Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Bølgeenergi

Ombølgeenergi.jpg

Alle som har stått ved stranden og sett ut over havet en vindfull høstdag vil kunne nikke gjenkjennende til de store kreftene som ligger gjemt i bølgene. Mange har derfor også gjennom tiden vurdert om kreftene kunne temmes – eventuelt brukes til å lage energi.
Det er jo ikke bølger kun når det blåser – selv om vinden er den mest avgjørende faktoren. Månens tiltrekningskraft skaper tidevann, nedbør skaper hele tiden nye bevegelser og havbunnens høydeforskjeller presser vannet i bevegelse opp og ned. Bølgebevegelsene foregår med andre ord hele tiden.


Potensiale


Det er veldig vanskelig å beregne hvor mye energi som vil kunne hentes ved hjelp av bølgeenergi. Forskere ved Norges Teknisk-Naturvidenskapelige Universitetet i Trondheim har regnet ut at bølgene som slår inn mot den norske kysten inneholder like mye energi som det som i dag produseres ved norske vannkraftanlegg. Det er faktisk 99 prosent av Norges samlede forbruk av elektrisitet. Utfordringen er at det kreves store områder og mye penger å gjennomføre.


Forskjellige typer


Det finnes mange forskjellige typer bølgekraftmaskiner som fungerer etter vidt forskjellige prinsipper, og det er allerede tatt mer enn 1000 patenter på forskjellige idéer til løsninger. De forskjellige typene egner seg til forskjellige typer miljøer. Noen egner seg best til grunt vann og står fast på bunnen, mens andre flyter og egner seg derfor best til dypt vann. Slik skiller bølgekraft seg fra vindmøllekraft, hvor man stort sett opererer ut fra et felles grunnprinsipp.

En type bølgeenergi er fastmontert på havbunnen med en flytende del over havoverflaten. Den flytende delen vil bevege seg opp og ned i takt med bølgene. Bevegelsen kan drive en generator som kan produsere elektrisitet. En annen type fungerer mer som et slags minivannkraftanlegg. I denne typen brytes bølgene slik at vannet drives ned gjennom en turbin som produserer elektrisitet.


Utfordringer


Utfordringene knyttet til bølgeenergi er først og fremst de store investeringene som kreves. Det er laget mange forsøksanlegg mange steder i Norden, hvor det naturlig finnes store havområder som kan benyttes. Det er imidlertid en utfordring at der hvor potensialet er størst, finner man også det tøffeste været. Det betyr at konstruksjonen må være ekstremt slitesterk og tåle både saltvann og storm. Samtidig skal konstruksjonen også være fleksibel – fordi når vinden snur, snur også bølgeretningen. Andre steder gjør strømforholdene at bølgene kommer fra forskjellige retninger, og konstruksjonen må tåle dette også. Sist men ikke minst så skal elektrisiteten transporteres fra havet og inn til land. Alt i alt er potensialet stort, men det er mange utfordringer som fremdeles må løses.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Søk på nettet og finn tre ulike typer bølgekraft. Hvordan fungerer de, og hvordan er de forskjellige?

  • 2Temaoppgave

    

   Hva er fordelene og ulempene ved bølgekraft?

  • 3Temaoppgave

    

   Søk på nettet og finn ut hvor det finnes bølgekraftanlegg per i dag. Hvor ligger de? Hvorfor ligger de der de gjør?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Finn et bølgekraftanlegg på nettet og beskriv hvordan det fungerer. Send beskrivelsen og et bilde til vennskapsklassen, og les deres beskrivelse og sammenligne med deres egen. Hvilke forskjeller og likheter fant dere?

  • 2Vennskapsklasse

    

   Er der skolen ligger et godt område for å utnytte bølgekraft? Ta et bilde av skolen og plasser den på et kart. Send det til vennskapsklassen og forklar hvorfor, eller hvorfor ikke, skolen deres vil kunne utnytte bølgenes kraft til strømproduksjon.