Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Olje i Norden

OlieiNorden.jpg

 

I 1971 lyktes Norge med å pumpe olje opp fra bunnen av Nordsjøen. Dette var en sensasjon ettersom olje var noe som kom fra land langt vekke, nemlig Midtøstens oljestater. Året etter fulgte Danmark i Norges fotspor, og begge landene har nytt godt av investeringene som i over 40 år har mer enn nok betalt for seg selv.


Norge har de desidert største olje- og gassreservene i Norden. Olje og naturgass finnes vanligvis i de samme lommene under jorden, men i begynnelsen var det kun interesse for oljen.

Naturgassen ble bare brent som avfall. Det var ikke før senere at man forstod at dette var pengesedler som gikk opp i røyk. I 2013 produserte Norge 2 % av verdens olje, men sammen med gassproduksjonen utgjør det fortsatt over 10 % av Norges inntekter.


Både Norge og Danmark har opplevd en nedgang i oljeproduksjonen på 40 % eller mer siden 2003, da Norge var blant de ti største oljeprodusentene i verden. I Danmark blir det ikke lenger produsert mer olje enn det som blir brukt, og landet er derfor avhengig av oljeimport fra andre land. De foreløpige tallene for 2014 tyder derimot på at Norge opplever det motsatte. Det er blitt funnet nye oljereserver helt i nord – i Barentshavet – og der tror man det finnes nok olje til å vare helt frem til 2050.


OPEC


Ingen av de nordiske landene har vært eller er medlem av OPEC, som er en organisasjon for oljeproduserende land. OPEC er en svært mektig organisasjon ettersom de 12 medlemslandene råder over 75 % av verdens oljereserver, ifølge offisielle tall. I 1973 var det f.eks. landene i OPEC som besluttet å stanse eksporten av olje til mange land, noe som førte til en oljekrise, som videre førte til bilkjøringsforbud på søndager.


Oljens historie


På slutten av 1950-tallet var det få som trodde at oljeboring i Nordsjøen ville være lønnsomt, og enda færre så for seg at det fantes så store oljemengder. Men da Nederland fant olje på slutten av 1950-tallet, ble også andre land inspirert til å lete etter det.


Flere land forsøkte med gode tilbud å kjøpe rettighetene til både den norske og danske havbunnen. Einar Gerhardsen, som var statsminister i Norge i 1963, erklærte statens eierskap over en stor del av havbunnen i Nordsjøen. Men rettighetene ble ikke avklart – både Danmark og Storbritannia gjorde også sine krav gjeldende, og saken ble ikke løst før i 1965. Den første boringen fant sted allerede året etter, men mislyktes. Først i 1969 ble de første funnene gjort, og mange storfunn ble gjort i årene etter. Både den norske og danske staten etablerte store virksomheter med et primært formål om å stå for oljeutvinning og -etterforskning – DONG (Dansk Olie og Naturgas) i Danmark, og Statoil i Norge.


Statoil har skapt svært store verdier for det norske samfunnet. Det er anslått at Statoil i løpet av de 40 årene virksomheten har eksistert, har skapt verdier for mer enn 12 000 milliarder norske kroner – målt i dagens pengeverdi.


Det antas at Norge har produsert ca. halvparten av den tilgjengelige oljen, mens Danmark allerede kanskje har produsert to tredjedeler. Derfor er det ingen tvil om at oljeeventyrene ikke varer evig. Spesielt i Norge har det vært store diskusjoner om hvordan alle pengene skal investeres og hvordan de kan brukes til å sikre fremtidige generasjoner. Virkeligheten og hverdagen har derimot ført til at disse spørsmålene ennå ikke er blitt besvart. Årsregnskapet for det norske oljefondet i 2013 avslørte at mer enn 5000 milliarder kroner har blitt spart opp.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Beskrive historien fra 1960 frem til i dag i korte trekk når det gjelder produksjon av olje fra Nordsjøen.

  • 2Temaoppgave

    

   Hvor kommer oljen fra? Lag en liste over de ti landene i verden med størst oljeproduksjon. Hvor mye produserer hvert av dem? Og hvilket nummer er Norge på listen? Og Danmark? Hvor stor del av Nordens oljeforbruk dekkes av produksjonen i Norge og Danmark?

  • 3Temaoppgave

    

   Diskuter oljeutvinning i Barentshavet og polområdene. Hva er fordelene og ulempene?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Skriv en novelle som heter: ”Dagen vi gikk tom for olje.” Send den til vennskapsklassen din. Les og kommenter novellen(e) deres.