Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Om klimaforandringer

Omklimaforandringer.jpg

 

Klimaforskere fra hele verden er enige: Klimaet har endret seg altfor raskt de siste årene. Vi – menneskene over hele kloden – må gjøre noe raskt dersom vi skal sørge for at den globale oppvarmingen begrenses til 2-3 °C over nivået som var før industrialiseringen begynte for noen hundre år siden. Ellers risikerer vi å miste kontroll over situasjonen. Dette er en av konklusjonene i en rapport som ble publisert i våren 2014 av FNs klimapanel, IPCC.

På klimatoppmøtet i Paris i 2015 vedtok verdens land en historisk klimaavtale - Parisaftalen. Landene ble enige om å begrense global oppvarming til under 2°C, og å sikte mot et mål på 1,5°C. I en spesialrapport fra 2018 gjorde IPCC det klart at det utgjør en enorm forskjell hvis temperaturen stiger med bare en halv grad.

Den globale temperaturen: Den globale temperaturen har steget med ca. 0,8 grader celsius de siste 100-150 årene (kilde: Danmark Meteorologiske Institut).


Isen: Siden 1960 har området med arktisk havis blitt halvert fra ca. 8 millioner kvadratkilometer i september til drøyt 4 millioner kvadratkilometer (kilde: UKCIP).


Klimagassene: De viktigste gassene som påvirker klimaet er: karbondioksid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoksid (N2O) og vanndamp (kilde: Center for Klimaforskning).

Stigende temperaturer


Jordens temperatur stiger stadig. Kanskje får vi palmer i de sørlige delene av Skandinavia i nærmeste fremtid, og isen på Grønland og i Arktis smelter voldsom fart. Det høres kanskje ikke så særlig ille ut – men det er det. Ubehagelige ting følger de tilsynelatende mer behagelige forandringene.


Ubehagelige sykdommer som malaria og kolera kan oppstå grunnet forurenset vann. Været kan bli mer ekstremt med tørke, voldsomme regnskyll, hetebølger, stormer og orkaner. Når store isbreer og polarisen smelter, renner det mye mer vann gjennom elver og havnivået stiger, som igjen fører til alvorlige oversvømmelser – store landområder kan forsvinne. Tørke kan bli et enda større problem i land som allerede lider av mangel på regn. Men hvorfor endrer klimaet seg så raskt akkurat nå? Og hva kan vi gjøre med det?


Drivhuseffekten


Hovedproblemer er det som heter drivhuseffekten. Denne effekten oppstår av drivhusgasser som f.eks. CO2 (karbondioksid), CH4 (metan) og NO2 (dinitrogenoksid). Drivhusgassene holder effektivt på jordens varme – på samme måte som et drivhus holder på varmen. Det må være en drivhuseffekt – ellers hadde ikke mennesket kunne levd på jorden. Men det må være en hårfin balanse slik at det ikke oppstår for mange drivhusgasser i jordens atmosfære.

CO2 er den store synderen


CO2 er den vanligste drivhusgassen og er følgelig den gassen som øker drivhuseffekten mest. CO2 dannes ved forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass. Eksperter i FNs klimapanel, IPCC, har beregnet hvor mye CO2-utslippet må reduseres med for å holde oss under faregrensen for å miste kontroll over klimaet. I den femte klimarapporten som ble publisert i vår og høst, står det blant annet følgende:

“En begrensning av oppvarmingen til 2 °C innebærer en reduksjon i utslipp av klimagasser i 2050 på 40-70 prosent i forhold til 2010”.


                                    Kilde: DMI og IPCC


Mange mennesker stadig uten elektrisitet


Det finnes fortsatt mer enn 1 milliard mennesker på jorden som må leve uten tilgang til elektrisitet. Og det finnes 800 millioner mennesker som fortsatt bruker brensel som tre og torv, som primær energikilde. Mange av dem tilbereder mat over åpen ild, og usettes alle problemene knyttet til røyk og brannfare. En av de største utfordringene for fremtidens energiforsyning er å sikre at fattige land kan utvikle seg samtidig som vi sparer på energien. Befolkningene i land som Kina og India har i økende grad begynt å bruke energi på samme måte som i vestlige land. Dette setter allerede et betydelig press på ressursene og har ført til svært store CO2-utslipp.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

   Hva er drivhuseffekten, klimaendringer og global oppvarming? Forklar de tre begrepene. Hvordan forholder de tre begrepene seg til hverandre?

  • 2Temaoppgave

   Hvilken betydning får global oppvarming om 20 år? Skriv en stil fra hverdagen din om 20 år. Hva har skjedd med klimaet?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Ta bilder utendørs som illustrerer begrepet global oppvarming, drivhuseffekten eller klimaendringer. Send dem til vennskapsklassen deres. Kommenter bildene fra vennskapsklassen deres og send kommentarene tilbake. Hvilke følelser og tanker setter disse tankene i gang?