Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Produksjon av elektrisitet

Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Teknologi og produksjon Tema Energikilder Emne Kjemi Elektrisitet Type Tekst
Elproduktion.jpg

 

Med utbredelsen av glødepæren fra starten av 1900-tallet oppsto det samtidig en oppbygging av elektrisitetsverk og et ledningsnett som skulle føre energien fra kraftverkene og ut til hver enkelt husstand i alle de nordiske landene. Den nye energikilden skulle endre livet til mennesker over hele Norden – og i verden – i løpet av 50 korte år.


Produksjon, salg og ledningsnett


Produksjonen av elektrisitet i Norden er historisk sett bygget opp rundt større, sentrale kraftverk, først konsentrert rundt enkelte byer og senere utvidet til større og større regionale områder etter sammenslåinger og fusjoner. Eierskapet har ofte ligget i hendene til kommuner eller staten, som langsomt har etablert seg som energiselskaper med ansvar for både produksjon, salg og drift av ledningsnettet. Unntaket her er Danmark, hvor det i begynnelsen av 1900-tallet med utgangspunkt i et sterkt landbrukskollektiv utviklet seg en bevegelse for at eierskap av elektrisitetsverk skulle ligge hos dem som brukte elektrisiteten – altså forbrukerne. Bevegelsen kaltes andelsbevegelsen, og den dag i dag er mesteparten av danske elektrisitetsforbrukere andelseiere i deres lokale elektrisitetsselskap.


De siste ti årene har imidlertid dette bildet begynt å vende seg litt vekk fra store, sentrale kraftverk. Det monteres i større utstrekning solcellepaneler på villaer og eneboliger, og det investeres i lokale vindmøller på større landbrukseiendommer. Produksjonen av elektrisitet flyttes altså til en viss grad ut til den enkelte husstand. Som teknologien er i dag betyr ikke produksjon av strøm hos den enkelte forbruker så mye. Men det kan få større og større betydning i fremtiden. Det får store konsekvenser for hvordan hele ledningsnettet er bygget opp. I dag ser man for seg at det finnes noen kjempestore elektrisitetsledninger som ligger helt ved kraftverkene, og at ledningene blir mindre og mindre etter hvert som de når ut til hvert enkelt hus. Litt som en trakt, hvor det er stor plass på den ene enden og mindre i den andre. Hvis hver enkelt husstand begynner å produsere sin egen elektrisitet, så må ledningene kanskje være like store overalt. Mange energiselskaper jobber med å regne ut hvordan vi skal skaffe elektrisiteten vår i fremtiden, men ingen beslutninger er tatt enda.


Kraftverk


Et kraftverk er en produksjonsenhet som produserer elektrisitet, og det finnes flere typer kraftverk.


Med olje, kull, gass, avfall eller annet brennbart materiale produseres strømmen vanligvis ved at forbrenning av materiale varmer opp vann til damp som kan drive et hjul – kalt en turbin – rundt. Bevegelsen utnyttes av en dynamo, og slik dannes strøm til elektrisitetsnettet. Noen steder brukes den varme vanndampen også til å varme opp boliger – da kalles kraftverket et kraftvarmeverk.


En dynamo bruker energiutvekslingen mellom en magnet og et ledende materiale ved en såkalt induksjon. Når dynamoen dreies rundt beveges ankeret, som er en stang dekket med ledninger, rundt og rundt inne i et kammer, hvor det er montert en rekke magneter. Dette rommet kalles for et statorhus. Ved hjelp av ankerets rotasjoner dannes elektrisk strøm. Ved kraftverkene bruker man mange viklinger og kjempestore magneter, slik at det kan produseres store mengder elektrisitet.


I tillegg til brenselkraftverk finnes det også atom- eller kjernekraftverk. Metoden er stort sett den samme som for brenselskraftverk – men i stedet for å brenne olje eller kull kommer varmen til oppvarming av vannet fra spalting av f.eks. kjerner av grunnstoffet Uran.


I en vindmølle er det vindens krefter som får dynamoen til å dreie rundt og produsere strøm, og i et vannkraftverk brukes vannet til å drive turbiner eller vannhjul som dreies rundt når vannet føres ned fra et høyere sted til et lavere sted. Det er derfor vannkraftverk er bygget som demninger over f.eks. en elv. Slik kan vannet samles opp og brukes når det er behov for det.


Forskjeller og likheter


Tidspunktet for innføring av elektrisitet er likt for de nordiske landene, men det er veldig stor forskjell på hvordan elektrisitet produseres i de forskjellige landene. Det henger naturligvis sammen med hvilke naturressurser som er tilgjengelige ved oppføringen av kraftverkene.

 

undefined

 

Energiforbruk i de nordiske landene 2019. — = data mangler. 0% = <0,4%. Kilde: International Energy Agency (2020). Ikoner laget av Vectors Market fra www.flaticon.com

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Lag en plansje i PowerPoint eller et tilsvarende program, der dere viser hvordan strøm produseres og hvordan den når ut til den enkelte forbruker. Forklar begrepene: transformerstasjon, transmisjonsnett, distribusjonsnett og stikkledning.

  • 2Temaoppgave

    

   Forklar hvordan strøm produseres i ett av følgende typer kraftverk: atomkraftverk, vannkraftverk, termisk strømverk

  • 3Temaoppgave

    

   Undersøk hvor strømmen til skolen deres kommer fra, og tegn og fortell hvordan strømmen finner veien til skolen deres. Vis på tegningen hvor strømmen kommer inn i skolen og hvor den måles. Hvor mye strøm bruker skolen din på en uke? Lag et diagram som viser forbruket hver dag i en uke, forklar likheter og forskjeller i forbruket mellom ukedagene – hvis det er forskjell.

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Ta et bilde av der strømmen kommer fra på skolen, og last opp bildet til vennskapsklassen. Kommenter hvorfor dere valgte akkurat dette bildet og hvordan det viser hvor strømmen kommer fra.

  • 2Vennskapsklasse

    

   Finn bilder på internett som illustrerer den største energikilden til produksjon av strøm hos vennskapsklassen. Last opp bildet og beskriv hvor strømmen kommer fra.

  • 3Vennskapsklasse

    

   Last opp en ukes avlesninger av strømmen til vennskapsklassen, og sammenligne resultatene. Hvilke forskjeller og likheter fant dere? Hvem bruker mest, i forhold til antall elever? Hvorfor?