Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Om vindkraft

Omvindenergi.jpg

Photo: Andreas Klinke Johannsen

 

Vindens krefter har blitt utnyttet minst like lenge som vi har brukt seil på skip, en historie som starter ved Nilen i det nåværende Egypt, for nesten 5000 år siden. Det skal også ha blitt funnet rester av vindmøller i Kina og Midtøsten fra rundt år 0, der vindmøller ble brukt som vannpumper og vanningsanlegg.
De første vindmøllene i Europa ble bygget i løpet av det 12. århundre, og teknologien ble lynraskt tatt i bruk mange steder. Middelalderens vindmøller ble brukt til å male korn og pumpe vann, og allerede rundt år 1300 fantes det flere tusen vindmøller rundt omkring i Europa.
Når vi snakker om vindmøller i dag, tenker de fleste imidlertid på vindmøller som produserer strøm. Her i Norden begynte Danmark å fokusere på å utvikle vindkraft allerede på midten av 1970-tallet, da den globale oljemangelen i forbindelse med oljekrisen i 1973 satte fokus på behovet for å være mer selvforsynt med strøm.
Det finnes en rekke ulike vindmøller, og spesielt på begynnelsen av 80-tallet ble mange typer prøvd ut. I dag er de fleste vindmøller påfallende like. Tre hvite, store, lange og smale blader festet til en turbin i toppen av møllen er det karakteristiske kjennetegnet på vindmøllen, nesten uansett hvor i Norden eller verden man befinner seg.


Et godt sted for vindkraft


Norden er som skapt for vindmøller. Her finnes lange kyststriper, og det blåser mye – men sjelden så mye som orkans styrke. Danmark ble som nevnt allerede tidlig en pioner i utviklingen av vindmøller, og det danske firmaet Vestas er i dag en av verdens største vindmølleprodusenter. I Danmark finnes det mer enn 5000 vindmøller, og disse dekker opptil en tredjedel av landets strømforbruk. Det er nesten dobbelt så mange som i hele resten av Norden tilsammen. Antallet vindmøller sier likevel ikke nødvendigvis så mye om hvor mye strøm som produseres ved hjelp av vinden. Nyere vindmøller produserer nemlig mer strøm pr. mølle enn eldre møller gjør. Det betyr faktisk at Sverige – som ligger på andreplass i Norden når det gjelder vindmøller – i 2014 vil gå forbi Danmark som det nordiske landet som produserer mest strøm ved hjelp av vindmøller.


Hva er vindkraft?


Vindenergi er et uttrykk for den kinetiske energien vinden inneholder. Kinetisk energi kalles også bevegelsesenergi. Når det blåser, beveger luften seg og presser mot møllens blader. Disse bladene er utformet slik at vinden føres i en bestemt retning rundt bladet, slik at møllebladet presses i en bestemt retning. Vinden bremses på den måten litt av bladet, og bremseenergien omgjøres til bevegelse – som når du puster på et løvblad. Møllens blader er festet i noe som kalles en nav. Møllebladene og navet utgjør tilsammen rotoren. Når vinden blåser, roterer rotoren, og vinden omdannes til mekanisk energi. Inne i vindmøllehuset omdannes den mekaniske energien til elektrisk energi, som så sendes ut i strømnettet.


Hvor kommer vinden fra?


Vinden blåser fordi luften har ulike temperaturer på ulike steder av jorden. Det er solen som sørger for temperaturforskjellene. Sol lager altså vind. Varm luft er lettere enn kald luft. Derfor stiger kald luft oppover. Dermed dannes et undertrykk nede på jordoverflaten. Dette kalles også lavtrykk.
Til gjengjeld oppstår det et overtrykk der luften faller ned til jorden igjen. Dette kalles også et høytrykk. Lavtrykket suger luft til seg fra områdene i nærheten der trykket er høyere. Slik oppstår vind. Vindstyrken avhenger av:
•    hvor stor forskjell det er på lavtrykket og høytrykket.
•    hvor stor avstand det er mellom lavtrykket og høytrykket
Jordens rotasjon får for øvrig vindene til å snu - til høyre på den nordlige halvkule og til venstre på den sørlige halvkule. Derfor snurrer vinden rundt et lavtrykk - mot klokken på vår halvkule.

Logg inn for å lese mer

Illustratør/Foto: Andreas Klinke Johannsen

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

    

   Hvordan fungerer en vindmølle? Tegn en vindmølle og beskriv hvordan den virker.

  • 2Temaoppgave

    

   Hva er fordelene og ulempene ved vindmøller? Lag to grupper og diskuter i klassen.

  • 3Temaoppgave

    

   Hvordan oppstår vind? Beskriv og tegn hvordan vind oppstår ved hjelp av varme og kulde og ved jordens rotasjon. Er det forskjeller på vær avhengig av hvor vinden kommer fra? Hvordan kan det ha seg?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

    

   Blåser det mye der skolen deres er? Ta et bilde av vinden. Kan man det? Send bildet til vennskapsklassen deres og lag en tekst der dere forteller om det.

  • 2Vennskapsklasse

    

   Skriv en fortelling som heter: ”Dagen jeg blåste vekk”. Hvor blåste du til? Hva skjedde der? Send historien til vennskapsklassen deres. Hvis dere vil, kan det være gøy å lese den høyt og sende lydfilen til vennskapsklassen. Da kan dere høre hvordan man snakker i vennskapsklassen.

  • 3Vennskapsklasse

    

   Finnes det ordtak om vær og vind der du bor? Det finnes for eksempel et ordtak som heter: ”Man skal vende kappen med vinden”. Hva betyr det? Finn ordtak om vær og vind og send dem til vennskapsklassen. Er det noen dere ikke kunne fra før?