00
00
00
00

Nordisk Skolechat

Ny utgave av Nordisk skolechat på Nordens dag 23.03.2017

Nordisk Skolechat er en helt ny måte å møte andre nordiske skoleelever på -og samtidig en unik mulighet til å forstå melodiene, likhetene og forskjellene i de andre nordiske språkene. Videochatten, som har blitt oppdatert siden i fjor, foregår igjen i år på Nordens dag den 23.03.2017. Det vil være åpent i tidsrommet 12.00-14.00 CET. Alle skoleelever i Norden kan være med. Det krever kun at man tør å prøve seg frem på norsk, dansk eller svensk. Deltagelse er gratis.

 

Se introduksjonsvideoen (på dansk):

 

Årets nye konsept: Geo-jakten

Nordisk Skolechat er en rotasjonschat som gir elever mulighet til å snakke med andre elever i Norden i tilfeldig rekkefølge - akkurat som om man plutselig møter en tilfeldig person på bussen eller på gata og begynner å snakke sammen. På skjermen er det to chatvinduer - man kan se seg selv i det ene og en tilfeldig nordisk elevgruppe i det andre. Knappen "neste" kan brukes når som helst for å hoppe fra det ene spontane møtet til det neste. Så enkelt er det!

 

I år arrangeres Nordisk Skolechat med et helt nytt konsept, inspirert av ‘Mystery Skype’, som vil sende nysgjerrige elever ut på en spennende og utfordrende oppdagelsesferd i alle de nordiske landene. Elevene stilles ovenfor en geografisk utfordring når Nordisk Skolechat arrangeres den 23. mars, og det må detektivarbeid til for å løse utfordringen. Konseptet til årets Nordisk Skolechat går nemlig ut på at elevene skal gjette hvor i Norden de andre elevene på chatten befinner seg. Utfordringen gjør at elevene får testet sin kunnskap om blant annet nordisk geografi, kultur og språk – og det beste er at elevene som deltar i Nordisk Skolechat både lærer sammen og av hverandre. 

 

Dette er spillereglene:

  1. Del klassen opp i mindre grupper på 2-3 elever. Alle elevgruppene må ha tilgang til to datamaskiner. En datamaskin til å chatte med de andre nordiske elevgruppene, og en annen til å bruke Google Maps for å orientere seg på et kart.
  2. Når elevene har opprettet kontakt med en annen nordisk elevgruppe, er de velkomne til å introdusere seg med navn og klassetrinn – men husk at elevene ikke må fortelle navnet på skolen de går på.
  3. Etter at elevene har introdusert seg går spørsmålsrunden i gang. Den ene elevgruppen starter med å stille et spørsmål. Ved å utelukkende stille enkle JA og NEI spørsmål skal elevene samle inn nok informasjon til å gjette hvor i Norden de andre elevene befinner seg.
  4. Når spørsmålet er stilt, skal den andre elevgruppen svare. Husk at det ikke er lov til å svare på spørsmålet med noe annet enn enten JA eller NEI. Når svaret er gitt, er det den andre elevgruppen sin tur til å stille et spørsmål.
  5. Når begge elevgruppene har gjettet riktig på hvor de andre elevene befinner seg, er det opp til elevene selv når de vil si farvel og klikke på «neste» i chatten. En ny elevgruppe fra et annet nordisk land vil dukke opp i chatten og elevene starter en ny runde for å finne ut hvor i Norden de andre elevene på chatten befinner seg. 


Forberedelse og tips

Deltagelse i chatten krever følgende:

  • Datamaskin med kamera og mikrofon
  • Høretelefoner anbefales
  • Firefox eller Google Chrome brukes som browsere
  • Nettbrett eller smarttelefoner kan dessverre ikke benyttes       


God oppførsel, gode opplevelser 

Nordisk Skolechat skal skape nye bekjentskaper - ikke det motsatte. Norden i Skolen stiller derfor krav om at alle elever behandler hverandre med respekt og snakker fint til hverandre. Vi anbefaler at man i klassen har en grundig snakk om god oppførsel på nettet (webetikk) før man går i gang med Nordisk Skolechat.

Nordisk Skolechat er ikke åpen døgnet rundt, men kun i avtalte tidsrom der trafikken blir overvåket. Det er i utgangspunktet ingen sensur, men hvis det oppstår upassende oppførsel, kan Norden i skolen lynraskt blokkere den enkelte. Det finnes også en ”rapporter-knapp" som man kan bruke dersom man opplever grovere upassende oppførsel.
Billeder

Chatbanner.gif