Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Lärarvägledning: Nordisk kortfilm

Introduktion

I det här temat blir eleverna bekanta med ett antal nordiska kortfilmer och novellfilmer som kretsar kring milstolpar, några igenkännliga, andra mer okända, som hör till barndomen, tonåren och tidig vuxen ålder; förälskelse och mötet med sin sexualitet, sexuell debut, övergrepp och ungdomsgraviditet, identitetsskapande och identitetsproblem och, äktenskapsproblem, hjärtesorg och sorg över döden. Kursen inkluderar filmer från de flesta nordiska länder och kan ses med undertexter på alla nordiska språk.

 

Syfte

Temat intdroducerar eleverna till kortfilmsgenren och ger dem kunskap och verktyg för att genomföra filmanalys. Det är uppbyggt så att du som lärare, med avstamp i den litteratur som finns tillgänglig för dig i skolans läroböcker, ger eleverna en introduktion till fiktion, kortfilmsformat och filmiska uttrycksmedel.

Filmmediet ger eleverna möjlighet att bekanta sig med de andra nordiska språken i både tal och skrift. Den korta speltiden tillåter till exempel att se samma film, först med tal och text på originalspråket och sedan med undertexter på elevernas modersmål. Att arbeta med filmer på grannspråk är ett enkelt och roligt sätt för eleverna att upptäcka likheter och skillnader mellan språken.

 

Temats uppbyggnad

Temat består av åtta moduler. Den första modulen fungerar som en induktiv introduktion till begreppet kortfilm där eleverna själva, baserat på de tre kortfilmerna, försöker identifiera gemensamma särdrag. Detta följs av två moduler som fokuserar på olika aspekter av filmanalys, och sedan tre moduler där eleverna tränar sina kunskaper om filmiska uttrycksmedel och kan utforska deras roll i analysen av tre olika kortfilmer. Slutligen finns det en modul som diskuterar blandning av fiktion och fakta i kortfilmen, och kursen avslutas med att eleverna producerar en podcast där de gruppvis diskuterar en utvald kortfilm. Alla kortfilmer åtföljs av uppgifter som kan ingå i modulerna, men inte nödvändigtvis (t.ex. i den första modulen) i temaplanen nedan. Detta öppnar upp möjligheten att du kan ändra fokus eller arbeta självständigt med några av filmerna.


PDF Temaplan

 

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Saqqummersitsisoq: Norden i Skolen

Saqqummerfia: 2021

Perorsaanermut tunngassutininnut ilitsersuisoq: Anne Sofie Skemt Hjuler