Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Lærerveiledning

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Rigsfællesskabets historie 1 - Det vanskelige møde

 

 

Logg inn for å lese mer

Regissør: Martin Breum & Jakob Gottschau

Pedagogiske konsulenter: Niels Vinther

Oppgaver

 • 1Oppgave 1

  Dere skal nå være lærere for hverandre og finne en måte å gå gjennom en del av undervisninga (Rigsfællesskabets historie - del 1) med klassen på.

  • Sett dere sammen i grupper og velg et klipp fra dokumentarprogrammet som varer maks. 6 minutter.
  • Diskuter hvordan dere kan lage et undervisningsmateriale om programmet til klassen.

  Dere har ca. 45 minutter hver til å forberede materialet. Oppgaven skal kunne løses av elevene deres på ca. 15 min.

  • Hver gruppe presenterer ideen sin.
  • Klassen stemmer over det beste forslaget.
  • Klassen arbeider nå timen gjennom etter denne ideen.
  • Alle møtes i plenum til felles gjennomgang enten styrt av lærer eller gruppa deres.
 • 2Oppgave 2
  • Når kom skandinavere for første gang til Grønland?
  • Starten på Danmarks mer systematiske kolonisering av Grønland settes til 1721. Hva skjedde i dette året?
  • Hvor stor var den grønlandske befolkningen i 1721?
  • Hva betyr ordet «inuit»?
  • Gi en utdypene forklaring på hva et «landsråd» er.
 • 3Oppgave 3
  • Forklar på grundig vis hvordan begrepet «riksfellesskap» kan forstås.
  • Gjør rede for begrepet «merkantilisme» og grei ut om hvilken rolle merkantilismen har spilt i den dansk-nordiske kolonihistorien. Bruk leksikon og bøker til å besvare oppgaven.
  • Vurder, argumenter og diskuter om riksfellesskapet har vært en fordel for Danmark.
  • Vurder, argumenter og diskuter om det fortsatt er grunnlag for et riksfellesskap.