Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Fordeler og ulemper med kjernekraft

Fordele og ulemper ved kernekraft

 

Det fokuseres mye på kjernekraft nå for tiden. Det er blant annet fordi kjernekraft er en velkjent teknologi som man kan bruke til å produsere store mengder energi på en rask og effektiv måte. Energi, som ikke forurenser med CO2 i like stort omfang som fossile brennstoffer. Men kjernekraft har også mange motstandere – og spesielt etter ulykken på atomkraftverket Fukushima i Japan i 2011 har flere land valgt å stenge atomkraftverkene – herunder Sverige og Tyskland.


Forkjempere


Forkjemperne mener at kjernekraft er en av de mest miljøvennlige energiformene, siden kjernekraft ikke belaster miljøet med CO2.


Et annet argument er forsyningssikkerhet, som er viktig når man skal planlegge samfunnets energiforsyning. Hvis elforsyningen svikter, blir samfunnet svart. I kjernekraftverk bruker man uran som brensel, og fordelen med det er at det finnes mange steder i verden, mens verdens samlede ressurser av kull, olje og naturgass er begrenset til relativt få land. Dessuten finnes det nok uranbrensel i verden til flere hundre års forbruk eller enda mer. I dag utnyttes under 1 prosent av energien i uranbrenselet, men med nye reaktorer vil man kunne utnytte opptil 90 prosent av energien. Det krever i gjengjeld store investeringer. Ett nytt, stort kjernekraftverk koster ca. 15–25 millioner kroner, og det tar opptil 15 år å bygge det.


Forkjempernes tredje argument for kjernekraftverk er at det er forholdsvis billig å produsere elektrisitet med kjernekraft, og elektrisiteten man produserer er ikke like følsom for prissvingninger som uran. Dette skyldes at uranprisen kun utgjør ca. 5 prosent av de samlede utgiftene til å drive et kjernekraftverk. Når man bruker olje, naturgass eller kull, utgjør prisen av disse 60–70 prosent av driftsutgiftene. Derfor merker man det raskere på prisen hvis fossile brensler blir dyrere. I fremtiden vil kanskje hydrogen bli en viktig del av energisystemet, og det er enkelt og billig å fremstille hydrogen med energien fra et kjernekraftverk.


Motstandere


Motstanderne på sin side mener at kjernekraftverk er farlige fordi de produserer radioaktivt avfall som det er vanskelig å oppbevare på en sikker måte. Her er det snakk om sterkt radioaktivt avfall som kan gi alvorlige helseplager. Utfordringen er å oppbevare avfallet på en sikker måte slik at det ikke skader mennesker som lever på jorda nå eller generasjonene som kommer etter oss. I fremtiden regner man med å kunne oppbevare avfallet 500 til 1000 meter under jorda i bl.a. underjordiske klipper eller leireforekomster. Det er veldig viktig at det brukes geologisk stabile områder uten risiko for f.eks. jordskjelv. Det er også viktig at det ikke kan oppstå forurensning av grunnvannet. Avfallet skal ligge i depotene i flere tusen år, helt til det ikke lenger er farlig. I bl.a. Finland og USA diskuterer man for tiden om avfallet skal oppbevares sikkert i 10 000 eller 100 000 år.

 

Motstanderne er også bekymret for risikoen for ulykker som fører til utslipp av radioaktivt materiale i omgivelsene. Dessuten frykter motstanderne at land med kjernekraftteknologi enkelt kan produsere atombomber.


Uenighet om fremtiden


Den amerikanske organisasjonen NEI er for bruk av atomkraft, og anslår at det er 435 aktive kjernekraftverk i drift i verden i mai i 2014 som dekker litt mer enn 12 prosent av hele verdens elektrisitetsforbruk. På grunn av den eksplosive stigningen i energiforbruket er det et fall på nesten 3 prosent på kun få år, fordi land som Kina i høy grad produserer elektrisitet ved hjelp av brenning av fossile brensler. De anslår også at 72 kraftverk er under oppføring.


Det er flest kraftverk i industrilandene. Men i Kina og India planlegges det store utvidelser av kjernekraften. Også i Iran vil man gjerne satse på kjernekraft. Det er problematisk fordi mange av de vestlige landene ikke stoler på at Iran vil bruke kjernekraftverkene til fredelige formål. Mange er redde for at kraftverkene vil brukes til å produsere atomvåpen. Det betyr at vi har en veldig spent situasjon.


Selv om det ikke finnes kjernekraftverk i Norge og Danmark, så bruker begge land kjernekraft som energikilde. Både Norge og Danmark er nemlig tett knyttet til Finland og Sverige med elektrisitetsledninger. I Sverige foregår 46 prosent av elektrisitetsproduksjonen med vannkraft, mens 45 produseres av kjernekraft og kun 8 prosent ved hjelp av gass, olje og kull. Den siste prosenten er alternative energikilder som f.eks. vind. I Finland står kjernekraft for litt under en tredjedel – 33 prosent – vannkraft for 20 prosent mens olje, gass og kull dekker 47 prosent.
I Sverige har man planer om å stenge alle kjernekraftverk på lang sikt. I Tyskland er man også i gang med å legge ned kjernekraftverk. I andre europeiske land har man imidlertid begynt å prioritere kjernekraften igjen. Det gjelder land som Finland, Frankrike og England.


Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

   Beskriv fordelene og ulempene ved atomkraft. Hva mener du? Skal energiforbruket vårt i fremtiden dekkes av atomkraft istedenfor ved forbrenning av fossile brennstoff?

  • 2Temaoppgave

   Iran er et av landene som ønsker at energiforsyningen i fremtiden skal komme fra atomkraft. I Iran ønsker man derfor å etablere flere nye atomkraftverk. Det er mange vestlige land redde for. Bruk Internett til å søke etter f.eks. "Irans atomkraftprogram" og undersøk hvorfor de vestlige landene er redde for at Iran skal oppføre atomkraftverk.

   Beskriv hvorfor, og presenter din egen mening. Hvordan skal Iran få energi hvis de ikke får etablere atomkraftverk?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Det er kun to land i Norden som bruker atomkraft til strømforsyningen: Sverige og Finland. I Sverige har man vedtatt å stanse utbyggingen av atomkraft og legge ned atomverkene. I Finland har man i stedet valgt å satse på moderne teknologi og oppføre nye atomkraftverk som bruker energien langt bedre i brennstoffet.

   Avtal med vennskapsklassen hvem som skal være motstandere og hvem som skal være tilhengere, og lag hver deres presentasjon som inneholder argumentene enten for eller mot. Send presentasjonene til vennskapsklassen og gjennomgå argumentene deres.