Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Islands primære energikilde

Geotermi_is1.jpg

På Island får 9 av 10 husstander varme fra jorden. Det kan islendingene takke sine vulkaner for. Den vulkanske aktiviteten betyr nemlig at jordens glødende indre er nærmere jordoverflaten enn normalt. Det kan man utnytte i geotermiske anlegg.
Island bruker geotermisk energi til både oppvarming av boliger og generering av elektrisitet. Allikevel har landet langt fra utnyttet all varmen som finnes under bakken. Det er anslått at varmen i jordens indre har nok energi til å dekke verdens årlige energiforbud 35 milliarder ganger hvis man kunne få tak i alt. Men det kan man ikke. Det er likevel masse energi som kan utnyttes.
Energien fra geotermisk energi kan ikke flyttes, men den store tilgangen til energi har ført til at Island i dag er svært nær ved å få hele energien sin fra fornybare energikilder – med unntak av energikildene som brukes til transport.


Også andre steder enn på Island


Dypt nede i Danmarks undergrunn finnes det lommer med 70 graders varmt vann. I noen byer pumpes det opp og brukes i varmevekslere til bruk for oppvarming av boliger. Nå bruker man kun geometrisk energi i større skala i Thisted, Sønderborg og København. Men det finnes gode muligheter i mange andre storbyer hvor man vet man har varmt vann i lommer under jorden. Og lagrene er så store at de kan gi varme i mer enn 100 år. Det varme vannet i Danmark henger sammen med Danmarks geologi. De største delene av Norden består av stein og fjell, men Danmark består i større grad av sand og leire, som fungerer som et isolerende lag, mye nærmere jordens overflate enn i resten av Norden der varme lag finnes mellom 3-4 kilometer ned.

I Danmark hentes det varmt vann opp fra dybder på mellom 1 og 2,5 km. Vannet pumpes opp og sendes inn i noe som heter varmepumpeanlegg. Her trekkes varmen ut gjennom varmevekslere, der det varme vannet avgir varme til kaldt vann som renner gjennom rør ved siden av. På den måten kjøles vannet ned fra 73 °C til 17 °C. Når det varme vannet fra jorden er nedkjølt, blir det sendt tilbake under jorden igjen for å bli oppvarmet på nytt.
I Sverige og Finland har man ikke eksperimentert med bruken av geotermi, men Norge har utført noen forsøk de siste årene. I 2011 ble det utført en prøveboring i Fyllingsdalen i Bergen, men den nådde ikke lengre enn 500 meter ned før boringen ble avsluttet.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Lag en plansje med et tverrsnitt av jorden som tilsvarer jorden skolen din ligger på. Hvor langt nede finnes det geotermisk aktivitet.

  • 2Temaoppgave

    

   Lag en modell av en vulkan i PowerPoint og forklar hvordan vulkanutbrudd kan oppstå.

  • 3Temaoppgave

    

   Lag et kart over Island og velg tre vulkaner. Forklar hva de heter og hvor de ligger. Når hadde de sist utbrudd? Hvor bor de fleste menneskene på Island?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Lag en plansje med et tverrsnitt av jorden som tilsvarer jorden skolen din ligger på. Del den med vennskapsklassen, og sammenligne bildene. Er det store eller små forskjeller?

  • 2Vennskapsklasse

    

   De nordiske landene ligger forskjellig fordelt i forhold til platene som danner jordskorpen og som kalles de tektoniske plater. Lag en tegning av Norden og vis hvordan de nordiske landene er fordelt i forhold til de tektoniske platene. Forklar hvorfor den vulkanske aktiviteten er forskjellig i de nordiske landene. Plasser deres egen skole og vennskapsklassen på tegningen.