Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

print

Bærekraftsmålene

Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Tema Bærekraft Emne Klima Type Tekst
NO.png

Bærekraftsmålene – hele verdens mål 

I 2015 vedtok organisasjonen Forente nasjoner (FN) 17 mål for bærekraftig utvikling. De 17 målene heter ”Sustainable Development Goals” på engelsk, og på norsk kaller vi de for bærekraftsmålene eller verdensmålene. Bærekraftsmålene forplikter FNs 193 medlemsland til å løse de store utfordringene verden står ovenfor innen 2030; for eksempel skal fattigdom og sult utryddes, ulikhet mellom mennesker skal bekjempes og alle skal ha adgang til utdanning, bedre helse og en plass på arbeidsmarkedet. Et sentralt poeng i forbindelse med FNs 17 bærekraftsmål er at man ikke kan løse målene én etter én. Målene må ses i sammenheng med hverandre, da en styrket innsats på ett område vil påvirke de andre områdene.

Det er også viktig at bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, da de er et veikart for den globale innsatsen for bærekraftig utvikling. Det er derfor nødvendig at alle verdens land bidrar med å løfte oppgaven slik at vi kan oppfylle målene i fellesskap.


Felles om mål 13: En styrket klimainnsats

Bærekraftsmål nummer 13 handler om at verden skal bekjempe klimaendringene, og de konsekvensene klimaendringene har for mennesker rundt om i verden. For å oppfylle bærekraftsmål nr.13 må verden kraftig redusere klimagassutslipp, og vi må sørge for at de menneskene som rammes av klimaendringene, f.eks. fordi det oppstår klimarelaterte farer som mer tørke eller flere naturkatastrofer, får en styrket evne til å stå imot og tilpasse seg endringene.

Mål nummer 13 er et godt eksempel på at bærekraftsmålene henger sammen. Målet handler om klimaet, men på en måte handler alle de andre bærekraftsmålene også om klimaet. Hvis landene i verden ikke tar hånd om klimaendringene blir det umulig å oppnå de 16 andre bærekraftsmålene. Klimaendringene påvirker allerede forsyningen av mat og vann til mange mennesker verden over, de påvirker menneskers helse og velvære, de tvinger flere mennesker til å emigrere, og de er med til å destabilisere fred og sikkerhet. Å løse utfordringen med menneskeskapte klimaendringer er derfor en forutsetning for å skape en utvikling mot en mer bærekraftig og rettferdig verden. 

En styrket innsats på klimaområdet for å løse klimakrisen er et godt eksempel på hvor viktig det er at hele verden samarbeider mot å oppfylle de 17 bærekraftsmålene. Klimaendringene har ingen landegrenser.

Logg inn for å lese mer