Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Det nordiske elmarked

Nordiskeelmarked.jpg

 

Det er et tett samarbeid mellom de nordiske landene når det gjelder kjøp og salg av elektrisitet. Strøm produseres på store kraftverk overalt i Norden.  Sverige, Finland, Danmark og Norge har siden år 2000 tilbudt energiselskapene å kjøpe elektrisitet på et samlet sted, som bliver kaldt for Nordpool. Det finnes ikke mange andre steder i verden hvor man har noe lignende, men det er en god idé av flere grunner.


En av de viktigste er at det gir muligheter for å utveksle elektrisitet mellom landene. Strøm produseres på mange måter – og når vinden blåser, så er det lurt å bruke all vindenergien som produseres. På samme måte kan produksjonen av elektrisitet skje ved hjelp av vannkraft, som heller ikke forurenser med CO2, og både Norge, Sverige, Finland og Island er det tradisjon og mulighet for å utvinne elektrisitet ved å la vann fra fosser renne gjennom store turbiner som produserer elektrisitet ved å dreie rundt – akkurat som en vindmølle. Årene det har regnet eller snødd mye kan vannreservatene være store, og de kan brukes til å produsere elektrisitet på en billig måte uten CO2-utslipp.


I 2010 valgte også de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen å melde seg inn i Nordpool, mens Island, Færøyene og Grønland fremdeles ikke er med. Det er hovedsakelig fordi det kreves veldig store ledninger mellom landene for å utveksle elektrisiteten, og det er vanskeligere når man befinner seg på en øy langt fra fastlandet.


På Nordpool handles elektrisitet som en vare, på samme måte som olje, stål og korn. Prisen fastsettes ut fra tilbud og etterspørsel – altså hvor mye elektrisitet som skal brukes i forhold til hvordan den produseres. Det er f.eks. dyrere å produsere ved hjelp av kull enn ved hjelp av vann. I dag blir over 75 prosent av det totale elektrisitetsforbruket i Norden handlet på Nordpool, og det krever mye koordinering mellom landene å sikre at det alltid er strøm i ledningene som skal brukes. I praksis sitter det derfor mennesker rundt omkring i det nordiske landene som prøver å forutsi hvor mye elektrisitet som skal brukes i deres område neste dag. Dette meldes deretter inn til Nordpool, og på den måten kan produksjonen planlegges som et større puslespill.


Elektrisitet kan imidlertid ikke lagres i større mengder, og derfor er det viktig å sørge for at det hele tiden er en balanse. Hvis det for eksempel er overproduksjon på det danske markedet, må noen kraftverk produsere mer eller mindre energi enn forutsagt dagen før, og derfor overvåkes elektristetsnettet hele tiden, døgnet rundt.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Tegn et kart som viser hvordan de nordiske landene er knyttet sammen med strømledninger mellom landene.

  • 2Temaoppgave

    

   Hva er en børs? Forklar prinsippet bak og fortell hvordan strøm kan handles på en børs.

  • 3Temaoppgave

    

   Hvorfor kan det være en god idé å samle strøminnkjøpet mellom flere land? Forklar også hva samarbeidet går ut på, og hvordan det fungerer.

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Hvordan produseres strøm der dere bor? Finn kraftverket som ligger nærmest dere, og send en liten tekst, og kanskje et bilde, til vennskapsklassen. Er det forskjell på kraftverkstypene? Når tror dere det er best å produsere strøm på det ene eller andre stedet?