Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Bioenergi til transport

Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Stoff og energi Tema Ressurser Emne Fornybar energi Kjemi Type Tekst
biotiltransportII.JPG

 

Når vi kjører bil eller flyr, forbrennes det store mengder olje i form av bensin eller diesel, som slipper ut store mengder CO2. Det forbrennes også store mengder olje i den store flåten med fraktskip som transporterer varer rundt mellom verdens land. Moderne biler, fly og skip har blitt bedre til å utnytte drivstoffet, men fordi det også kommer flere og flere biler på verdensbasis og vi både flyger mer og i stigende grad utveksler varer med land som ligger langt borte, så stiger forbruket av olje til transport likevel. På grunn av dette må man vurdere nye typer brennstoffer som ikke forurenser så mye. Flytende biobrennstoff ser ut til å kunne erstatte bensinen og diseloljen om kanskje ikke så mange år.


På verdensbasis anslås det at ca. 90 prosent av energien som brukes til å transportere varer og oss selv kommer fra olje, og at 70 prosent av den samlede oljeproduksjonen går til dette formålet.


Hva er biobrennstoff?


Biobrennstoff er planter, også kalt biomasse, som omdannes til flytende form i en kjemisk prosess. Man snakker om 1. og 2. generasjons biobrennstoffer. 1. generasjons brennstoffer utvinnes av planter som oftest er spiselige. Derfor er det stort fokus på å bruke de delene av planten som ikke kan spises – f.eks. halmstrået. Det kalles for 2. generasjons brennstoff. Det er vanskeligere å bruke halm, fordi stoffene halmstrået består av er vanskeligere å bryte ned kjemisk enn f.eks. et hvetekorn. Når vi som mennesker spiser korn, så bryter vi det ned i magen og tarmen og bruker energien til å leve og vokse. Hvis vi kun spiste halm ville vi mangle energi, fordi kroppen vår ikke kan bruke denne energien.


For at man skal kunne bruke energien i f.eks. halm, så må den gjennom en lang prosess. Halmen skal først kokes under trykk. Deretter tilsetter man enzymer som bidrar til å bryte ned plantene – som når man bruker enzymer i vaskemiddelet til å fjerne flekker på klær. Etterpå gjærer man den massen man sitter igjen med – det kalles en fermeteringsprosess. Til slutt skal alt filtreres, og så har man produsert biobrennstoff i form av ren alkohol – eller etanol, som det også kalles. Ren etanol kan blandes med bensin og dermed redusere bruken av olje som belaster klimaet.


Underveis i prosessen sorteres det ut to bioprodukter som også kan brukes, nemlig melasse, en sukkerholdig sirup, og lignin, som kan brukes som brensel. Det er avgjørende for kraftverkets samlede energi- og klimaregnskap at alle prosesser er så effektive som mulig, og at alle produkter utnyttes.


Fremtidens biobrennstoff


Når du skal fylle opp bilen med drivstoff i fremtiden, vil nok bensin være fryktelig gammeldags – kanskje til og med forbudt. Biler, busser og lastebiler er noe av det som forurenser mye med CO2 i dag.


Det som er bra med brennstoff er at det hele tiden fornyer seg selv. Det vokser for eksempel opp nye planer hele tiden. Dette er på en annen side også dens begrensning – det er selvfølgelig begrenset hvor mange planter og trær som kan vokse til å dekke forbruket vårt.


Som det ser ut i dag kan nesten alle biler allerede kjøre på en blanding av 9 deler bensin og 1 del bioetanol. Det jobbes forøvrig med å lage motorer som kan kjøre på ren etanol – eller en hvilken som helst blanding av etanol og bensin. Det gjør flere og flere bl.a. i Sverige. Dette kaller man for flexifuel-biler, fordi de kan skifte mellom bensin, etanol og en blanding av begge deler.


Når mulighetene for å bruke etanol som biobrensel bli større, vil sannsynligvis flere og flere bli interesserte i å utvikle nye avlinger, hvor én og samme plante kan brukes til både mat og brennstoff – kanskje også til å beskytte vannmiljøet, fordi den er god til å oppta næringsstoffer som ellers kan forurense for eksempel sjøer, elver og havet.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Biodrivstoff er en måte å begrense CO2-utslippene på når vi transporteres rundt.  Skriv en artikkel der du argumenterer for din holdning til transport og bruk av biodrivstoff. Ta med minst følgende forhold:

    

   1. CO2-utslipp når vi kjører og flyr.
   2. Biodrivstoff som et alternativ, er det greit å dyrke jorden for å produsere drivstoff når den heller kunne vært brukt til å produsere mat?
   3. Bør vi kjøre og fly mindre i fremtiden, for å spare energi? – Hva ville du selv vært villig til å gjøre?
  • 2Temaoppgave

    

   Bruk nettet til å finne opplysninger om biodrivstoff, og forklar: Hva er forskjellen på første- og andregenerasjons biodrivstoff? Hvilke avlinger egner seg best til å dyrke fremtidens biodrivstoff? Hvorfor?

  • 3Temaoppgave

    

   Forklar prosessen bak produksjonen av biodrivstoff fra planter.

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Skrive en fortelling til vennskapsklassen om hvordan dere kommer på besøk en dag i fremtiden, når det ikke lenger finnes olje eller bensin. Hvordan kommer dere dit? Hva opplever dere underveis? Send fortellingene til hverandre og les dem høyt.

  • 2Vennskapsklasse

   Ta et bilde av fremtidens biobrensel som vokser i deres nærområde. Lag så en kort presentasjon som forklarer hvorfor planter er en god ide som fremtidens brensel og send den til deres vennskapsklasse. Virker det overbevisende?