Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Opettajan opas: Fiktiiviset lyhytelokuvat

Kuvaus

Tässä opetuskokonaisuudessa oppilaat tutustuvat erilaisiin pohjoismaisiin lyhyt- ja novellielokuviin. Elokuvien aiheet käsittelevät enemmän ja vähemmän samastuttavia lapsuuteen, nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen kuuluvia elämää mullistavia kokemuksia; rakastumista ja seksuaalisuuden kohtaamista, viattomuuden menettämistä, väkivaltaa, teiniraskautta, identiteetin muodostumista ja siihen liittyviä ongelmia, parisuhdeongelmia, sydänsuruja ja kuoleman mukanaan tuomaa surua. Opetuskokonaisuuden elokuvat tulevat lähes kaikkialta Pohjolasta ja tekstitykset ovat saatavilla kaikilla pohjoismaisilla kielillä.

Tavoitteet

Opetuskokonaisuuden tavoite on, että oppilaat tutustuvat kunnolla fiktiivisen lyhytelokuvan tyylilajiin, saavat työkaluja ”tekstuaalisten” huomioiden tekemiseen elokuvista ja osaavat perustella ja täydentää analyysiaan elokuvan tehokeinojen avulla. Kokonaisuutta varten tehty suunnitelma edellyttää, että opettaja sisällyttää opetukseen ja jakaa oppilaille koulun käyttämissä oppikirjoissa olevaa tietoa fiktiivisistä elokuvista, lyhytelokuvaformaatista ja elokuvan tehokeinoista.

Elokuvan välityksellä oppilaille avautuu myös mahdollisuus tutustua toisiin pohjoismaisiin kieliin puhutussa ja kirjoitetussa muodossa. Koska elokuvat ovat lyhyitä, ne voi esimerkiksi katsoa ensin alkuperäiskielellä puhuttuina ja tekstattuina ja vaihtaa toiselle katselukerralle oppilaiden äidinkielellä tehdyt tekstitykset. Naapurikielten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä käsittelevän keskustelun pohjustamiseksi kannattaa antaa oppilaiden tutustua syvemmin litteroituihin tekstityksiin tai keskittyä kielen kuunteluun elokuvan aikana.

Teeman rakenne

Alla olevassa suunnitelmassa luonnosteltu opetuskokonaisuus koostuu kahdeksasta moduulista. Ensimmäinen moduuli toimii johdatuksena lyhytelokuvan käsitteeseen: sen aikana oppilaat yrittävät etsiä kolmesta lyhytelokuvasta yhteisiä piirteitä ja selittää ne omin sanoin. Sitä seuraavien kahden moduulin keskiössä ovat elokuva-analyysin eri osa-alueet, joiden jälkeen tutustutaan elokuvan tehokeinoihin ja niiden rooliin kolmen eri lyhytelokuvan analysoinnissa kolmen moduulin verran. Kokonaisuuden lopussa oleva moduuli tutustuttaa faktan ja fiktion sekoittamiseen lyhytelokuvissa ja aivan lopuksi oppilaat pääsevät tekemään oman podcastin, jossa he keskustelevat pienryhmissä vapaavalintaisesta lyhytelokuvasta. Kaikkiin lyhytelokuviiin kuluu tehtäviä, jotka voivat olla osa moduulia, mutta joita ei ole mainittu alla olevassa moduulisuunnitelmassa (esim. ensimmäisen moduulin tehtävät). Tämä mahdollistaa eri aiheisiin keskittymisen ja itsenäisen työskentelyn yksittäisten elokuvien parissa.

 

Opetuskokonaisuuden rakenne (PDF)

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Saqqummersitsisoq: Norden i Skolen

Saqqummerfia: 2021

Perorsaanermut tunngassutininnut ilitsersuisoq: Anne Sofie Skemt Hjuler