Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Hurtigskriving av sang

hurtigskrivning.jpg

Beskrivelse

 

Elever skal dikte en sang i fellesskap som beskriver livet deres i et nordisk land. Elever og lærer velger  tema/temaer til sangteksten i fellesskap, deretter innledes en aktivitet med hurtigskriving. Hurtigskriving har som formål å overskygge over-jeg’et (den indre dommeren), så ordene kan flyte uten å bli målt og veid.

 

De første skriveoppgavene er individuelle, mens elevene avslutter skriveprosessen som gruppe. Arbeidsprosessen kan avsluttes med å koble en melodi til elevtekstene.

 

Aktivitet

Hurtigskriving foregår slik at det gjennomføres fire runder á fem minutter. De første rundene foregår individuelt, mens de siste to er gruppeaktiviteter. 

 

Individuelt:

 • Tegn en sol med 10 stråler på et  A4-papir. I sentrum av solen skrives det temaet som dere har blitt enige om i fellesskap.

 • Runde 1: Skriv 10 stikkord til temaet ut fra hver solstråle (fem minutter).

 • Runde 2: Skriv 10 setninger, hvor minst ett av stikkordene er brukt (fem minutter).

 

I gruppe (maksimalt 6 elever): 

 

 • Runde 3: Velg to gode setninger og skriv to nye setninger som knytter seg til de valgte setningene. Setningene skal rime med enderim (fem minutter).

 • Runde 4: Korriger setningene slik at språket blir klart og tydelig(fem minutter).

 

Valg av melodi

Før valget av melodi, er det nødvendig å drøfte  hvilken grunnstemning teksten har. Er teksten trist, melankolsk, mørk, lys, glad, sint, dyster osv.? La melodien underbygge teksten ved enten å være i moll eller dur.

 

Når dere har diskutert dere frem til hvilken stemning dere ønsker å fremkalle med teksten deres, kan dere fortsette med melodiarbeidet. Velg mellom følgende to fremgangsmåter:

 

 • A: Velg en av sangene under temaet Norden synger og bruk den som mal for sangtekstens oppbygging. Tilpass teksten deres i forhold til verseføtter og stavelser, slik at det blir mulig å synge sangen på den gjeldende melodien. 

 • B: Lag deres egen melodi og tilpass teksten deres i forhold til verseføtter og stavelser.

 

Logg inn for å lese mer

Takk til: Kom med det gror i Nord

Forfatter: L. Wernblad, B. Aggerbæk, J. Bachmann & B. F. Johannesen

Produksjonsår: 2019

Pedagogiske konsulenter: Dorthe Lilli Lambertsen

Formål

 • At elevene viser kunnskap om Norden og følelser for hjemlandet sitt og natur på vers og i musik
 • At elevene anvender kjennskap til rim og rytme
 • At elevene lar kreativiteten flyte


Forberedelse
Materiale

 • Papir
 • Blyanter
 • Stoppeklokke
 • Noter og sangtekster. Disse kan brukes hvis elevene ønsker å følge en melodi, slik at de kan telle verseføtter. Se f.eks. Norden synger