Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Fordeler og ulemper med fusjon

Fordele og ulemper ved fusion

 

Forskerne arbeider på spreng med å bygge en fusjonsreaktor som vil kunne stille store mengder energi til rådighet for jordens befolkning.  Den mest utprøvde og brukte metoden forskere bruker til å jobbe med fusjonsenergi kalles Tokamak. I 2011 fantes det ca. 177 slike prosjekter rundt omkring i verden. Det største prosjektet kalles ITER og ligger i Frankrike.


Fusjonsenergien vil komme fra store kraftverk, og vil kunne brukes til produksjon av både elektrisitet og varme. Slik kan de erstatte nåværende kraftverk som hovedsakelig fyrer med kull, olje og gass.


Fusjonsenergi er med andre ord ikke spesielt velegnet til å erstatte bensin og diesel til transportmidler. For at den skal kunne brukes til f.eks. skip og fly, som enda ikke er elektriske i drift, må det utvikles metoder til fremstilling av alternative brennstoffer, f.eks. hydrogen eller bioetanol ved bruk av fusjonsenergi.


Stort potensial og mindre radioaktivitet


Fusjonsenergien vil være nesten uutømmelig. Stoffet deuterium som brukes i prosessen finnes i store mengder i vanlig sjøvann. Det andre stoffet som brukes er litium (brukes til å produsere tritium), og dette er det også enkelt å få tak i.


Selve prosessen er en nukleær prosess – eller kjerneprosess – og derfor vil det oppstå radioaktivitet rundt fusjonskraftverket. I motsetning til radioaktive stoffer fra et vanlig kjernekraftverk, så er avfallsstoffene fra et fusjonskraftverk veldig mye enklere å avhende. F.eks. så er halveringstiden – tiden som stoffene er radioaktive – mye kortere – under 100 år – i forhold til fisjonsreaktorenes halveringstid på mange tusen, helt opp til 100 000 år.


Mindre fare ved utslipp


Et fusjonskraftverk må hele tiden tilføres nytt materiale for å fungere. Brennstoffet i prosessen holder kun til få minutters forbruk. I et tradisjonelt kjernekraftverk kan materialet vare i dagevis, og det kan skje en ukontrollert kjedereaksjon kalt nedsmelting. Det er ikke mulig med fusjonsenergi. Dersom et fusjonskraftverk blir utsatt for for eksempel et jordskjelv, som det som skjedde med atomkraftverket Fukushima i Japan i 2011, ville de radioaktive stoffene som kunne spres i naturen være så ufarlige at det ikke ville vært nødvendig å evakuere befolkningen som bor rundt kraftverket.


Pris


Fusjonsenergi er veldig nytt, og det er vanskelig å si hvor dyrt det vil være. Materialene som brukes til å drive verket vil være begrensede, så det er selve teknologien og konstruksjonen som er dyre. Utførte beregninger viser derfor at det med stor sannsynlighet ikke vil være dyrere å produsere fusjonsenergi enn energiformene vi har i dag.


Til gjengjeld vil råstoffene, sjøvann og litium, være tilgjengelige overalt, og det vil ikke være enkelte land som kan tjene mye penger på å utnytte energiråstoffene i jorda.


Alt i alt virker fusjonsteknologien som et lovende forskningsområde. Den er miljøvennlig siden den ikke forurenser miljøet, brenselet finnes overalt og er lett tilgjengelig. Problemet er at det fremdeles kreves et stort forsknings- og utviklingsarbeid før teknologien kan brukes. Det vil kanskje ta 40 til 50 år til, og selv med dette tidsbegrepet er det ikke sikkert at det vil lykkes.


Pengesummene som brukes til forskningsmidler rundt fusjonsenergi i verden i dag er store – men likevel kan man sette beløpet i perspektiv i forhold til hvor mange penger som brukes på energi. I det perspektivet tilsvarer den årlige pengesummen som brukes til forskning kun til to timers globalt energiforbruk.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

   Et kraftverk som produserer strøm ved hjelp av fusjonsenergi kan ligge flere år i fremtiden – og det er ikke engang sikkert at det vil lykkes. Skriv en stil der du beskriver din holdning til forskning på fusjonsenergi, sammenlignet med hvor lang tid det kan ta før vi kan dra nytte av det. Kunne pengene heller vært brukt på for eksempel mer forskning på solceller og vindenergi, som vi idag vet fungerer, men som kanskje kan gjøres langt mer effektive?

  • 2Temaoppgave

   Beskriv fremtidens energikilder og hvordan man utnytter energien fra dem. Fortell også gjerne om energikilden er spesielt egnet til enkelte ting, men ikke til andre. Hvilke energikilder tror du kommer til å dominere i fremtiden? Hvorfor?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Lag en presentasjon i PowerPoint eller lignende, der dere viser hvilke energikilder dere tror vil bli de viktigste i fremtiden, og beskriv med enkle argumenter hvorfor. Send den til vennskapsklassen og sammenligne med deres. Har dere valgt likt?