Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Er bioenergi grønn energi?

Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Natur og miljø Tema Energiforbruk Emne Jorden Kjemi Luft Økosystem Type Tekst
Er bioenergi groen energi

 

Bioenergi slipper ut CO2 når den brennes, akkurat som olje og naturgass. At det likevel er bedre for miljøet enn fossile brennstoffer er fordi at den typen CO2 som slippes ut inngår i et naturlig kretsløp på jorden. Olje og gass har vært gjemt i jorden i millioner av år. Når vi brenner det tilføres atmosfæren vår, luften omkring oss, CO2 som har vært gjemt så lenge at den ikke lenger inngår i naturens naturlige kretsløp.


Produksjon av bioenergi kan også ha store negative miljømessige og sosiale konsekvenser hvis det ikke produseres riktig. Avhengig av hvilken biomasse som produseres kan produksjonen av bioenergi føre til at skog felles og at store landområder ryddes for opprinnelig dyre- og planteliv. Hvis bønder velger å bruke jorden til avlinger som skal brennes i stedet for å spises, så kan det føre til matmangel, økte matpriser og diskusjoner om hvem som eier jorden og hva den skal brukes til. Derfor er det viktig å vurdere mange faktorer ved bruk og produksjon av bioenergi.


Bruk med omhu


Når bioenergi produseres på en måte hvor man tenker over dette kan det være en naturlig kilde til energi, og vi kan unngå å slippe ut ny CO2 til atmosfæren. Bioenergi kan også bidra til å redusere mengden av andre luftforurensende stoffer som svovel og kvelstoffoksider, som finnes i olje og kull men ikke i biomasse.


Som sagt er et av de viktigste argumentene for bioenergi at vi kan redusere bruken av olje og kull, og at vi dermed blir mer uavhengige av å importere energi utenfra. Av de nordiske landene er det i dag kun Norge som produserer mer olje og gass enn det som forbrukes, mens Danmark har vært selvforsynt i perioden mellom 1997 og 2013.


Et annet godt argument for bioenergi er at det hjelper landbruket med å løse en rekke forurensningsproblemer. Gylle kan nemlig også brukes til å produsere biogass, og det bidrar til å redusere landbrukets miljøpåvirkninger.


I norsk og i svensk sammenheng kan bruk av bioenergi erstatte en del av produksjonen fra vann- og kjernekraftverk. Det betyr at kjernekraften kan utfases raskere, og det at ikke er behov for å bygge så mange demninger for å utnytte vannkraften.


Økonomien


For mange mennesker er det økonomisk attraktivt å bruke bioenergi. Ikke minst for jordens fattigste er bioenergi den eneste reelle muligheten for å få nok varme og tilberede mat. I Sverige, Norge og Finland har mange mennesker også direkte tilgang til å hugge ned trær i skogen for å fyre i vedovner.


Prisen for produksjon av energi med biobrensel for større energivirksomheter svinger ikke like mye som prisen på olje og gass, og derfor er det mer stabilt å investere i bioenergi. Derfor ser vi også i dag at det er en stigende interesse for å utnytte naturens avlinger i større grad enn vi har gjort tidligere. Det er naturlig gjenbruk.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

   Beskriv forskjellene på bioenergi og fossil energi. Hvilke forskjeller og likheter finnes det? Hva er fordelene og ulempene?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Bioenergi er en naturlig energikilde når det for eksempel lages bål. Skriv en leirbålsang og spill den inn. Den kan godt handle om hvordan vi best sparer energi.  Send den til vennskapsklassen.