Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Lærerveiledning

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Forskerne er uenige

Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Natur og miljø Tema Ressurser Emne Jorden Klima Kjemi Type Tekst
forskerneeruenige.jpg

Det er neppe mange områder som klimadebatten som kan få frem følelser i de deltagende partene. Det er på en måte paradoksalt, fordi klimadebatten er en debatt som stort sett handler om vitenskapelige argumenter.
Hvis du søker etter «klimadebatten» på Internett er det enkelt å finne debatter mellom mennesker som du og jeg, som diskuterer om global oppvarming virkelig finnes, om den er skapt av mennesker og hva det egentlig betyr for oss. Når debatten blir så opphetet, skyldes det kanskje at det handler om måten vi lever livet vårt på.
Hvis det stemmer at vi med vår måte å leve på forurenser og ødelegger jorden – skal vi slutte å kjøre bil? Slutte å fly på ferie – eller å kunne kjøpe grønnsaker året rundt på matbutikken? Spørsmålet om klimadebatten er med andre ord sentralt for spørsmålet om hvordan vi som mennesker skal leve livet vårt.


Et vitenskapelig panel


Fordi spørsmålet inkluderer så mange problemstillinger, ble FN i 1987 enige om å stifte IPCC. IPPC står for Intergovernmental Panel on Climate Change og er i dag stedet hvor mesteparten av forskningen om klima samles og kommenteres. Det er ikke IPCC som står for forskningen, men de gjennomgår med jevne mellomrom alt de finner – for deretter å kommentere det og komme med anbefalinger om hva som skal gjøres.

Cirka hvert femte år utgis de såkalte Assessment Reports. Det er store, samlende rapporter om jordas klima. Arbeidet er inndelt i tre deler: årsakene, konsekvensene og mulighetene for handling i forbindelse med klimaendringer.

IPCC har så langt gitt ut fem slike rapporter (1990, 1995, 2001, 2007 og 2013). I oktober 2014 var mange av verdens ledere samlet i København for å diskutere rapporten fra 2013.
Den nyeste rapporten er den av de fem som er mest tydelig. Rapporten sier at hvis vi ikke for alvor kommer i gang med å spare på energien og redusere CO2-utslippet, så kan temperaturen stige helt opptil 4,8 grader i forhold til temperaturen for 100 år siden. Som vi ser allerede nå fører det store CO2-utslippet til at jordklodens temperatur stiger, og dermed smelter isen på verdens poler, Grønland og Antarktis. Dette fører igjen til at havoverflaten stiger.  Klimapanelet anslår at havoverflaten vil stige mellom 26 og 82 centimeter mot slutten av århundret.

Dette vil blant annet føre til at været blir mer ekstremt. Det vil komme flere hetebølger som varer lenger. Etter hvert som jorden varmes opp vil de nåværende våte regionene få mer regn, og de tørre regionene vil bli enda tørrere. Mange mennesker vil bli nødt til å flytte, og jorden vil bli ufruktbar slik at det kan bli vanskelig å skaffe mat. Det kan igjen føre til krig og store flyktningestrømmer som vil få store konsekvenser overalt.


Vitenskap og befolkning


Mer enn 90 prosent av verdens vitenskapsfolk er enige i konklusjonene fra IPCC. Mange mennesker har likevel fått inntrykk av at det er usikkerhet eller uenighet blant klimaforskerne om hvorvidt det skjer en oppvarming av klimaet og hvorvidt denne oppvarmingen er menneskeskapt. Det er ikke enkelt å forstå hva klimaendringer er. Og vi kan heller ikke se dem.

Når vi har somre hvor det regner hele tiden – eller når det ikke faller snø på en hel vinter – snakker mange mennesker om klimaendringene. Men når det kommer snø neste år, tenker mange at klimaendringene ikke stemmer. Været og klimaendringene er på samme tid noe forskjellig og det samme. Når man jobber med klimaendringer ser man på gjennomsnittet av mange tall. Man ser på mange år og mange områder samtidig. Det er blant annet dette som gjør det vanskelig å forstå. Som mennesker opplever vi jo kun klimaet der vi er.

I en undersøkelse fra 2009 blant 3146 forskere svarte 90 prosent ja til at jordens gjennomsnittstemperatur har steget siden 1800-tallet, og 82 prosent oppga menneskelig aktivitet som en vesentlig årsak. Andre undersøkelser viser at det i befolkningen hersker en helt annen forståelse. En samtidig amerikansk undersøkelse viste at kun 58 prosent av amerikanerne mente at menneskelige aktiviteter er skyld i den globale oppvarming. En nyere dansk undersøkelse viser at 71 av befolkningen i Danmark er enige eller helt enige i at jordas gjennomsnittstemperatur er stigende, mens 60 prosent er enige eller helt enige i at oppvarmingen er menneskeskapt.


Uenighetene


Som sagt finnes det også vitenskapsfolk som er uenige i IPCCs konklusjoner. Dessverre har ikke denne debatten vært en god, vitenskapelig debatt hvor uenighetene har ført til bedre argumenter i en god tone. Tvert imot har det blitt mer en diskusjon mellom to sider som ikke tåler hverandre.
Overfor forskerne som sier at de nåværende klimaendringene først og fremst skyldes et menneskeskapt utslipp av drivhusgassen CO2, står en gruppe forskere som mener at klimaendringene vi opplever nå ikke i all vesentlighet er annerledes enn de klimaendringene vi har sett de siste par hundreår – og enda lenger tilbake.

Hovedargumentet til motstanderne er at temperaturendringer i langt høyere grad enn utslipp av drivhusgasser skyldes økt eller redusert aktivitet på solen.  Det er nemlig en sammenheng mellom kosmisk stråling – som hovedsakelig kommer fra solen – og hvordan jordens atmosfære oppfører seg. Disse forskerne viser for eksempel til at temperaturstigninger og -fall langt tilbake i tiden er i samsvar med hvor mye kosmiske stråling det har vært på jorden.


Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

   Søk etter IPCC på Internett. Hva slags organisasjon er det? Hvor mange medlemmer har den? Hva gjør de?

  • 2Temaoppgave

   Søk på Internett etter ”ipcc 5th report on climate change”. Det er IPCCs femte rapport om klimaforandringer, som ble utgitt i 2013 og 2014. Beskriv hovedresultatene av rapporten.

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Søk på nettet etter "Global oppvarming" og "Klima" og finn debatter i f.eks. aviser, der vanlige mennesker debatterer klimaproblemer. Finn noen typiske innlegg og les gjennom dem.
   Beskriv debatten, er tonen god? Virker den seriøs? Send eksemplene til vennskapsklassen og sammenlign med deres.