqarneqarsimapput, suliarisassasi:


1. Mitt land´Eyðun Nolsøe-mit (savalimmiut musikvideoat, 4 min.) oqaatsit tamaasa ataatigut allagartarai.
Suliassat ilaatinneqartut inuiassuseq pillugu kinaassutsimullu assigiingitsunik isummanik qitiutitsipput. Suliassaq siulleq savalimmiormiut oqaasiinut tunngavoq, nunanillu avannarlernit allaneersunut atuartunut savalimmiormiut nunallu avannarliit allat oqaasiisa eqqarleriinnerannik ilisimalersitsilluni.
Piffissaliussap missaa: atuartitsiviit marluk.

2. ’Half & half’ Aká Hansenimit (kalaallisut filmiliaq naatsoq, 3 min.) oqaatsit tamaasa ataatigut allagartarai. Filmiliaq naatsoq suliassartalik affarmik kinaassuseqarnermut tunngavoq, aamma kulturit marluk akornanni peroriartorneq qanoq misigineqarsinnaanersoq pillugu tunngalluni.
´Half & Half´-imi qallunaatut kalaallisullu oqaluttoqarpoq. Savalimmiormiunut islandimiunullu atuartunut Kalaallit Nunaanni oqaatsinut tunngasunik internetsikkut paasissutissanik ujarlernissaq kajumissaarutaavoq.
Piffissaliussap missaa: atuartitsivik ataaseq.


3. ’Góðir gestir’ Ísold Uggadóttir-imit (islandimiutut filmiliaq naatsoq, 20 min.) - oqaatsit tamaasa ataatigut allagartarai. Filmiliaq naatsoq suliassartalik kulturimi nuimanerulluni aalajangiisuusumi nammineq kinaassutsimik attassiinnarnissamik qitiutitsinermut tunngavoq. Atuartitsisutini suliat sammisat ilai inuiattut kinaassutsimut inuttullu ataasiakkaatut paasinninnermut tunnganerusimasut, una annerusumik inuttut nammineq ataasiakkaatut kinaassutsimut, namminerlu kinaassuseqarnissamut pisinnaatitaaffeqarnermut tunnganeruvoq – ilaatigut kulturikkut ileqqut (inuiaqatigiittut) akerleralugit.

Suliassaq siulleq islandimiut oqaasiinut tunngavoq atuartunullu savalimmiormiut nunallu avannarliit allat oqaasiisa eqqarleriinnerannik ilisimalersitsilluni.
Piffissaliussap missaa: atuartitsiviit marluk

Suliat nunani eqqatsinneersut ilissi nunassinni pinngorsimagaluarpata imaluunniit pisimappata assigisimassagaluarnerai klassimi eqqartorsigit?

 

 Immikkoortoq 2: Videomik pilersitsineq: ”Uanga Nunaga Avannarleq” (Atuartitsissutit arfinillit miss.)

 

Massakkut atuartut namminneq videoliornissaannut piffissanngorpoq. Videot takissusaat sivisunerpaamik 1 minutsiussaaq, ataani imassaanut – ilusaanullu piumasaqaatit malinneqassapput naggataatigullu VIDEOGALLERIMUT ikkunneqassalluni. Tassani Nunat Avannarliit Killermiunit allanit videoliat peqatigalugit takussutissanut pissanganartunut assilissanullu aalasulianut, eqqarsaatinut, misigissutsinut isumassarsianullu amerlasuunik pissusilinnut maani atuuttunut takussutissaalissaaq -  illit Nunat Avannarleq takutilaaruk!

 

Illit sulissat:

Najugaqarfippit imaluunniit sumiiffippit illit isummanni immikkuullarissusaa videoliakkut takutissavat oqaluttuaralugulu. Sunaana najugaq, sooq ilinnut immikkuullarissutut isumaqarpa? Sumiiffik ivigaasaaqqaniissinnaavoq kunitseqqaarfiit, pinngortitarluunniit takugaangakku ilinnut aliannaartitsisartoq. Guitarerneq nuannarigakku atuarfimmi ini nipilersortarfiusinnaavoq. Arsaattarfik ilinnut sungiusarluarsimatitsisoq ikinngutinnullu attaveqatigiinnissinnik nakussatsitsiviusoq immaqaluunniit quip tunuani sumiiffik isertugaq nissunnik ataasiinnarmik nikorfaffiginissaanik ilinniarfiit! Aamma ineeqqanni igalaap saavani kaktusiusinnaavoq mikigallaravilli alliartuinnartoq tassaniittoq, imaluunniit kangerlummi sissap sinaa plastikkimik mingutsitsiffiusumik ernumassuteqarfiit. Pingaarnerpaarlu tassaavoq sumiiffik ilinnut immikkuullarissuteqassammat – nuannaarnermik, aliasunnermik, quiasaarnermik, ilumoorsaarnermik, kiffaanngissuseqarnermik il.il. allamilluunnit ilinnut isumaqarpat, annertuujuppat annikitsuuppalluunniit.


Imarisaanut piumasaqaatit:

Videolianni immikkoortut sisamat SAMMISSAVATIT (kisianni apeqqutit nipituumik atuassanngilatit!):

• Sumiippugut? (isiginnaartoq nassuiaaguk/takutiguk sumiinnersugut susoqarsimasinnaanersorlu – isiginnaartup paasiniassammagu sumiiffiit nassuiarniarsariuk/takutinniarsariuk)

• Sumiiffik ilinnut immikkuullarissumik qanoq pingaaruteqarnersoq nassuiaruk/takutiguk? Maaniikkaangavit suna misigisarpiuk? Suna maaniippa illit soqutigisat?

• Sumiiffik taanna pillugu siunissamut neriuutigaagit? Nassuiaruk/takutiguk.

• Vido naammassiuk uku oqaatigalugit: ”Uanga xxx-mik ateqarpunga (illit atit!) – aajuna uanga Nunaga Avannarleq”.

 

Ilusaanut piumasaqaatit siunnersuutitsialaallu:

• Videoliornissamut titartaallutit allattuiffissamik (storyboard) sanaqqaarit

• Videop takissusaa sivisunerpaamik 1 minutsiussaaq.

• Video sumiiffimmi “immikkuullarissumi” immiunneqassaaq.

• Video naammassissavat tusaaneqarsinnaasunik illit ima oqaaseqarlutit ”Uanga xxx-mik ateqarpunga (illit atit!) – aajuna uanga Nunaga Avannarleq”.

• Video mobilinnik, tabletsimik videoliuummilluunniit filmiliarineqarsinnaavoq.

• Marlukkaarluni suleqatigiittoqarsinnaavoq, aappaa pereerpaat tulleriillusi immissinnut filmiliarisinnaagassi.

• Klassimi eqqartorsiuk videomi nipi pitsaasoq qanoq qulakkeersinnaanerlugu, assersuutigalugu silami anorlerpat illit sumiiffik toqqakkat silami pissappat. Immaqa nipitaa kingusinnerusukkut immiunneqarsinnaavoq videonullu suliarinninnermi ataatsimoortilerlugit?

Videot naammassigussigit VIDEOGALLERIMUT ikkunneqassaaq, tuluttullu sunaanersoq naatsumik oqaasertalissavat. Tamatuma kingorna videot allat ikkussat iserfigisinnaavasi misissorlugillu. Nunat Avannarliit Killermiut suut assigiissutaappat assigiinngissutaappallu?

 

Immikkoortoq 3: Nunani avannarlermiut Atuarfianni Oqaloqatigiinnermut peqataagit (Atuartitsissut ataaseq)

 

´Nunat Avannarliit killerni atuartunut 7.-10. klassinut (Islandimeersut = 8.-10. klassit) Nunat Avannarliit Killiit Atuarfianni Oqaloqatigiinneq aaqqissuunneqassaaq. Atuarfimmi Oqaloqatigiinnermi nunat ilaaneersut ukioqatisi naapissavasi, “Nunat Avannarliit Killiit” pillugit ilissi nammineerlusi piviusumik misigisaqarniassagassi.

Nunani Avannarlerni Atuarfimmi Oqaloqatigiinneq skandinaviamiutut (qallunaatut, norskisut, svenskisulluunniit) ingerlanneqassaaq. Klassit tamarmik peqataasinnaapput – aamma immikkoortoq 1 2-llu ingerlanneqarnerani peqataasimanngikkaluarunilluunniit.

Nunani Avannarlerni ATUARFINNI Oqaloqatigiinnermut peqataanissamut nalunaarit UANI, najoqqutassiarlu Apeqqarissaarfik piareersarfigiuk UANI.

 

Loginerit takusaqarnerorusullutit