Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Lærerveiledning korte fiksjonsfilmer

Introduksjon

I dette temaforløpet blir elevene kjent med en rekke nordiske kort- og novellefilmer som omhandler livets milepæler. Noen gjenkjennelige, andre mer ukjente, som tilhører barndom, ungdomsår og tidlig voksen alder. Alt fra forelskelse og møte med sin seksualitet, overgrep og ungdomsgraviditet, identitet og identitetsproblemer, til ekteskapsproblemer, kjærlighetssorg og sorg over dødsfall. Forløpet inneholder filmer fra de fleste nordiske landene, og kan ses med undertekster på alle nordiske språk. 

Formål

Tanken med forløpet er at elevene blir kjent med korte fiksjonsfilmer som sjanger, og dermed blir utstyrt med verktøy for å gjøre «tekstlignende» observasjoner i filmer og bruke filmatiske virkemidler for å utarbeide gode analyser. Temaplanen foreslår at du som lærer involverer deg og presenterer de teoriene om fiksjonsfilmer, kortfilmformatet og filmatiske virkemidler som er tilgjengelig i skolens lærebøker for elevene.

Samtidig gir filmformatet elevene muligheten til å bli kjent med de andre nordiske språkene i tale og tekst. Kortfilmformatet tillater eksempelvis å se den samme filmen først med tale og tekst på originalspråket, og deretter med tekst på elevenes morsmål. Det vil være åpenbart når man jobber med filmer på elevenes nabospråk å la de gå i dybden med transkribert tekst eller bruke elevens lytting under filmen som utgangspunkt for å snakke om forskjeller og likheter mellom språkene i klassen. 

Temaets oppbygning

Temaforløpet, som er beskrevet nedenfor, består av åtte moduler. Den første modulen fungerer som en induktiv introduksjon til kortfilmbegrepet, der elevene basert på de tre utvalgte kortfilmene selv prøver å identifisere fellestrekk og sett ord på disse. Deretter kommer to moduler som fokuserer på forskjellige aspekter ved filmanalyse. Videre kommer tre moduler hvor elevene kan øve på kjennskap til filmatiske virkemidler og utforske de filmatiske virkemidlenes rolle i analysen av de tre kortfilmene. Til slutt følger en modul som diskuterer bruk av en blanding av fiksjon og fakta i kortfilmene. Forløpet avsluttes så med at elevene produserer en podcast, der de gruppevis diskuterer en selvvalgt kortfilm. Alle kortfilmene har tilhørende oppgaver som kan inngå i modulene, men som ikke nødvendigvis (f.eks i første modul) er inkludert i temaplanen nedenfor. Dette gir mulighet for at du kan endre fokus eller jobbe selvstendig med enkelte filmer hvis det er ønskelig.

 

PDF Temaplan

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Saqqummersitsisoq: Norden i Skolen

Saqqummerfia: 2021

Perorsaanermut tunngassutininnut ilitsersuisoq: Anne Sofie Skemt Hjuler