Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Om fusjonsenergi

JET_Copyright_ESDA.jpg

Fusjon betyr å ”smelte sammen”. Derfor, når vi snakker om fusjonsenergi, betyr det at vi får energi ved å smelte to atomkjerner sammen. Fusjon er også en prosess som foregår i solen og som gir lyset og varmen som vi nyter på jorden hver eneste dag.


To former for atomkraft


Selv om fusjonsenergi altså også er et slags atom – eller kjernekraft som det også heter – er fusjonsenergi på en måte det motsatte av det vi vanligvis forbinder med atomkraft. I et tradisjonelt atomkraftverk spalter man atomkjerner i en prosess som kalles fisjon.  
I et fusjonskraftverk sammensmeltes atomene. Det frigis energi når lette atomkjerner smelter sammen til tungere atomkjerner. For eksempel kan man få to spesielle typer av hydrogen til å smelte sammen til en heliumatomkjerne. Prosessen kalles for en fusjon, og det frigjør store mengder energi. Stjernenes og solens energi dannes også ved fusjon, så egentlig man kan si at energien som muliggjør livet på jorden, stammer fra fusjonsenergi.


Fusjonsenergi er hydrogenenergi


De to formene for hydrogen som brukes i fusjon, heter deuterium og tritium. En vanlig hydrogenatomkjerne består bare av ett proton, men deuterium består av ett proton og ett nøytron. Derfor heter det også tungt hydrogen. Titrium består av ett proton og to nøytroner. Derfor heter det også ekstra tungt hydrogen. Deuterium finnes naturlig på jorden, og kan blant annet utvinnes fra vann. Tritium finnes derimot bare i ganske små mengder i naturen.


Energi for fremtiden


Det forskes mye på om hvorvidt fusjonsenergi kan brukes på jorden for å løse fremtidige energibehov – men det er ennå ikke blitt funnet en løsning som fungerer her på jorden – selv om det lyktes med å produsere fusjonsenergi i noen få sekunder. Derfor er det lenge til det finnes fusjonskraftverk som kan levere vårt daglige behov for energi. Det er minst 50 år til man kan se slike kraftverk. Det er mange tekniske problemer som først må løses, og det vil koste milliarder av kroner.
Hvis vi klarer å utvikle fusjonsanlegg, er det mulig å skape en energiform som har mange fordeler. En danske vil for eksempel kunne få dekket et helt livs strømforbruk med ca. 25 gram av lithium og 215 liter vann. Avfallet består av 2 kilo helium, og er ikke skadelig for naturen. Helium er stoffet som vanligvis fylles i figurballonger slik at de kan fly. Fusjonsenergi kan vanligvis brukes til å produsere strøm. Men man kan også bruke spillvarmen til fjernvarmeanlegg på samme måte som dagens kraftverk også produserer både elektrisitet og varme.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Kan fusjonsenergi være en av energiformene som kan løse verdens energiproblemer i fremtiden? Diskuter fordeler og ulemper. I dag får vedvarende energi mye mer støtte til forskning og produksjon enn fusjonsenergi. Burde vi bruke mer av pengene til fusjonsenergi, eller er det bedre å fortsette med å forske like mye på sol- og vindkraft som vi gjør i dag?

  • 2Temaoppgave

    

   Ta et kart over Norden og plasser to fusjonskraftverk i hvert land. Hvorfor har dere valgt akkurat den plasseringen? Hva tror dere de som bor like i nærheten av verket ville synes om det?

  • 3Temaoppgave

    

   Lag en tegning av de to tunge hydrogenatomene og beskriv hvordan fusjonsenergi virker når disse to fusjonerer. Hvorfor kan det ikke lages hydrogenenergi med vanlige hydrogenatomer?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Undersøk fusjonsprosessene som foregår i solen. Hvilke andre prosesser finner dere? Beskriv en av prosessene og send den til vennskapsklassen. Har dere valgt samme prosess? Undersøk også hva som er den siste fusjonsprosessen som er mulig.

  • 2Vennskapsklasse

    

   Lag en historisk gjennomgang av forskningen rundt fusjonsenergi fra ca. år 1900 og send den til vennskapsklassen. Søk etter forskere fra deres land som har bidratt til forskningen, og presenter dem som en del av gjennomgangen.