Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Lærervejledning korte fiktionsfilm

Introduktion

I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med en række nordiske kort- og novellefilm, der kredser om skelsættende begivenheder, nogle genkendelige, andre mere uhørte, der hører barndommen, ungdommen og det tidlige voksenliv til; forelskelser og mødet med sin seksualitet, uskyldstab, overgreb og ungdomsgraviditet, identitetsskabelse og identifikationsproblemer, samlivsproblemer, kærestesorg og sorg over dødsfald. Forløbet kommer omkring film fra det meste af Norden og kan ses med undertekster på alle nordiske sprog.

 

Formål

Tanken med forløbet er, at eleverne bliver fortrolige med den korte fiktionsfilm som genre og udstyres med værktøjer til at gøre “tekstnære” iagttagelser i film og bruge filmiske virkemidler til at kvalificere deres analyse. Forløbsplanen lægger op til, at man som lærer selv inddrager og til eleverne distribuerer den teori om fiktionsfilm, kortfilmsformatet og filmiske virkemidler, som man har tilgængelig i sin skoles lærebøger.

Samtidig giver filmmediet eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med de øvrige nordiske sprog på tale og skrift, og de korte formater giver eksempelvis mulighed for at se samme film først med tale og tekst på originalsprog og derefter med tekst på elevernes eget modersmål. Det vil være oplagt, når man arbejder med film på elevernes nabosprog, at lade dem gå i dybden med transkriberet tekst eller bruge elevernes lytning under filmen som afsæt for at tale om forskelle og ligheder mellem sprogene.

 

Temaets opbygning

Forløbet, som er skitseret herunder, består af otte moduler. Det første modul fungerer som en induktiv introduktion til kortfilmsbegrebet, hvor eleverne selv med afsæt i de tre angivne kortfilm forsøger at identificere fællestræk og sætte ord på disse. Herefter følger to moduler, der sætter forskellige aspekter af filmanalysen i centrum, og herefter tre moduler, hvor eleverne træner deres kendskab til filmiske virkemidler og kan udforske de filmiske virkemidlers rolle i analysen af tre forskellige kortfilm. Endelig følger et modul, der diskuterer blanding af fiktion og fakta i kortfilmen, og forløbet afsluttes med, at eleverne producerer en podcast, hvor de gruppevis diskutérer en selvvalgt kortfilm. Til alle kortfilm er tilknyttet opgaver, der kan indgå i modulerne, men ikke nødvendigvis (fx i første modul) er inkluderet i forløbsplanen herunder. Dermed åbnes altså op for, at man kan ændre fokus eller arbejde selvstændigt med enkelte af filmene.

PDF Forløbsplan

 

 

 

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Saqqummersitsisoq: Norden i Skolen

Saqqummerfia: 2021

Perorsaanermut tunngassutininnut ilitsersuisoq: Anne Sofie Skemt Hjuler