Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Olje til transport

Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Stoff og energi Tema Energiforbruk Emne Fornybar energi Kjemi Jorden Type Tekst
Olietiltransport.jpg

 

Allerede i 2011 toppet antallet biler i verden 1 milliard. Men behovet er langt fra dekket. Vi flytter på oss langt mer enn noen vesen noen gang har gjort i historien. Det er antatt at antallet biler i 2050 kan bli så høyt som 2,5 milliarder. I tillegg vil det være mange flere fly og lastebiler. Disse kommer til å sluke enorme oljemengder hvis vi ikke finner et alternativ.


Og dette utgjør bare en del av problemet. Forbrenning av olje i ulike kjøretøy utgjør allerede 25 % av verdens energiforbruk. Når transportforbruket øker, øker også forurensingen. Et av de verste eksemplene hittil, er Kinas hovedstad, Beijing, som på grunn av tykk forurensing fra biler, har gjort det helsefarlig å bevege seg rundt både på fots og med sykkel. Paradoksalt nok betyr dette at mange flere kinesere vil ha bil da det ikke lenger er mulig å bruke sykler, som i en årrekke har vært det mest brukte transportmiddelet i hovedstaden og andre byer i Kina.


Olje på andre måter?


I dag bruker de aller fleste motorer bensin eller diesel. Men det er også mulig å få motorer til å kjøre på noe annet enn disse drivstofftypene. Et alternativ er biosprit, eller bioetanol som det også heter, som produseres av avlinger fra jorden som blir gjæret for å produsere alkohol – på samme måte som når man produserer vin.


I Brasil kjører mer enn 4 millioner biler allerede på en blanding av bioetanol og bensin, og hver femte nye bil kan bruke ren sprit. Dette er ikke drikkesprit, men bioetanol, som produseres av planter som halm og sukkerrør. Her er det viktig å fokusere på å bruke planterester, ellers kan det fort oppstå et vanskelig dilemma: Skal man bruke jorden til å dyrke mat eller drivstoff?


Også i Sverige kan flere og flere biler kjøre på både ren sprit eller på en hvilken som helst blanding av sprit og bensin. Jo mer sprit som er i tanken, jo mindre forurenser bilen ettersom forbrenningen er renere.


Biler kan vanligvis kjøre på ca. 15 % bioetanol og 85 % bensin, men noen biler har en motor som kan kjøre med opptil 85 % etanol. I Norden er det spesielt Sverige som har investert i denne løsningen, og her har bilistene i flere år kunnet tanke bensin blandet med opptil 85 % bioetanol. Dette drivstoffet kalles også for E85. I Norden har både Finland, Norge og Island også eksperimentert med bruken av E85 i bilen, men i langt mindre grad enn i Sverige.


Et av problemene med E85 er at bilene kjører langt kortere per liter, i gjennomsnitt ca. 30 % kortere. Derfor har forskere jobbet med å omdanne planterester til olje raskere enn det naturen kan – i naturen tar det flere millioner av år. I 2013 offentliggjorde universitetet i Århus i Danmark at de hadde funnet en annen metode som produserte noe som ligner på olje fra planterester, på bare fire timer. Metoden kalles for HTL, eller på engelsk «Hydrothermal Liquefaction». Kanskje dette kan være en måte for oss å hente energi på i fremtiden. Men denne forskningen er fortsatt i sine tidlige stadier, og metoden har fortsatt ikke vist seg å være mulig å utføre i større omfang.  

Noe annet enn olje?


Utfordringen med forbrenning av olje – eller oljelignende stoffer – er derimot at det i forbrenningsprosessen også produseres andre avfallsstoffer enn CO2. Derfor forskes det også mye på produksjon av biler som f.eks. kan kjøre på elektrisitet eller en kombinasjon av elektrisitet og olje. En slik kombinasjonsbil kalles for en hybridbil. Hybridbiler kjører på en kombinasjon av en forbrenningsmotor og en elektrisk motor. Bilens batteri blir bl.a. oppladet når den bremser. Vanligvis brukes energien fra oppbremsingen til oppvarming.


Det finnes også rene el-biler. Disse har et batteri som må lades for å kunne kjøre dem. Et av problemene med rene el-biler, er at de ikke kjører så veldig langt på en oppladning.


Til sist finnes det biler som kjører på hydrogen og brenselceller. Disse selges ikke som større biler. De er rett og slett for dyre. Men mange forventer at slike biler vil fylle opp veiene i fremtiden. Fordelen er at avgassen fra disse bilene kun består av vanndamp.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Argumenter for og mot bruk av planter til transport. Hva er alternativene til drivstoff fremstilt av planter?

  • 2Temaoppgave

    

   Hva betyr det for vår levemåte hvis vi ikke lenger kan kjøre bil, slik vi har vært vant til? Beskriv en vanlig dag, dersom du ikke hadde tilgang til bil eller buss.

  • 3Temaoppgave

    

   Hvordan fremstilles biodrivstoff fra plantedeler? Finn mer informasjon under "energikilder" eller søk på nettet og beskriv prosessen.

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Transportbehovet er svært ulikt avhengig av hvor man bor. Lag en beskrivelse av hvordan elevene i klassen deres kommer seg til og fra skolen. Hvor mange transporteres ved hjelp av olje? Utveksle opplysningene med vennskapsklassen og diskuter forskjeller og likheter, og bakgrunnen for forskjellene.