Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Om vannkraft

Omvandkraft.jpg

 

I Norge, Sverige, Finland og på Island er vannkraft avgjørende for strømproduksjon. I Norge dekker vannkraft nesten all strømproduksjon, mens Finland får dekket ca. 20 prosent, Sverige ca. halvparten og Island omtrent 80 prosent. Vannkraft er både billig og enkel og har derfor også vært av avgjørende betydning for landenes historie. Tilgangen til billig strøm har blant annet betydd at det alltid har vært attraktivt å produsere råvarer som krever store mengder energi for å fremstilles, f.eks. aluminium.


Vannkraft avgir ikke CO2 under produksjonen, men det kreves til gjengjeld spesielle naturforhold for at det skal fungere. Dette kan være fosser og kraftige elvestryk. Når det bygges et vannkraftanlegg, utnytter man kraften i vannets bevegelse. Et typisk nordisk vannkraftverk består av en demning det det strømmende vannet kan demmes opp. På den måten skaper man en kunstig dam. Vannet kan deretter føres ut av dammen, gjennom turbiner som produserer strøm.  Det finnes også andre typer anlegg, som ikke krever demning, men som rett og slett utnytter den rivende farten i vannet for å drive turbinene.


Vannkraftverk henter energien fra vann som er fordampet fra havet og har kommet ned som nedbør i fjellene. Fjellene ligger høyt, og høydeforskjellen driver vannet nedover. På den måten er vannenergi også solenergi, siden det er solen som gjør at vannet fordamper.


Demninger


Selv om vannet ikke avgir drivhusgasser, kan oppføring av store vannkraftanlegg likevel ha store konsekvenser for naturen. For det første bremses vannets fart, og fisken kan får det vanskelig med å reise gjennom vannet for å finne gyteplasser og formere seg. Dette prøver man å kompensere for ved å bygge såkalte fisketrapper. Disse gir fisken adgang til høyere liggende områder, gjennom tuneller eller bassenger som ligger som trappetrinn etter hverandre. I Norge var det i 2002 registrert ca. 500 fisketrapper.


Demninger kan også oversvømme store områder der det ligger byer eller finnes dyreliv. Derfor må man alltid vurdere og planlegge nøye når man bygger vannkraftverk. I Norden anses utbyggingen av vannkraft for så godt som fullført – det skal altså ikke bygges mer.


Verdens største vannkraftverk


Verdens største vannkraftverk ligger i Kina og heter De tre kløftenes demning. Anlegget kan produsere 18 460 MW i året, hvilket faktisk ikke bare gjør det til verdens største vannkraftverk, men også til verdens største kraftverk, uansett type. Når verket er ferdig utbygd, vil det ha en forventet kapasitet på 22 500 MW. Demningen eller vannreservoaret er over 600 km langt og kan romme 39,3 km³ vann.


Verket har blitt kraftig kritisert, fordi man i forbindelse med byggingen oversvømte et enormt område. Det betydde at mer enn en million kinesere ble nødt til å flytte. Man har også kritisert at byggingen av verket ødela arkeologiske områder, og det er også frykt for de miljømessige konsekvensene av dette store naturinngrepet.


Samspill med vindenergi


En måte å utnytte eksisterende vannkraftverk bedre på, er å bruke de store oppdemmede vannreservene som et slags energilager. Når det er overskudd av vindenergi, kan denne brukes til å pumpe vann opp i bassengene, der det kan ligge og vente på å bli brukt. Slike vannkraftanlegg kalles pumpevannkraftverk. Slik sikrest det at vannstanden i bassengene er høy nok i tider med høyt elektrisitetsforbruk og lite nedbør.


Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Finn et kart over Norden. Hvor ligger de store vannkraftverkene? Fortell hvorfor vannkraftverkene ligger der de gjør.

  • 2Temaoppgave

    

   Hvordan fungerer et vannkraftverk? Tegn og beskriv.

  • 3Temaoppgave

    

   Hvilke energiformer er de reneste? Ranger dem og forklar hvorfor dere valgte slik dere gjorde.

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Vannkraft er en av Nordens viktigste energikilder. De fungerer ved at vannet demmes opp og deretter ledes gjennom en turbin.. Finn en ekte bekk og bygg en demning, eller lag en modell. Film resultatet og send det til vennskapsklassen. Hva er det vanskeligste når det gjelder å holde vannet tilbake?

  • 2Vennskapsklasse

    

   Diskuter konsekvensene av vannkraftutbygging, og skriv ned argumentene for og imot. Skal det bygges mer vannkraft i Norden? Send argumentene til vennskapsklassen deres. Er dere enige?