Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Karbonets syklus

Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Stoff og energi Tema Energikilder Emne Kjemi Fossilt brensel Type Tekst
Kulstofskredsløb.JPG

 

Dagens klimaforandringer er nært knyttet til det som skjer med spesifikke grunnstoffer på jorden. Et av de viktigste grunnstoffene er karbon. Karbon finnes i alle levende organismer, alt fra planter til dyr og mennesker. Karbon ligger også lagret i dødt plante- og dyremateriale.


Kullet vi bruker er dannet av planterester fra planter som levde for 300 millioner år siden. Olje og naturgass stammer fra alger og planter som for 100-150 millioner år siden falt ned til bunnen av havet. Så når det brenner i peisen, er det jo også «et dødt tre» som fyrer opp flammene. Ved brenning av slikt brensel, går karbonet sammen med oksygen og danner CO2 som slippes ut i atmosfæren.


Du produserer CO2 når du puster


Du produserer også CO2, selv om mengdene ikke påvirker drivhuseffekten. CO2 er derimot et helt naturlig produkt av pusting. Når du puster, tar lungene opp oksygen fra luften. Oksygenet føres rundt kroppen i blodet. Denne prosessen sørger for at musklene dine får oksygen til forbrenning av maten du spiser. Et av avfallsstoffene er CO2, som føres tilbake til lungene i blodet. Derfra føres CO2-molekylene ut med den utåndede pusten.


Plantene bruker CO2 og produserer oksygen når de vokser


Plantene har blitt kalt for luftens avfallsoppsamlere fordi de renser luften for CO2. Plantene trenger CO2 for å vokse. Ved hjelp av solens lys, kan plantene omdanne CO2 og vann til både karbohydrat, fett og protein – og samtidig er et av restproduktene oksygen (O2). Takket være plantene kan luftens atmosfære altså fortsette å holde seg frisk og inneholde oksygenet som er avgjørende for dyr og mennesker. Prosessen som oppstår når planter lager sukker (glukose), kan beskrives som følger:


6 CO2 + 6 H2O + lys-energi –> C6H1206 (glukose) + 6 O2


Det har faktisk nesten alltid vært en fin balanse mellom CO2-mengden som dyr og mennesker lager – og mengden CO2 som plantene bruker. Men denne balansen ble brutt etter at vi for noen hundre år siden for alvor begynte å bruke energi. Problemet er at vi i løpet av få hundre år har brent kull som har tatt millioner av år å bli til. Avskoging er også medvirkende til den økte drivhuseffekten. Når store område med trær felles, finnes det færre trær som kan ta opp CO2 fra luften og lage viktig oksygen i atmosfæren.


Evig syklus


Karbonet sirkulerer altså i et evig kretsløp. Når kroppen din forbrenner mat, omdannes karbon fra et organisk stoff til CO2. Og når plantene tar opp CO2, blir karbonet nok en gang omdannet til et organisk stoff. Karbonet kan lagres i organiske stoffer i kortere eller lengre tid. Når du spiser en tomat, er det kort vei fra CO2 til kroppen din. Men når du spiser kjøtt, har karbonet allerede gått en tur gjennom gresset via dyrets fordøyelse, til det blir biff av det.


Andre steder har karbonet vært lagret i millioner av år. Det gjelder f.eks. i olje og bensin. Der har karbonet vært lagret siden alge- og planterester ble fanget i lufttomme sprekker under vannet, hvor de ble liggende og råtne og sakte omgjort til olje.


Før var tre, tremasse, torv og brunkull de eneste energikildene som menneskene hadde. Disse ble brukt til å lage mat, varme opp boliger og til smelting og bearbeiding av metaller til f.eks. sverd og andre våpen. Men i dag er ikke energi bare et hjelpemiddel for mennesket. Det er en nødvendig drivkraft for alle industrisamfunn. Spørsmålet er hvor mye og hva slags energi vi kan tillate oss å bruke i fremtiden hvis vi ønsker unngå å miste kontroll over klimaet.


Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

   Gjør rede for karbonets kretsløp. Tegn kretsløpet og forklar prosessene underveis.

  • 2Temaoppgave

   Hva er fotosyntese? Forklar prosessene i fotosyntesen og bruk en tegning av et blad for å forklare hvordan og hvor fotosyntesen foregår.

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Ta bilder av ting som inneholder karbon. Forklar hvordan de inngår i karbonets kretsløp og hvordan neste steg i kretsløpet kan være for det du har tatt bilde av. Send bildene og forklaringene til vennskapsklassen. Les og se deres forklaringer og bilder.