Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Hydrogen for transport

brinttiltransport.jpg

Hydrogen kan brukes som drivstoff til for eksempel biler. En hydrogenbil er en elektrisk bil som bruker brenselceller til å produsere elektrisitet som driver bilens el-motor. I dag kan hydrogenbiler kjøre lengre enn elektriske biler med batterier, og det er mye lettere å etterfylle hydrogen i en bil enn å måtte vente på at bilens batterier er oppladet. I dag kan hydrogenbiler kjøre 500 km på en full tank, og etterfylles på bare tre minutter.  


Utfordringer med hydrogen for transport


I dag finnes det svært få steder hvor du kan etterfylle hydrogen på bilen, og et av de store problemene med å innføre hydrogen som drivstoff til biler er akkurat dét. En bil er ikke mye verdt hvis du ikke kan kjøre dit du vil fordi du ikke kan etterfylle drivstoff.
Hydrogen tar også mer plass enn tradisjonell bensin eller diesel, og det må derfor oppbevares i tanker under svært høyt trykk for å presse det sammen slik at det tar mindre plass. Det krever mye energi og gjør bilen tung. Det som er bra med hydrogenteknologien er at det ikke forurenser. Mange av de store bilprodusentene har i mange år allerede vist sine løsninger på bilmesser rundtom i verden. Det som mangler er, med andre ord, et rimeligere alternativ til å oppbevare hydrogen slik at det kan etterfylles på bilene – og deretter kanskje prisen. I dag koster en hydrogenbil over 1 million kroner.

En annen utfordring er at det i dag brukes store mengder med det dyre grunnstoffet platina i konstruksjon av hydrogenbiler. Det ser imidlertid ut som om at forskerne har funnet en løsning på denne utfordringen.

Hydrogen blir derfor den dag i dag ansett som et lovende alternativ for fremtidige transportbehov.


Brenselceller


Det sentrale punktet med å bruke hydrogen som drivstoff til oppvarming, elektrisitet og transport, er brenselceller. Det foregår en kjemisk prosess i brenselceller der det produseres elektrisitet og varme. Hydrogen brukes i brenselceller for å drive prosessen. På et kraftverk forbrennes det olje, kull og gass. Selv om det kanskje høres rart ut i forhold til navnet, så foregår det ingen forbrenning i en brenselcelle. I brenselcellen forbindes hydrogen med oksygen i en kontrollert prosess. Oksygenet finnes i luften rundt oss – og når oksygen og hydrogen kombineres, dannes det vann og avgis energi.
En brenselcelle ligner litt på et CD-etui, og består av tre lag som er lagt oppå hverandre.  
Det øverste og nederste laget er elektrisk. Øverst ligger anoden der hydrogenatomer samles. Nederst ligger katoden der oksygenatomer samles. Oksygen og hydrogen vil samle seg sammen og danne et vannmolekyl – men mellom anoden og katoden finnes det et tredje lag som kalles elektrolytten. Brenselcellen fungerer ved at oksygenatomene strømmer gjennom elektrolytten og over til anodens hydrogenatomer. Som sagt, dannes det dermed vann – men det dannes også et overskudd av elektroner. Elektronene kan ikke passere gjennom elektrolytten, og dermed skapes det en strøm av elektroner. Et overskudd av elektroner som vandrer, kalles også en elektrisk strøm – altså elektrisitet.
Brenselceller har begrenset levetid, og må som regel skiftes ut med jevne mellomrom – vanligvis etter et par år.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Forklar prinsippene i en brenselscelle.

  • 2Temaoppgave

    

   Tegn fremtidens bil. Hvordan ser fremtidens bil ut? Hva slags drivstoff bruker den? Hvor langt kan den kjøre? Hva koster den? Hvor mange personer eier en? Forklar gjerne mer...

  • 3Temaoppgave

    

   Tidligere har hydrogen blitt brukt til et annet, flygende, transportmiddel. Tegn og fortell om dette. Hvorfor brukes ikke hydrogen lenger til dette transportmiddelet?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Tegn og fortell om turen til vennskapsklassen i en luftballong fylt med hydrogen. Hva skjer underveis? Hva ser dere? Hvordan ser landskapet ut der dere bor og der vennskapsklassens skole ligger? Send fortellingene til vennskapsklassen og les dem for hverandre.

  • 2Vennskapsklasse

    

   Løs temaoppgave 1 – Forklar prinsippene i en brenselscelle og send løsningene til den nordiske vennskapsklassen.


   Finn ordene som er ulike, og sett strek under dem. Finnes det andre forskjeller på oppgaven deres?