Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Ulykker og konsekvenser

ulykker og konsekvenser.jpg

 

Mange mennesker forbinder atomkraft med navn som Three Mile Island, Tsjernobyl og Fukushima. Disse tre navnene er nært tilknyttet de tre største atomkraftulykkene som har skjedd. Atomkraftulykker skjer heldigvis sjeldent, og det arbeides konstant med å forbedre sikkerheten på verkene – men når slike ulykker oppstår, kan det få svært store konsekvenser.  


Three Mile Island


Ulykken på Three Mile Island er den verste atomulykken som har skjedd i USA. Den fant sted den 28. mars 1979 i Harrisburg, Pennsylvania, USA. Da smeltet mesteparten av reaktorskjernen, men heldigvis beskyttet kraftverkets vegger effektivt mot strålingen, og kun litt radioaktivitet ble sluppet ut i omgivelsene. Ulykken begynte med en feil i tilførselen av kjølevann. Feilen medførte at verket stoppet automatisk – for å unngå ulykker.


Arbeiderne på verket var derimot usikre på hvordan situasjonen skulle håndteres, og stoppet nedkjølingen i to perioder, noe som førte til at reaktorene kom ut av kontroll. Som sagt var innkapslingen i bygningen veldig sterk, og utslippet var derfor minimalt. Men atomkraftverkets reaktor ble hardt skadet. Opprydningsarbeidet tok nesten 12 år og er anslått til å ha kostet mer enn 1 milliard dollar. Ulykken var et av de første håndfaste bevisene på at atomkraftverk kan være farlige. Dermed fikk atomkraftmotstanderne mer vind i seilene.


Tsjernobyl


Det startet som en helt vanlig torsdag morgen i Ukraina i daværende Sovjetunionen. Det endte med å bli stedet der historiens kanskje største kjernekraftulykke fant sted. Hvis man hørte på radioen de dagene da ulykken skjedde, kunne man høre journalistene rapportere om registreringer av alvorlige økninger i radioaktiviteten – men ingen visste hvorfor. Sovjetunionen forsøkte lenge å skjule det som hadde skjedd. Ulykken skjedde den 26. april 1986 da kjernekraftverket i Tsjernobyl i Nord-Ukraina eksploderte. Reaktoren var ikke som alle de vestlige reaktorene – den var ikke omgitt av en reaktorinnslutning – og eksplosjonen sendte en sky av radioaktivt materiale ut i atmosfæren og spredte seg til mange land. Samene nord i Skandinavia opplevde de neste dagene og ukene en markant økning i radioaktivitet i reinsdyrflokker, og hele reinsdyrnæringen ble truet. 28 mennesker døde og mange flere fikk strålingsskader like etter eksplosjonen. I årene etter ulykken ble ca. 300 000 mennesker evakuert fra områdene rundt Tsjernobyl, og mange har aldri kunnet vende tilbake. I årene etter ulykken fikk mange mennesker sykdommer av strålingen som de ble utsatt for.


I 1989 besøkte en gruppe nordiske ungdommer området i Tsjernobyl i forbindelse med samarbeidsprosjektet Next Stop Sovjet, og 3000 ungdommer utnyttet at Sovjetunionens daværende president Gorbatsjov langsomt åpnet grensene. De reiste rundt i landet for å bygge nettverk og etablere samarbeid på tvers av grensene. Tre år etter ulykken var det fortsatt en 30 kilometer lang sone rundt kraftverket som var ubeboelig, og arbeiderne i område måtte hver dag måle radioaktiviteten i huden og klærne sine. Et stort antall misdannede barn ble registrert, og det var forbudt å spise avlinger fra markene.


Det har vært vanskelig å finne den nøyaktige årsaken til ulykken på kraftverket i Tsjernobyl. Men ulykken var så stor fordi reaktoren ikke var innkapslet i betong og stål. Derfor var det ingenting som sperret radioaktiviteten inne. Men ulykken ble så alvorlig det fordi de ansatte hadde foretatt noen farlige forsøk, og fordi reaktorens konstruksjon ikke var sikker nok.


Fukushima


Japan får en stor del av elektrisiteten sin fra kjernekraft. Kjernekraftverkene er ofte strategisk plassert ved vannet, fordi det krever store mengder vann hele tiden for å holde prosessen under kontroll.


Den 11. mars rystet et jordskjelv Japans undergrunn med en styrke som målte 9 på Richter-skalaen. Selv om Japan er ofte opplever jordskjelv, var denne så kraftig at det gjorde en katastrofe enda verre – jordskjelvet ødela også en del av atomkraftverket i Fukushima, og dermed oppstod det en kjedereaksjon av ulykker og en nedsmelting av flere av reaktorene på kraftverket, som utsendte radioaktiv forurensing ut i både luften og vannet. Arbeidet med å evakuere befolkningen og stoppe kraftverket før det kom ut av kontroll, tok flere måneder og kostet flere tusener av menneskeliv.


Konsekvenser


Et kjernekraftverk ute av kontroll stiller ikke bare spørsmål om den påfølgende strålingen, men har også konsekvenser for hvordan folk oppfatter kjernekraft. Fukushima den 11. mars ble et symbol på lik linje med 11. september 2001 i New York hvor terror rystet Amerika og resten av den vestlige verden. Kjernekraftverk ble før den 11. mars 2011 sett på som et middel mot den globale oppvarmingen. Etter ulykken besluttet flere land å stenge ned sine kjernekraftverk.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

   Etter ulykken på Fukushima-verket 11. mars 2011 valgte mange land å stenge sine atomkraftverk. Velg en av de tre ulykkene som beskrives her: Tremile-øyen, Tsjernobyl eller Fukushima, og finn avisartikler som beskriver dem. Beskriv ulykken og undersøk hvilke reaksjoner som finnes i avisene i dagene etter ulykken.

  • 2Temaoppgave

   Skriv en stil der det skjer en atomkraftylykke på det nærmeste atomkraftverket. Vinden blåser det radioaktive avfallet i retning huset ditt. Hva gjør du? Hva skjer?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Lag en kollasj med avisutklipp av ulykkene dere kjenner til som er knyttet til atomkraft. Hvilke ord går igjen? Hvilke bilder brukes? Send kollasjen til vennskapsklassen. Er det forskjell på hvordan ulykkene omtales i de andre nordiske landene?